PCaaS muliggjør innovasjon

PC-as-a-Service (PCaaS) gjør det mulig for virksomheter å drive innovasjon og samtidig ha et konkurransefortrinn.

For mange IT-avdelinger innebærer daglig håndtering av livssyklusen til dine PCer, liten tid til innovasjon. Det forhindrer også IT-avdelingen til å fokusere på de strategiske prioriteringene som er med på å bidra til å drive endringer for virksomheten

For at virksomheter skal kunne drive innovasjon og ha et konkurransefortrinn, er de avhengige av siste nytt innen teknologi. PC-as-a-Service (PCaaS) gjør dette mulig, samtidig som virksomheten kan holde seg oppdatert på produktinnovasjoner og forbedringer.

Et annet aspekt som også bør nevnes, er miljøpåvirkning. PC-as-a-Service spiller en rolle i dette. I stedet for at datamaskinene blir brukt til de er utslitt, eller ender opp på et lager et sted, sørger vi for at datamaskinene får et nytt liv. Hvert år administrerer Dell Technologies om lag 800.000 produkter som blir reparert for så å bli returnert til markedet. Dette er bærekraftig utnyttelse.

Maskinvareteknologi varer ikke evig. Den har en livssyklus, en målbar begynnelse og slutt på dens produktivitet og verdi. IT har som oppgave å optimalisere PC-livssyklusen i tillegg til å drive strategiske gjennombrudd for egen virksomhet. For at dette skal være mulig, må de:

  • Forutse nye krav
  • Vurdere nåværende evner og fremtidige behov
  • Utforme og implementere nye løsninger
  • Få nye systemer raskt i produksjon
  • Sørge for at systemene yter maksimalt
  • Planlegge og lage prognoser for å møte kravene til budsjett, selv år i forveien

På slutten av PC-livssyklusen når systemene er foreldet, eller nye realiteter utløser endring, må prosessen starte på nytt. Les mer om hvordan vi mener din IT-avdeling kan oppnå dette. Last ned vår eGuide: Optimizing the PC Lifecycle.

Last ned Guiden

Charlotte Flø Haanes, Head of Marketing and Communication i Dell Technologies deler selskapets visjon og mål mot 2030.

About the Author: Charlotte Flø Haanes

Head of Marketing and Communication | Social Impact Sales Lead
Topics in this article