Moderne teknologi skal sikre vekst

Til tross for at en sunn økonomi og høy velstand, er norske IT-ledere bekymret over hvordan verdensøkonomien vil kunne påvirke egen virksomhet.

Norske IT-ledere bekymret over tilstanden i verdensøkonomien og hvordan dette vil kunne påvirke egen virksomhet.

Dette viser en undersøkelse gjennomført av IDG Connect på vegne av for Dell Technologies. 1500 teknologiledere i mellomstore europeiske bedrifter ble bedt om å svare på en kartlegging av virksomhetens teknologibehov. 3 prosent av alle som responderte, var norske IT-ledere – og Norge havner på delt andreplass over land som er mest urolig for hva som vil skje i verdensøkonomien, og hvordan dette vil prege virksomheten.

De fleste som deltok i undersøkelsen hadde fokus på personlige utfordringer når de skulle svare på spørsmål tilknyttet IT, mens de norske IT-lederne hadde et større fokus på forhold som går på drift. Faktorer som nedetid og kostnader, samt katastrofegjenoppretting var gjengangere, noe som kan tyde på at mange av de norske IT-lederne i Norge jobber mye med de driftsmessige sidene av IT.

Vi ser at norske virksomheter blir mer og mer avhengig av en sterk digital ryggrad, og vi vil sikre oss at systemene vi bruker er både motstandsdyktige og alltid tilgjengelige. Alle forstår at teknologi er en veiviser og kilden til vekst, og norske virksomheter ligger heldigvis langt fremme på i dette feltet.

Last ned rapporten her.

Moderne plattformer sikrer innovasjon og vekst

Å komme raskere til markedet er avhengig av en moderne plattform for å kunne kvitte seg med teknisk gjeld og dermed frigjøre midler som man kan bruke på å utvikle nye tjenester og innovasjon for virksomheten. Dette er noe som norske virksomheter tar på alvor og som vil bli viktigere og viktigere fremover.

Det handler også om å fortsette å jobbe enda smartere enn mange gjør i dag, og ikke minst ha riktige prosesser for å frigjøre tid og ressurser. Når mulighetene oppstår må virksomhetene komme raskt til markedet.  Her er man helt avhengig av egen IT-avdeling, og evnen til å ha strategisk innsikt og ikke minst erfaring, for å kunne se hvordan man kan bli enda bedre på å levere prosjekter som er tilpasningsdyktige. En helhetlig tilnærming som spenner over bedriftskultur, IT og fasiliteter, er også noe som Intel mener er viktig når man snakker om  innovasjon og endringer på arbeidsplassen.

Ny teknologi som en investering

Mange norske virksomheter har skjønt at riktig fokus på egen IT-strategi vil kunne gi gode forutsetninger for å lykkes. Et godt utviklingsmiljø som har riktig teknologi for å skape fleksibilitet, og et utviklingsmiljø som kan skalere i takt med virksomhetens behov, er to sentrale faktorer å fokusere på. Både multisky-strategi og «som en tjeneste» spiller en sentral rolle her. Begge disse begrepene vil kunne bidra til fleksibilitet, redusere totalkostnadene til virksomheten – og ikke minst, sikre en moderne og bærekraftig maskinpark.

LAST NED HELE RAPPORTEN HER

Charlotte Flø Haanes, Head of Marketing and Communication i Dell Technologies deler selskapets visjon og mål mot 2030.

About the Author: Charlotte Flø Haanes

Head of Marketing and Communication | Social Impact Sales Lead