Slik bør dagens serverspesialister jobbe

Med OpenManage Enterprise kan du automatisere all håndtering av serverne dine.

Med OpenManage Enterprise kan du automatisere all håndtering av serverne dine.

Det finnes i dag tre generasjoner serverspesialister:

  • De som sitter på datarommet. Disse jobber lokalt med hver enkelt server.
  • De som har tatt i bruk enkle system managementverktøy. De har en sentral konsoll hvor de kan overvåke status på serverne sine, og liker å følge med på prosessene.
  • De som skripter. Disse har automatisert overvåkningen. De slipper å sitte og se på, og kan bruke mindre tid på reaktivt vedlikehold, og mer tid til å utvikle bedriften videre.

OpenManage Enterprise (OME) er et overvåkingsverktøy designet for den nyeste generasjonen IT-administratorer. De som er opptatt av enkelhet, automatisering og en samlet datasenterhåndtering. Den er bygget på HTML5-kode, støtter de nyeste protokollene i markedet, og gir deg muligheten til å utnytte alle sikkerhetsfunksjonene Dell EMC gir deg.

OME kan også overvåke tredjepartssystemer fra andre leverandører enn Dell EMC. Ved å importere mib-filer for disse systemene, vil man enkelt kunne overvåke helsestatusen på disse.

Automatisk overvåking

Overvåkingskonsollen kan avdekke komponenter som er i ferd med å feile i datasenteret. Hvis en disk opererer utenfor sin normale spesifikasjon – for eksempel at den har begynt å spinne saktere – dukker det opp et tidlig varsel som gir deg god tid til å planlegge bytting av komponenten. Dermed kan du unngå kostbar nedetid.

OpenManage Enterprise lar deg skreddersy rapporter som viser helsetilstanden i datasenteret. Du kan planlegge at rapporten skal tas ut automatisk og hvem som skal motta den via en distribusjonsliste.

Automatisk support

SupportAssist er integrert i OME. Når en feil oppstår i en av serverne, plukker SupportAssist opp situasjonen, og forsøker å kjøre en diagnose mot den respektive serveren. Programmet henter ut logger, som blir sent til analyse hos Dell Support. Oppdages det et gryende tegn på hardware-feil, vil en support-medarbeider ta kontakt for å bli enig om videre framdrift.

Automatisert overvåking øker produktiviteten ved å erstatte de manuelle rutinene med automatisk support. Automatisering kutter mange steg fra den tradisjonelle support-saksgangen, og kostnadene ved problemer reduseres gjennom kontinuerlig og automatisk overvåking.

Nye administrasjonsløsninger som dette gir deg bedre kontroll på drift og vedlikehold av datasenteret, høyere oppetid, bedre pålitelighet og lavere driftskostnader over tid.

Seminar om OpenManage Enterprise

I mars reiser vi til Bergen, Trondheim og Stavanger for å vise hvilke administrasjonsfunksjoner som er bygd inn i Dell EMC-servere, og hvilke verktøy og konsoller som kan brukes til å utnytte disse funksjonene.

Meld deg på her

About the Author: Dell Technologies