IT-avdelingen er noe av det viktigste vi har

IT-bransjen er svaret på de store samfunnsutfordringene Norge vil møte. Det mener statssekretær Paul Chaffey.

IT-bransjen er svaret på de store samfunnsutfordringene Norge vil møte. Det mener statssekretær Paul Chaffey som var hovedtaler på Dell Technologies Forum i Oslo 17. oktober.

Budskapet fra regjeringen er krystallklart: Vi må omstille oss. Inntekter går ned, utgifter øker fort. Skatteinntektene synker fordi befolkningen eldes, og ikke minst vil ressursene tømmes på den norske kontinentalsokkelen. Samtidig er det satt i gang store samfunnsprosjekt som vil koste mye penger i årene som kommer.

Statssekretær Paul Chaffey i digitaliseringsdepartementet er ikke tvil om hva som må til: Innovasjon og teknologi. Ressurser må brukes smartere og bedre. Derfor blir strategiske teknologer, og teknologiske strateger noe av det viktigste kongeriket behøver i årene som kommer.

– Fra å være noe som satt på siden av virksomheten, er nå IT-avdelingens viktigste virkemiddel inn i fremtiden, sier Chaffey.

17. oktober var han hovedtaler på Dell Technologies Forum på Skur 13 i Oslo. Se høydepunktene fra dagen ved å trykke på knappen under.

Les mer her

Norsk IT-bransje i tet internasjonalt

Tema for årets Dell Technologies Forum er «Teknologiveien inn i fremtiden». Det er et viktig budskap for et samfunn som forandrer seg nærmest i sanntid, der rask teknologiutvikling skaper digitale klasseskiller. Få kjenner budskapet bedre, og har levd med det lengre enn Chaffey. Som en av landets mest erfarne ledere i teknologibransjen har han alltid løftet frem de norske teknologene.

– Vi er heldige i Norge. Alle målinger viser at vi ligger på topp internasjonalt, og det skrikes etter IT-kompetanse. Kampen om hodene hardner til, og etterspørselen er stor, sier Chaffey.

Chaffey er åpen for innspill til smarte endringer. Blant de tingene han ønsker å se mer av er større samarbeid mellom offentlig og privat sektor i ulike former for digitaliseringsprosjekt. Målet er også å knytte seg opp mot flere av de riktige innovasjonsprosjektene i Europa og i OECD.

– De som jobber med IT og strategiene for dette er noe av det viktigste vi har. Det de driver er veldig viktig for samfunnet, og vi må hjelpe dem med forutsetningene til å skape tjenestene som tar virksomhetene videre. Vi er avhengige av at IT-ekspertene tar strategisk ansvar, og har tid til å løfte blikket og tenke langt frem, fortsetter han.

Ny digitaliseringsstrategi

Regjeringen har akkurat lagt frem sin nye strategi for digitalisering av offentlig sektor. I forordet heter det at det må investeres for å levere enda bedre tjenester til innbyggere, næringslivet og organisasjoner, og det kreves innovasjon og endringsdyktighet. Selv om strategien er for offentlig sektor, er den like viktig for bedrifter.

«Vi må samarbeide på tvers for å skape sammenhengende tjenester som løser brukernes behov – uavhengig av hvem som leverer tjenesten. Digitalisering skal bidra til en mer effektiv offentlig sektor, mer verdiskaping i næringslivet og ikke minst en enklere hverdag for folk flest.»

Sentralt er det Chaffey beskriver som livsløpstjenester. De følger innbyggere fra vugge til grav, også populært kalt «kundereise» i det private næringslivet: Hvordan man tilpasser tjenestene etter behovene som innbyggerne/kundene/egne ansatte har til enhver tid.

– I offentlig sektor er det innbyggernes behov som står i sentrum, enten de skal tildeles et personnummer, begynne på skolen, søke studielån, etablere en bedrift, eller tre over i pensjonistenes rekker. Alle sentrale hendelser i livet skal offentlig sektor bidra til å forenkle, sier Chaffey.

En offensiv skystrategi

Chaffey er en stor tilhenger av nettskyen, og mener dette er fremtiden for offentlig sektor.

– Det er viktig med gode skystrategier, der man velger riktige tjenester til de ulike formålene. Det som er åpent og ikke personsensitivt kan fint legges ut i sky. På andre områder må vi bygge våre egne skyer, sier han og påpeker at kravene til personvern er ekstremt viktige å legge til grunn for alle valg.

Han beskriver spennende planer på flere viktige samfunnsområder, og ønsker at det skapes gode nasjonale løsninger som kan gjenbrukes.

– Veldig mange av premissene er på plass for å lykkes. Vi har en infrastruktur for å kunne levere gode tjenester mer innovativt, næringslivet utfordrer oss med gode anbefalinger som skal støtte, og ikke minst så har vi en digitalt moden befolkning som etterspør smartere tjenester, sier Chaffey.

– Vi skal legge digitale ansvar på hvert departement slik at vi får en bred omstilling. I mange tilfeller er det kommunene som vil sitte i førersetet. Det vil også komme nasjonale strategier på spennende teknologiområder som kunstig intelligens, sier han.

Forsiktighetskultur er farlig for innovasjon

Etikk, jus og lovgivning er spørsmål som kommer opp når det handler om forenkling og forbedring.

– Teknologien utvikler seg raskere enn våre lover og systemer tar høyde for. Vi må derfor tenke nytt og organisere oss på nye måter. I mange tilfeller er de vanskeligste spørsmålene prinsipp og roller, fremfor de tekniske, fremhever Chaffey.

5G, robotisering, maskinlæring, kunstig intelligens, tingenes internett og andre nyvinninger går rekordfort fra «hype» til hyllevare. Spørsmålet blir hvordan vi klarer å utvikle og levere basert på dette.

– Vi må passe oss for å ikke blir for konservative. Forsiktighetskultur er en stor bremsekloss for innovasjon, sier Chaffey.

For å selv drive innovasjon søker departementet inspirasjon. Fra Stor-Britannia er Chaffey lysten på ideen om en felles markedsplass for skyløsninger for offentlig sektor. Her kan man legge opp og anbefale godkjente løsninger og dele beste praksis. Like viktig er eksemplene her hjemme rundt hvordan forvaltningen skaper tjenester som gir langt bedre kvalitet til innbyggerne. Skatteetaten fremheves ofte som en mester på digital tjenestedesign. Husbanken og langt flere er også langt fremme med å lage tjenester som forenkler og forbedrer.

Innovative og bærekraftige innkjøp

Han blir særlig lidenskapelig når temaet bærekraft kommer på banen.

– Vi vil gjerne se nye typer leverandørsamarbeid, og nye typer innkjøp. Smart teknologi og klok ressursbruk gir mer bærekraftige tjenester. Det er vårt felles ansvar at nye typer løsninger og tjenester tar bedre vare samfunnet og jorda, sier han. Les om Dells syn på bærekraftige innkjøp i denne artikkelen i Digi Anskaffelsesregelverket åpner allerede i dag for mer innovative anskaffelsesprosesser.

– Det er viktig at man ikke begrenser anbudsforespørslene for mye. Vi bør ha plass til de virkelige gode svarene, de som gjerne løser flere problemer til samme tid. I utlandet har man åpnet mer for åpne anbudsprosesser, der problemene beskrives og tilbydere kan mer åpent pitche inn sine forslag og ideer, sier Chaffey.

Her trekkes også frem gode initiativ fra Difi som aktivt jobber med næringslivet for å utforme regler som skal gi mer bærekraftige innkjøp.

– Det handler primært om hvordan vi skal bruke teknologien for å skape bedre liv. Her har vi et fantastisk utgangspunkt i Norge, avslutter han.

Vil du høre mer av Chaffeys tanker og ideer? Meld deg på vår konferanse 17. oktober i Oslo.

Smartere arbeidsformer var et av temaene under årets Dell Technologies Forum, 17. oktober i Oslo. Se høydepunktene fra dagen ved å trykke på knappen under.

Les mer her

Charlotte Flø Haanes, Head of Marketing and Communication i Dell Technologies deler selskapets visjon og mål mot 2030.

About the Author: Charlotte Flø Haanes

Head of Marketing and Communication | Social Impact Sales Lead