Krever mer bærekraftige offentlige innkjøp

Dell Technologies oppfordrer europeiske myndigheter og egen bransje til å gjøre mer for å skape mer bærekraftige samfunn ved å endre på anbudsforespørsler.

Teknologiprodusenten Dell Technologies oppfordrer egen bransje og myndigheter i EU og nasjonalt til å ta bærekraft på større alvor i anbudsprosesser. – Vi må velge det som gir størst verdi for samfunnet, sier Christian Lorck i Dell EMC.

Dell Technologies oppfordrer europeiske myndigheter og egen bransje til å gjøre mer for å skape mer bærekraftige samfunn ved å endre på anbudsforespørsler.

– Når offentlig sektor bruker innkjøpsmakten til å kreve bærekraftige, sirkulære løsninger og produkter vil riktige tilbud vinne. Dette gir bedre samfunn og en mer fornuftig utvikling av nye typer tjenester, sier Christian Lorck, norgessjef i Dell Technologies

Kjøpekraften i EUs offentlige sektor er beregnet til € 1,8 trillioner per år, der IT-innkjøp i 2021 vil utgjøre €45 milliarder av dette.

– Dette er store tall, og en unik mulighet for å oppnå EUs klima- og energimål og FNs bærekraftsmål. Smarte anbud er den ansvarlige måten å bruke skattebetalernes penger på, fremhever Lorck, og påpeker at dette også vil føre til lavere levetidskostnader på anskaffelsene.

Norge ligger langt fremme

Dell Technologies ønsker at IT-bransjen og offentlig sektor gjør dette til en felles kampsak. Lorck peker på at det foregår mange viktige lokale prosesser der Difi sitter i førersetet sammen med organisasjoner og leverandørindustrien.

– I Norge er vi i ferd med å gå fra å ha den uheldige normen med å kjøpe eller selge billigst, til smartere og mer helhetlige tiltak gjennom livssyklusen til det som er anskaffet., sier Lorck.

En EU-undersøkelse fra 2017 viser at 55 prosent av EUs offentlige kontrakter fremdeles tildeles aktøren med lavest pris, tross ferske direktiv som krever mer bærekraft.

Samarbeid og retningslinjer

Dell har følgende oppfordring til innkjøpere og tilbydere:

  • EU-kommisjonen må utarbeide nye retningslinjer for IT-innkjøp. Videre må det hentes inn- og gjøres tilgjengelig innsikt om hvordan kjøpe smartere. Viktige virkemidler er en årlig tilstandsrapport, nasjonale faktaark og en rangering av medlemsland. Like viktig er å skape plattformer for utveksling av kompetanse slik at det er lettere å implementere bærekraftskriterier i samsvar med rammeverk fra EU, FN, OECD, m.m.
  • Nasjonale myndigheter må anerkjenne at bærekraft som standarden, og spesifikt begrunne de tilfellene der bærekraftige løsninger velges bort. Her er det viktig å opprette samarbeid for å finne de beste bærekrafts-ideene, og legge til rette for etablering av nasjonale kompetansesentre, tilby praktiske nettbaserte støtteverktøy og opplæringsworkshoper.
  • IT-industrien vil styrke sin konkurransekraft ved å kontinuerlig legge til rette for forbedringer når det gjelder miljømessig og sosial bærekraft for produkter, drift og forsyningskjede. Leverandører må aktivt søke samarbeid med myndigheter, og støtte utviklingen av retningslinjer for ansvarlige offentlige innkjøp. Produsentene bør også aktivt delta i bransjegrupper, som Responsible Business Alliance (RBA) og være med på å utvikle felles bransjeretningslinjer for ansvarlige offentlige IT-innkjøp.

Dells europeiske bærekraftsdirektør, Louise Koch, er medlem i en Difi-arbeidsgruppe der offentlige innkjøpere, leverandørindustrien og virksomheter innen resirkulering/gjenbruk/ombruk deltar. Målet er å finne frem til regler og retningslinjer som fremmer bærekraft og sosialt ansvar i rundt norske IT-innkjøp. Koch roser de norske initiativene:

– Norge har allerede vedtatt ambisiøse nye lover for bærekraftige offentlige innkjøp, og utvikler metoder og veiledninger til hvordan implementere dette på beste måte.

For Dell Technologies har bærekraft vært integrert i produktutvikling og nyskapingen i en årrekke.

– Tjenester og produkter tilpasset en sirkulær økonomi gir mange eksempler på hvordan bærekraft og lønnsomhet går hånd i hånd, som gjenbrukte materialer i nye produkter og gjenvunnet plast fra havet i produktforpakning. Vi har stor tro på samarbeid med myndigheter og grupper som Responsible Business Alliance for raskere å komme til markedet med tiltakene som bekjemper klimautfordringene og sikrer gode arbeidsforhold i leverandørkjeden. Samarbeid er det mest riktige for å løse de store utfordringene verden står ovenfor, sier Koch.

About the Author: Dell Technologies