Når kommer teknologiskammen?

Teknologi er problemet OG løsningen. Derfor må IT-avdelingen tenke bærekraft ved hvert valg.

Teknologi er problemet OG løsningen. Derfor må IT-avdelingen tenke bærekraft ved hvert valg.

Flyskam og kjøttskam. Isbreer som smelter, regnskog som brenner. Klimabrøl. Ekstremvær som kommer stadig hyppigere. Klimautfordringene brer om seg, og det påvirker oss alle. Dette drives særlig frem fordi nye generasjoner (heldigvis) har nye krav og forventninger. En av de største utfordringene er overforbruk. Vi bruker opp jordens ressurser, mengden maskiner er enorm. På jobben og hjemme. Særlig vi i Norge og Norden eier veldig mye mer enn vi burde. Den gode motvekten er at virksomheter og dets ledere har i dag en veldig moden innstilling til bærekraft.

«Teknologiveien inn i fremtiden» var ett av teamene under Dell Technologies Forum 17. oktober. Se høydepunktene fra dagen ved å trykke på knappen under.

Les mer her

Bærekraftige forretningsmodeller

Forretningsmodeller handler i større grad om smart ressursbruk, og virksomheter må knytte tettere bånd for å skape felles verdikjeder. Enkelt forklart: Når den enes spillvarme blir den andres oppvarming, eller at noens avfall er ressurser i andre produkt. Gjenbruk/ombruk vil bli svært utbredt, og kreativitet og evnen til samarbeid vil være viktige kjennetegn hos de som lykkes best. Norge som verdens flinkeste pantenasjon har de beste forutsetninger for å skape smarte løsninger og modeller med globalt nedslagsfelt. Denne kombinasjonen av miljø og business er viktig og svært interessant. Dette av særlig to årsaker: Ledelsen i norske bedrifter forventer et større fokus på dette fremover, og budskapet deres er så viktig at det fortjener at vi gir dem hovedscenen denne ettermiddagen. Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen har utforsket hva bærekraft vil kunne føre tilbake av verdi til bedriften, og de holder stadig flere foredrag i inn- og utland på dette. Deres masterstudie i bærekraft på Norges Handelshøyskole har i høst over 200 påmeldte studenter. Det er en enorm økning, og viser at fremtidens økonomidirektører og finansfolket tar nye typer valg. Heldigvis.

Les mer om herrene her

Teknologiskam

Dell Technologies retter seg primært mot de som bruker teknologi for å skape konkurransekraft. Som statssekretær Paul Chaffey påpekte her, er det IT som er virksomhetens viktigste avdeling for å skape endring. Jørgensen og Pedersen argumenterer derfor for hvordan fagekspertene og deres ledere bør tenke bærekraft i alt de gjør. Både gjennom ny teknologi, hvordan nye tjenester kan løse flere problemer samtidig, og ikke minst hvordan redusere dagens installasjoners påvirkning på miljøet. Kan man eksempelvis gjøre som Porsgrunn kommune? Toppledere er, ifølge Jørgensen og Pedersen, allerede på bærekraftballen, og de jobber nå med hvordan dette nå skal forankres ut i organisasjonen. Her kan IT enten sitte med henda på rattet, eller bli styrt. Bærekraft vil prege hvordan system kjøpes og selges, det vil påvirke hvordan forretningen drives, og det kommer som et ufravikelig krav fra nye generasjoner arbeidstagere. De yngre vil sette teknologiskam på agendaen. De vil ønske færre maskiner til å løse sine arbeidsoppgaver, kritisere de som bruker for mye, og applaudere grep som gjøres for å redusere klimafotavtrykk på alt fra produksjon til drift. Kravet vil være at virksomhetens systemer kjøres mest mulig rasjonelt og miljøvennlig, og da er det vanskelig å komme utenom moderne teknologi. Beslutninger må planlegges langsiktig, og bærekraft vil være driveren for både inntekter og lønnsomhet.

Konkurransekraft med bærekraft

IT-ekspertene er de beste til å skape konkurransekraft gjennom bærekraft, fordi forretningsutvikling er synonymt med innovasjon og teknologi. Det handler om å skape konkurransekraft med bærekraft, fordi de de største endringene oppstår i skjæringspunktet digitalisering og bærekraft. 3D-printing som gir nye og mindre ressurskrevende produksjonsmetoder. Teknologi som gir mindre reising. Blokk-kjedenes innvirkning for smartere verdikjeder. VR og AR for å fatte bedre valg og redusere risiko. Teknologien er muligheten, ikke trusselen. Dette om ting sees i sammenheng når fremtidens forretningsmodeller og smarte tjenester utformes. Alle bør derifor ha en liten mental huskelapp som det står bærekraft og ressursbruk på – hvert gang de tar et valg på jobben.

Vil du vite mer om temaene som ble diskutert på Dell Technologies Forum? Se høydepunktene ved å trykke på knappen under.

Les mer her

Charlotte Flø Haanes, Head of Marketing and Communication i Dell Technologies deler selskapets visjon og mål mot 2030.

About the Author: Charlotte Flø Haanes

Head of Marketing and Communication | Social Impact Sales Lead