Nå flytter de viktigste applikasjonene ut

En ny stor undersøkelse viser at de som har kommet lengst med multisky-strategier er så fornøyd at investeringene vil øke.

En ny stor undersøkelse viser at de som har kommet lengst med multisky-strategier er så fornøyd at investeringene vil øke.

For å hente innsikt om globale virksomheters sky-strategier, gjennomførte analytikerne i Forrester nylig en undersøkelse mot over 700 IT-ledere i bedrifter med mer enn 500 ansatte. Dette på vegne Dell Technologies selskapet Virtustream.

Hovedkonklusjonen er at 97 prosent nå velger en multisky-strategi for sine mest virksomhetskritiske applikasjoner, og to tredjedeler sprer dette på flere leverandører av skytjenester.

Dermed er det ikke lenger de enkleste oppgavene som flyttes ut. De mest virksomhetskritiske applikasjonene er nå hovedfokus i multisky-strategien. Applikasjonene som flyttes nå er de som håndterer kunde- og finansielle data, løsninger som brukes for å støtte salgsarbeidet, og de som gir de ansatte smartere arbeidsformer.

Multiskyer var ett av temaene under årets fremste teknologikonferanse i Oslo: Dell Technnologies Forum 17. oktober. Se høydepunktene fra dagen ved å trykke på knappen under.

Les mer her

Gir større kontroll over egen skjebne

Virksomhetene som har kommet langt med multisky melder om tekniske og forretningsmessige fordeler som økt produktivitet, mer dynamisk forretningsdrift, mer tilgjengelige tjenester, og lavere driftskostnader. Derfor skal ni av ti øke investeringene det neste året for å hente ut enda større gevinster. Midlene skal brukes på ansettelse av riktig skykompetanse, trening og opplæring og kjøp av flere sky-tjenester.

Derfor er det kritisk å legge et multisky-tankesett til grunn for vurderingene. For at IT-avdelingen skal beholde kontroll over egen IT-skjebne anbefales det å standardisere på et sett med styringsverktøy så tidlig som mulig. Dette for å enklere velge den mest hensiktsmessige skyen for de ulike applikasjonene, tjenestene og arbeidsmengdene. Nye systemer må støtte virksomhetens avdelinger og funksjoner på tvers. Like viktig er det at man i prosessen ikke bygger nye siloer som man ikke kommer seg ut av.

Krever planlegging og ferdigheter

De største bekymringene knyttes til sikkerhet og kompleksiteten i det å administrere flere skyer samtidig. Derfor er det viktig å påpeke at det krever mye planlegging og tekniske ferdigheter for å lykkes med slike strategier. Markedet vil i overskuelig fremtid være støvsugd for relevant kompetanse. Derfor vil det også være et stort behov for spissing av tjenestene fra de ulike skytilbyderne, fordi kundene vil i større grad etterspørre relevant bransje- og applikasjonsspesifikk kompetanse.

Risiko og frykt for sikkerhetsbrudd er en gjentagende bekymring som skyleverandører må ta på alvor, og det er særlig mye frykt rundt sikkerheten rundt «data i bevegelse». Det er derfor ikke overraskende at Forrester har beregnet at det vil selges løsninger for skysikkerhet for svimlende 23 milliarder dollar innen 2023. Åpenbart fordi bedre sikkerhet gir ledere større trygghet rundt flytting av flere virksomhetskritiske applikasjoner ut til eksterne leverandører.

Vil det være verdt det?

Forrester bekrefter at det å administrere et mangfold av interne og eksterne plattformer er en merkbar utfordring. For å komme forbi dette kreves kombinasjonen av ekspertise og teknologi som kobler behov med smarte tekniske funksjoner. En av to ledere forteller at de er på jakt etter denne kompetansen, men mangler relevante søkere. Svaret blir derfor å hente tjenester fra eksterne leverandører, anskaffelse av en administrasjonsplattform for multisky, og/eller bistand fra systemintegratører. I prosessen må ledere være tydelige. En strategi skal vise vei og være enkel å forstå for alle den berører. Skystrategien er ikke et unntak. Derfor er det viktig å definere hvilke typer skyer som skal brukes for de ulike arbeidsmengdene, applikasjonene og tjenestene. Vær særlig tydelig på de mest virksomhetskritiske applikasjonene, der det skal defineres hvilke regler som gjelder, hvilke styringsverktøy som skal brukes, krav i tjenesteavtalene opp mot leverandør, og tydelige føringer for hva som skjer ved nedetid på programvaren. Viktigst er at virksomheter avveier om fordelene med multisky jevner ut administrasjonsutfordringene i overgangen til en mer spredt infrastruktur. Undersøkelsen bekrefter at det er verdt det.

Vil du lære mer om temaet? Se høydepunktene fra Dell Technologies Forum ved å trykke på knappen under.

Les mer her

About the Author: Geir Rostadmo-Strømme