Teknologien som kreves for en god hjemmeskole

Mange elever må ha delvis hjemmeskole i overskuelig fremtid. Her er en oversikt over utstyret eleven behøver for en godt tilrettelagt hjemmeskolehverdag.

Skolene har åpnet igjen, men mange elever må ha delvis hjemmeskole i overskuelig fremtid. Her er en oversikt over utstyret eleven behøver for en godt tilrettelagt hjemmeskolehverdag.

Skole-Norge har startet i en ny tid. Alle elever er ikke på skolen samtidig, undervisning skjer både i klasserommet og digitalt. Det skaper nye utfordringer for lærere og elever. Riktig teknologi er nødvendig for å få dette til å fungere.

Lyd og bilde viktig for digital læring

Tidligere lærer og IKT-ansvarlig i skolen i Vestby kommune, Lars Petter Lilleng, jobber til daglig med rådgivning innen skoleteknologi. Han har over 20 års erfaring i skolen. Mens skolene var stengt i mars og april var han igjen på plass som lærer fra et digitalt kateter for å støtte Vestby kommune med hjemmeskoleundervisning.

– Pedagogisk er det ganske annerledes å undervise digitalt enn i et klasserom – det har mange lærere fått erfare i denne tiden. Det fins mye morsom programvare man kan bruke for å variere undervisningen, men det blir mindre grad av dialog og samspill, sier Lilleng.

Elevene behøver verktøy som legger til rette for å motta undervisning og gå i dialog med læreren.

– Noe av det viktigste for digital undervisning, er god lyd. Blir lydopplevelsen dårlig, blir læreopplevelsen dårlig. Nest viktigst er video. Vi lærer mye gjennom kroppsspråk, så en kombinasjon av lyd og bilde utgjør en høyere enhet. Må man velge, er lyd viktigst, sier Lilleng.

Oppgradering av digitale læringsverktøy

Det er stor variasjon i hvilken teknologi skoleelever tilbys i ulike deler av Norge. Dagens situasjon understreker behovet for teknisk utstyr. Derfor kom det også 140 millioner kroner til satsning på digital læring i revidert statsbudsjett, i tillegg til de 60 millionene som allerede var bevilget. Håpet er at skolene får det de trenger for å skape god læring på tvers av klasserom og hjemmeskole. Lilleng mener gode enheter som krever lite support er en nødvendighet.

– De som har gammelt utstyr har ikke hatt de så lett i denne tiden. Godt utstyr kreves for å sikre kvaliteten på hjemmeskolen.

Lærerne har også jobbet hjemmefra i denne perioden, og noen har opplevd at det kan være vanskelig å jobbe kun på bærbar pc over tid.

– Rent teknisk ser vi at kun å ha en laptop ikke er nok for læreren. Man jobber med flere chat-dialoger, video og andre verktøy samtidig, og da trenger man for eksempel flere skjermer for å holde orden, sier Lilleng.

Erik Tessem, ansvarlig for skoleløsninger i Dell Technologies, er opptatt av at elever skal få den samme gode undervisningen, samme hvor man sitter.

– Nå som lærerne må undervise både i klasserommet og elever hjemme samtidig, blir plattformer som Microsoft Teams og Office 365 verdifulle. Det gjør det blant annet mulig å vise samme materiale i klasserommet og hjemme, og samhandle med alle elevene på en gang. Det er selvsagt svært krevende, men mulig å gjennomføre, sier Tessem.

Dette er utstyret som trengs for en god hjemmeskole:

  1. Datamaskin – Eleven trenger en elevtilpasset laptop, gjerne noe mer robust enn en vanlig jobb-pc, så den ikke går i stykker ved litt uvøren behandling. Maskinen bør ha et brukervennlig operativsystem, som Windows 10, og nødvendig samhandlings- og læringsprogramvare, som Teams og Office 365. Et nettbrett kan gjøre samme nytten, men både PC og nettbrett krever tilbehør for å skape et godt læringsmiljø.
  2. Skjerm, tastatur og mus – Små pc-er har blitt vanlig i skolen. Laptop-skjermen blir for liten å arbeide på over tid. For å sikre god ergonomi og mulighet til å ta inn visuelle inntrykk og få overblikk behøves ekstern skjerm, tastatur og mus.
  3. Hodetelefoner eller høyttalere: De innebygde pc-høyttalerne gir ofte ikke det beste lydbildet, og god lyd er en viktig forutsetning for læring. Hodetelefoner med mikrofon som sitter behagelig over ørene, eller eksterne høyttalere med lyd inn og ut, gir en bedre opplevelse både for elev og lærer.
  4. Eksternt webkamera: Når man jobber på en ekstern skjerm, vil et eksternt webkamera som kan festes på toppen av denne fungere bedre enn laptopens innebygde kamera. Det gir bedre vinkel og bilde for mottakeren på andre siden, som kan kommunisere bedre med eleven.

Klikk her for mer informasjon om Dell Technologies’ løsninger for hjemmeskolen.

Ønsker du en uforpliktende prat eller veiledning på hvilke løsninger som passer best for dere? Ta kontakt med Erik Tessem, som er ansvarlig for skoleløsninger i Dell Technologies, ved å trykke på knappen under.

Ta kontakt

About the Author: Dell Technologies