Moderne infrastruktur og høy sikkerhet skaper verdi fra AI

De som tjener mest på AI-initiativene sine er de med moderne infrastruktur og høyest datasikkerhet.

De som tjener mest på AI-initiativene sine er de med moderne infrastruktur og høyest datasikkerhet. Minst 10 prosent av deres omsetning kan knyttes direkte til kunstig intelligens.

Det viser rapporten How Organizations Unlock Their Data Capital with Artificial Intelligence, som er utført av Enterprise Strategy Group (ESG) på vegne av Dell Technologies og Intel. De har intervjuet 750 beslutningstakere innen IT om virksomhetens bruk av kunstig intelligens.

Prosessen med å analysere data for å få innsikt er en av de viktigste tiltakene virksomheter gjør i dag for å forstå egen organisasjon, markedene de opererer i og kundene sine. Mange overveldes av hvor mye data de innehar og sliter med å skape verdi ut av dataene. Tradisjonelle analysemetoder er rett og slett ikke raske eller presise nok for dagens dataproduksjon. Skal man henge med i konkurransen, og kanskje til og med øke konkurransekraften sin, kan robothjelp være løsningen.

Stadig flere virksomheter tar i bruk kunstig intelligens (AI) for å optimalisere sine dataanalyser og beslutninger, viser ESG-undersøkelsen. De som får mest avkastning på AI-investeringene sine har tre ganger så stor sannsynlighet for å ha en infrastruktur som består av flash-basert lagring og utskalert NAS. Over åtte av ti av de som lykkes oppgir at de har omfattende sikkerhetsløsninger for å trygge dataene, ende til ende. Slik skiller de seg fra de som ikke lykkes like godt.

Én av fire lykkes med AI

Undersøkelsen deler de spurte inn i tre kategorier. Nivå tre-kategorien er de som lykkes, hvor minst ti prosent av omsetningen kan knyttes til AI og inntektene er en direkte konsekvens av AI-investeringene. De på nivå to oppfyller ett av disse kriteriene, og de på nivå én oppfyller ingen av dem.

27 prosent i undersøkelsen oppfyller begge kriteriene og blir plassert på det nivå tre, mens 44 prosent og 29 prosent plasseres på henholdsvis nivå to og en.  Ifølge ESG-rapporten er moderne infrastruktur en av hovedårsakene til at nivå tre-selskapenes AI-omsetning er høyere enn hos de på de lavere nivåene.

Lagringsinfrastrukturen hos de som lykkes best har tre kjennetegn:

  • Den er rask nok til å sikre at lagring ikke blir en flaskehals for AI
  • Den er skalerbar nok til å tilfredsstille datahungrige AI-algoritmer
  • Den er intelligent nok til å flytte data sømløst til lagringsenheten som leverer riktig miks av kapasitet og skalerbarhet.

Derfor gir god sikkerhet større verdi av AI

AI-oppgaver er basert på en kompleks serie av steg fra rådata til et trent og finjustert AI- resultat. Man må først vite hvilke data som skal brukes. Deretter må de klargjøres for AI-algoritmene, hvilket innebærer å finne ufullstendige dokumenter, reformatere data og legge til variabler i datasettet for å gjøre modellen mer nøyaktig. Så velges data som skal trenes. Til slutt kan man trene, justere og implementere AI-modellen.

Hvert av disse stegene er en del av en sekvens. Hvis data i ett steg av sekvensen er korrupte eller mangler, blir modellen unøyaktig, og må trenes på nytt. Da tar den lengre tid før den skaper verdi. I tillegg utføres stegene ofte på ulike lokasjoner. Dette viser at omfattende databeskyttelse i alle steg av prosessen er svært viktig for å sikre verdi av AI-modellen.

God IT = selvbetjening og mer verdi fra egne data

Ved hjelp av fleksible, skalerbare, automatiserte og effektive it-miljøer kan man enklere tilby organisasjonen selvbetjeningsløsninger. Det legger til rette for bruk av kunstig intelligens. Dataingeniører, -arkitekter og forskere kan selv implementere ressursene de trenger for å utvikle, trene og implementere AI-modeller. Da blir IT en akselerator for AI, ikke en flaskehals, slik at virksomheten kan få mer verdi fra egne data.

De som implementerer og bruker AI aktivt i sin forretningsutvikling/-plan vil få et konkurransefortrinn og vil kunne se forutse trender, samt ta riktige beslutninger basert på fakta konkurrentene ikke vil kunne forutse.

Vil du vite mer om funnene i rapporten? Last den ned her.

Charlotte Flø Haanes, Head of Marketing and Communication i Dell Technologies deler selskapets visjon og mål mot 2030.

About the Author: Charlotte Flø Haanes

Head of Marketing and Communication | Social Impact Sales Lead