Smartere drift er nødvendig for å skape vekst

En undersøkelse utført av IDG Connect viser at IT-ledere bekymrer seg for evnen til å både tiltrekke seg og beholde relevant kompetanse i eget hus.

Europeiske IT-ledere frykter de ikke vil klare å tiltrekke seg og beholde relevant kompetanse.

En større undersøkelse utført av IDG Connect for Dell Technologies viser at IT-ledere bekymrer seg for evnen til å både tiltrekke seg og beholde relevant kompetanse i eget hus. Andre faktorer er nye type konkurrenter, oppstartsselskaper og endringer i markedet, samt de makroøkonomiske framtidsutsiktene.

Rapporten er basert på 1500 svar fra teknologiledere i mellomstore europeiske bedrifter, der 3 prosent av svarene ble gitt av norske ledere. Hensikten var å kartlegge hvilke teknologibehov virksomhetene flagger, og få en bedre forståelse for hvordan IT-avdelingen brukes for å styrke konkurransekraften.

Last ned rapporten her.

Det er tydelig at IT-ledere ønsker bedre forutsetninger for å styrke virksomhetens konkurranseevne. Mange flagger at de mangler midler til investeringer, og de er også bekymret for et stadig større antall nye lover og regler.

IT-avdelingen som strategisk viktig

Blant nye teknologier rangeres analyse av data, kunstig intelligens og maskinlæring som de viktigste. Undersøkelsen bekrefter også at IT-avdelingen anses som stadig mer strategisk viktig. Over halvparten sa seg enig i utsagnet om at IT-avdelingen var viktigst for å skape konkurransefortrinn. Mange samtykket også at IT-avdelingen var nødvendig for å holde produktiviteten oppe, og er av de viktigste virkemidlene for å skape vekst.

Her skiller norske IT-ledere seg ut seg ut. En av to sier at deres viktigste prosjekt er en helhetlig tilnærming til digital endring. Det forteller oss om en høy strategisk modenhet, og bred tilnærming til å skape varige positive endringer. Tidligere undersøkelser har bekreftet at norske IT-eksperter er langt fremme i å legge til rette for nødvendig innovasjon, og denne trenden ser vi vedvarer.

Teknologisk tilnærming som utgangspunkt for å lykkes

For å lykkes er man avhengig av en god modell som støtter de viktigste prosessene for rask digital utvikling. Basert på erfaringer og tilbakemeldinger fra kunder, ser vi at en teknologisk tilnærming som Dell Technologies benytter seg av, fungerer veldig bra og hjelper kundene godt på vei. Modellen kalles M A T og står for de tre store prosessene man må tenke på i forbindelse med digitalisering: Moderniser, Automatiser og Transformer.

Modernisere: For å styrke virksomhetens konkurransekraft, må en prosess innebære at både plattform og grunnmur støtter nye og moderne metoder. Hyperkonvergert infrastruktur som er fleksibel, skalerbar og lett å administrere, er et godt eksempel på en slik modernisering av infrastrukturen.

Automatisere: Ved å automatisere en del tjenester kan man bidra til å redusere den daglige lasten knyttet til drift av IT. Dermed frigjør man tid og kunnskap til å kunne utvikle tjenester og tilbud som gagner bedriften.

Transformere: Ved å endre bedriftens og ansattes holdninger, øke kunnskap, og sørge for at man utnytter den morderne plattformen og de mulighetene denne kan tilby.

Resultatene i IDG-rapporten viser at det er mye å ta hensyn til i forbindelse med styrking av egen konkurransekraft. Dell Technologies leverer både løsninger og kunnskap direkte eller via partnere for å hjelpe virksomheter med å redusere risiko, øke effektivitet og sikre en vellykket start med modernisering og digitalisering. Blant annet har Intel i sin årlige IT-rapport for 2018-2019, skrevet om de ulike tjenestene som driver deres digitale transformasjon som andre kan ha nytte av.

LAST NED HELE RAPPORTEN HER

About the Author: Børre Nygren

Senior løsningsrådgiver Epost: borre.nygren@dell.com