Til skyen med finans

Norske teknologiledere i finansnæringen ligger et hestehode foran mange europeiske konkurrenter.

Norske teknologiledere i finansnæringen ligger et hestehode foran mange europeiske konkurrenter.

En undersøkelse utført av IDG Connect viser at seks av ti finansaktører skal ansette flere teknologer. Undersøkelsen hentet inn 1.500 svar fra teknologiledere i mellomstore europeiske bedrifter (også norske). Finans Norges årlige kompetansesjekk bekrefter behovet, og påpeker at fagfolkene må hentes i konkurranse med resten av arbeidslivet, der andre bransjer er like ivrige etter å ansette teknologer som forstår analyse og forretningsutvikling. Denne kompetansen har tidligere vært hentet gjennom innleie av konsulenter, men de seneste årene har det skjedd en endring. Kompetansen ansettes helst permanent, mens tjenester/arbeidsmengder flyttes ut.

Finansnæringen er i større grad enn andre bransjer urolig for konkurransen fra nye typer aktører, oppstartsselskaper, og selskaper som skaper disrupsjon i dagens forretningsmodeller. Tidligere skepsis mot tjenesteutsetting er erstattet av en «Cloud First»-strategi.

Viktige prosjekter

Flytting til skyen er blant de tre viktigste IT-prosjektene akkurat nå, og norske finanskonsern ligger langt foran hurven. Det styrker evnen til å ta i bruk det finansnæringen mener er de viktigste teknologiene akkurat nå: Dataanalyse, bruk av skyen for flere applikasjoner og tjenester, kunstig intelligens og maskinlæring, og utvikling av flere tjenester til mobile enheter.

Nevnte undersøkelse viser at seks av ti ledere sier de har gode muligheter til å styrke egne konkurransefortrinn. Det vitner om høy digital modenhet og en selvtillit vi er avhengig av i norsk næringsliv, og finansnæringen gjør større investeringer enn mange andre bransjer. Derfor ser vi en stor vekst i såkalte multiskystrategier, der ledere velger skyene som er best tilpasset de ulike arbeidsmengdene, applikasjonene og tjenestene.

En annen undersøkelse fra tidligere i år, utført av analytikere i Forrester mot 700 teknologiledere, viser at nær alle mellomstore til store virksomheter velger multiskytilnærmingen for sine mest virksomhetskritiske applikasjoner. To tredjedeler sprer dette på flere leverandører av skytjenester. Applikasjonene som flyttes nå er de som håndterer kunde- og finansielle data, løsninger som brukes for å støtte salgsarbeidet, og de som gir de ansatte smartere arbeidsformer.

Forretningsmessige fordeler

Virksomhetene som har kommet langt med multiskystrategier melder om tekniske og forretningsmessige fordeler som økt produktivitet, mer dynamisk forretningsdrift, mer tilgjengelige tjenester, innovasjon og lavere driftskostnader. Derfor skal ni av ti øke investeringene. Midlene brukes på ansettelser, trening og opplæring, og kjøp av flere skytjenester.

Markedet vil i overskuelig fremtid være støvsugd for relevant kompetanse. Derfor vil det også være et stort behov for spissing av tjenestene fra de ulike skytilbyderne, fordi kundene vil etterspørre relevant bransje- og applikasjonsspesifikk kompetanse. Forrester bekrefter at det å administrere et mangfold av interne og eksterne plattformer er en merkbar utfordring. For å komme forbi dette kreves kombinasjonen av ekspertise og teknologi som kobler behov med smarte tekniske funksjoner. Én av to ledere forteller at de er på jakt etter denne kompetansen, men mangler relevante søkere.

Denne teksten sto først på trykk i Finansavisen.

About the Author: Geir Rostadmo-Strømme