Sju teknologier som kommer til å endre IT og verden for alltid

Data er ikke alt, men alt er data i den digitale verden.

Mengden data og farten den vokser i er i ferd med å bli et problem for bedrifter som ikke ruster opp for å håndtere det. Utfordringen er at data er både problemet og løsningen for de aller fleste bedrifter. Skal du få hodet over vannet, må du forstå dataflyten din. Du må også bli bevisst på hvordan du ønsker at dataflyten din skal se ut, og hvordan du skal utnytte data for å gjøre virksomheten din raskere, mer effektiv, mer produktiv og sikker.  

Det er en rekke framvoksende teknologier som kan hjelpe med å få kontroll over datastrømmen din.  

– Teknologiene er strengt talt ikke nye. Mange av dem har vært her lenge allerede. Men alle er knyttet til data. Data er våre kunders brød og smør, forteller Jon Hyde, som er direktør for tankelederskap i Dell Technologies. 

På Dell Technologies Forum snakket han og visepresident for programvareteknologi i Dell Technologies, Vishwamitra Nandlall, om sju nye temaer som forandrer verden og livene våre.  

Se foredraget her

 

Rekkefølgen de sju teknologitemaene listes opp er ikke basert på hvor viktig den ene er sammenlignet med den andre, men de bygger på hverandre. De betyr heller ikke at du trenger å implementere dem i denne rekkefølgen. Det er ikke en gang sikkert du trenger å implementere alle.  

  1. Multisky 
  2. Data-håndtering 
  3. 5G 
  4. Edge 
  5. Kunstig intelligens 
  6. Sikkerhet 
  7. Samarbeid mellom menneske og maskin 

Her er noen av hovedpunktene til Jon Hyde og Vishwamitra Nandlall: 

Multisky 

Skyen er ikke bare et outsourcet datasenter. Det er en driftsmodell. I senere år har vi kommet opp med nye måter å levere programvare på, men det betyr ikke at sky-reisen er over. 

Serverløs databehandling er en av tingene som er på vei. Vi er også veldig klare på at man må ha flere skyer. Skal en moderne, datadreven virksomhet ha suksess, trenger de flere skyer som jobber sammen for å tilfredsstille både kundenes og brukernes behov. 

Datahåndtering 

Det finnes to typer data. Fra før har vi den statiske, hvilende typen. Den kjenner vi godt. De siste årene har det oppstått en ny datastrøm, med informasjon som flyter gjennom infrastruktur, og inn i AI-motorer for å trene opp og gi innsikt til modeller som hjelper å automatisere verden rundt oss.  

 Utfordringen nå er at verktøyene for å håndtere disse flytende dataene er svært forskjellige. Infrastrukturen som ligger bak, må designes på nytt. Bransjen vår har ikke riktig funnet ut av hvordan alt skal se ut, men alle virksomheter er nødt til å utvikle en moderne datastrøm.  

5G 

Vi snakker mye om håndtering av data, men hvor kommer dataene fra? En stor andel er mobildata. 45 exabytes mobildata, eller 45 millioner terabyte, genereres hver måned.  Det som gjør 5så spennende, er at det ikke bare er en ny nettverksgenerasjon. Det er en helt ny arkitektur.   

Det er løsningen for alle bransjer og aktører som trenger å flytte data. Vi må sørge for å designe 5G slik at det kan levere virksomhetskritisk trafikk og massemarkedstrafikk på den samme infrastrukturen. Det er lovnaden om 5G; et felles nettverk for alle brukere 

Edge 

Det er ikke mulig at all datakraft i verden sentraliseres i ett gigantisk datasenter. Med framveksten av IoT har folk innsett at det meste av data og tingene som bruker data er i datasentre. Men det meste av databehandlingen må skje i sanntid ute i verden, om man vil utnytte dataene og gjøre systemer smarte.  

Jo raskere man tar avgjørelser, og jo nærmere avgjørelsene holdes til systemene man forsøker å forbedre, jo bedre blir utfallene. Og da er det kontraintuitivt med sentraliserte datasentre. Datasentre og skyer kommer fortsatt til å være nødvendig, men vi må distribuere IT ut i verden.  

Slik har edge oppstått. Vi har hatt maskiner i datasentre som har generert data i årtier allerede, men vi har ikke virkelig klart å utnytte det. Mye mer av datahåndtering kommer snart til enten å starte eller avsluttes i edge. 

Kunstig intelligens 

Hvordan skal vi prosessere dataene fra alle de forskjellige kildene? Data kan være overveldende, og det kan være nyttig å bake inn kunstig intelligens for å hjelpe med utfordringen. 

AI-prosjekter kan være svært komplekse. Vi snakker om deep learning og massive datasett, og du trenger infrastruktur som kan håndtere det på en effektiv måte. Det handler om å sørge for at å utvikle en AI kan gjøres like raskt som teknologien endrer seg fra måned til måned, kvartal til kvartal, år for år. En slik frekvens krever et system som kan trenes hurtig. 

Sikkerhet 

Grensene for selskapet ditt har utvidet seg. Nå har man brukere overalt, og linken mellom disse brukerne må sikres, slik at det ikke oppstår lekkasjer. Man trenger solide begrensninger og muligheter for applikasjonene. Og det vil kreve en form for automatisering.  

Du må tenke helt nytt om hvordan du håndterer sikkerhet. Sikkerhet kan ikke legges lag på lag, men må bygges inn i infrastrukturen. Du trenger de beste applikasjonene og løsningene til å jobbe sammen om å skape en sikkerhetsgrense som beskytter tjenestene dine fra angrep.  

Samarbeid mellom mennesker og maskin 

Så langt har vi ramset opp en del teknologitrender som vokser seg større og viktigere i løpet av den kommende tiden. Men det er «augmentation»  utvidet virkelighet  som gjør at alle sys sammen og overlapper hverandre. 

Augmentation er når to virkeligheter, den fysisk og den digitale – mennesker og maskin – møter hverandre. Vi må kunne visualisere og kontekstualisere data, og det er her augmentation kommer inn 

En ny virkelighet 

Alle disse temaene er interessante hver for seg, men verdien kommer fra å kombinere dem. De overlapper og er avhengig av hverandre. Det er ikke sikkert man trenger alle samtidig for å løse et problem. Men det er heller ikke sånn at én av disse løser ett spesifikt problem. Disse teknologiene eksisterer for å løse ekte problemer for verdens virksomheter.  

Til syvende og sist bygger vi opp et nytt samfunn, bygget på grunnmuren disse teknologiene skaper.  

Vil du høre hele foredraget til Hyde og Nandlall? Registrer deg for Dell Technologies Forum og se det i opptak via knappen under. 

Se foredraget her

About the Author: Trond Sundem