IT-direktørens investeringer i 2019

Norske virksomheter har kommet langt med digitalisering, og mange har investert klokt i flere år. Dette er investeringene norske IT-ledere vil gjøre i 2019.

Norske IT-ledere fremhever sikkerhet og kunstig intelligens som viktigst i årene som kommer.

Norske virksomheter har kommet langt med digitalisering, og mange har investert klokt i flere år. Det sikrer spennende forutsetninger til å hurtigere tilby tjenester og løsninger som endrer spillereglene i deres bransjer.

Dette er viktig i en tid der de som lykkes best vil være de som er flinkest til å ta endringene innover seg, og levere på dem. I en undersøkelse utført av Vanson Bourne for Dell EMC i sommer, sa 100 norske IT-ledere at deres viktigste investeringer nå er kunstig intelligens/kognitive systemer, sikkerhet og tingenes internett.

Frykt for å ikke møte kundenes forventninger

Nevnte undersøkelse, der lederne selv rangerte virksomhetens digitale modenhet, slår fast at vi i Norge har flest virksomheter i Norden som har kommet lengst med digital endring. Det er gledelig å se at kun en av fire frykter at deres virksomhet blir akterutseilt, fordi dette vitner om at mange har en plan for hvordan de skal styrke egen konkurransekraft.

Selv om åtte av ti frykter store barrierer på veien, selges det nå langt mer avanserte systemer her i Norge, enn ellers i Norden. Både privat næring og offentlig sektor investerer i moderne plattformer, og er flinke til å legge til rette for at det bygges kompetanse i eget hus. Ledere har forstått at endring haster, og er derfor utålmodige med å spre digitaliseringsinitiativene på tvers av virksomheten. I kjølvannet av investeringene kommer også tydelige forventinger til en god avkastning i årene som kommer.

Digitaliseringsdirektøren blir overflødig

Den norske optimismen gjenspeiles i ferske spådommer fra analysebyrået IDC. De har gjort en undersøkelse mot 3000 virksomheter verden over. Av ti framtidsutsikter er fem særlig interessante:

  • Innen 2020 vil 55% ha en tydelig digital plan, der målet er å endre egne marked med nye typer forretningsmodeller og tjenester
  • Innen 2022 er digitalisering integrert i prosessene og arbeidsformene. Tittelen digitaliseringsdirektør blir overflødig, og seks av ti konsernsjefer har selv ledet digitaliseringsinitiativ
  • 30 prosent av verdens 2000 største virksomheter vil innen 2020 ha innført digitale tvillinger av deres prosesser. Det vil skape flatere organisasjoner og endrer arbeidsoppgavene for en tredjedel av dagens kunnskapsarbeidere
  • Innen 2023 vil 35 prosent av alle arbeidstagere jobbe med bots eller kunstig intelligens
  • Innen 2021 vil 30 produsent av alle i produksjonsindustrien og varehandelen ha skapt blokk-kjede løsninger i deres forsyningskjede

Utsiktene i punktene over gjenspeiles i investeringene som gjøres nå. IT-direktørene har forstått at det haster å modernisere, automatisere og endre, og øvrig ledergruppe bør innse at deres suksess inn i fremtiden betinger av hvor digitalt dyktige egne teknologer er. Derfor vil det svære klokt å tilføre IT-direktøren enda mer makt og muskler i det nye året.

About the Author: Christian Lorck