IT-bransjen har jobbet hardt for at kundene skal bli mer bærekraftige

Det mener Charlotte Flø Haanes, som i tillegg til å være markedssjef i Dell Technologies Norge, har rollen som selskapets miljøevangelist. De har satt nye miljømål som skal nås innen 2030, hvor sirkulærøkonomi er i førersetet.

IT-bransjen er ifølge flere studier en like stor klimasynder som flybransjen (før covid-19-pandemien, vel og merke), og en storforbruker av materialer som plastikk og skumplast.

–  Selskapet jeg jobber i er verdens største teknologileverandør, og vår teknologi skaper utrolig stor verdi for samfunnet, kunder og ansatte gjennom de mulighetene teknologi gir oss, men medaljen har sin bakside. Derfor er det viktig at vi legger handling bak ordene, og jobber for å nå våre bærekraftsmål frem mot 2030, sier Haanes.

Dell Technologies skal gjenvinne like mange produkter som de setter på markedet og 100 prosent av materialer til emballasje og halvparten at materialene i produkter skal være fornybare- eller gjenbruksmaterialer. Energiintensiteten på hele produktporteføljens skal reduseres med 80 prosent innen 2030, og drivhusgasser skal reduseres med 60 prosent.

Design for miljø

For et så stort selskap med en betydelig og global verdikjede, er det viktig å jobbe på tvers, fra egen virksomhet til leverandører og partnere, løsninger hos kunder, gjenbruk og gjenvinning.

–Vi tenker bærekraft i hele livssyklusen til våre produkter, enten de er på kontorpulten eller i datarommet. Design av produktene er en premissgiver for at miljøaspektene kan ivaretas fra produksjon, via bruk til gjenbruk, resirkulering eller avhending. For å kunne gi vårt bidrag til miljøet og sirkulærøkonomien, må vi samarbeide med kunder og partnere, særlig knyttet til produksjons- og gjenbruksprosessene sier Haanes.

Gjennom sin metodikk for miljødesign, vurderer Dell Technologies miljøpåvirkningen hele levetiden på produktene, helt fra den spede starten av produktutviklingen. Avfall er et begrep både Michael Dell og Charlotte Flø Haanes vil ha ut av Dell Technologies’ vokabular.

Bort med avfallet

– Flest mulig ressurser skal sirkulere i økonomien, hele tiden. Søpla skal bort. Vi jobber for at hver del av våre produkter skal kunne gjenbrukes eller kunne resirkuleres, og bruker stadig mer resirkulerte råvarer og fornybare materialer i produkter og emballasje. Mer enn 90 prosent av de fleste Dell-produkter er gjenvinnbare, så vi er på vei, men har litt igjen før nullvisjonen for avfall er nådd, forteller hun.

Blant annet resirkulerer Dell Technologies karbonfiber fra romfartsindustrien, kjøper resirkulert plast fra plastråvaremarkedet, og ser alltid på hvordan brukte produkter som kommer tilbake kan få nytt liv, eller at ressursene kan gjenbrukes. Selskapet er verdens største teknologi-gjenvinner, med returtjenester i mer enn 75 land.

– Få tenker på hvor store verdier som ligger i glemt og gjemt i gamle elektroniske produkter, blant annet ulike metaller. Vi er nødt til å få opp resirkuleringsgraden av e-avfall, som er i underkant av 30 prosent i verden. Her er det mye ubrukte ressurser som enten går på dynga, eller ligger i skuffer og på virksomheters lager, sier Haanes.

Hun oppfordrer alle til å være med i en felles dugnad der alle leter gjennom skuffer og skap for å finne brukt teknologi og levere det til gjenbruk og gjenvinning. Dette ville redusert både karbonfotavtrykket som skapes av selve utvinningen og ikke minst redusere behovet for å hente ut nye materialer fra moder jord til produksjon.

Emballasje er en stor miljøsynder

Produktemballasje er et ømt punkt i IT-bransjen. Dyre produkter som må beskyttes under frakt, har ført til mye skumgummi og plastavfall.

– Mange har irritert seg over store plastmengder når de åpner eskene, meg selv inkludert. Heldigvis finnes det nå alternativer. All vår emballasje skal være resirkulerbar allerede i år. Vi bruker ansvarlig dyrket bambus for å lage demping for sarte produkter, samt resirkulert papp og papirmasse, i tillegg til resirkulert plast og havplast. Det som er viktig er at alt kan brukes igjen og igjen, sier Haanes.

Varmere servere, mindre energibruk

Da grønn IT ble et buzzord for nærmere 15 år siden ble datasentrene ble fremhevet som miljøsynderne i bransjen. Siden 2012 har Dell Technologies redusert energiintensiteten i hele produktporteføljen med 69,9 prosent. Kundene får lavere strømforbruk og påvirker miljøet mindre.

– De nyeste serverne fra Dell kan kjøre på en konstant varme på 40 grader, mot en industristandard på 35 grader. Lufttransporten inne i maskinvaren gjør at varm luft føres ut fra serverne på en langt mer effektiv måte, så man kan bruke mindre energi på kjøling. Dette kan høres ut som en selvfølge, men dette har krevd mye ingeniørarbeid for å oppnå – ekte innovasjon! fremholder hun.

Hun legger til:

– Innen servere har vi redusert energiforbruket med 75 prosent de siste åtte årene. Dagens servere er konstruert slik at inntaket av luft krever mindre energi. Samtidig er skallet laget sånn at de samler mindre støv, så det ikke vil påvirke luftinntaket over tid, forteller en engasjert Haanes.

Alle må jobbe med sirkulærøkonomi

Haanes sier at hun ikke forteller alt dette for å skryte, men for å vise hva som er mulig å få til.

– Det hjelper ikke for verdens miljøutfordringer at bare Dell Technologies blir flinkere. Både store og små teknologileverandører, lokale og globale, må ta samme type grep om vi skal bidra til at kloden får det bedre. Hvis vi skal bli kvitt miljøversting-stempelet, må vi vise at vi kan rydde opp etter oss!