Ikke slå deg til ro med noe som er godt nok

For å få løst morgendagens utfordringer, må infrastrukturen bli mer moderne, mer automatisert og mer robust.

Tiden man benytter til å holde lysene på, kan heller brukes til å utvikle nye løsninger.

Ofte møter jeg kunder som på et tidspunkt kjøpte noe de mente var «godt nok». Et år senere oppdager de at de har malt seg inn i et hjørne. De får ikke oppgradert infrastrukturen, de får ikke skalert og den er for svak.

I en innkjøpsprosess må man ta diskusjonen og se på finansieringsløsninger, så de kan få utstyret og infrastrukturen de trenger fra dag én. Blikket må løftes fra teknologien, til å forsøke å løse forretningsbehovet man har.

For å få løst dagens og morgendagens utfordringer, trenger man å oppgradere infrastrukturen. Den må bli mer moderne, mer automatisert og mer robust. Da kan man bruke mindre tid på administrasjon, og mer tid på å løfte IT opp som en viktig del av bedriftens strategi.

Mer for mindre

IT-avdelinger opplever mye press. De skal gjerne utrette det samme eller mer på samme budsjett som de hadde foregående år. På et eller annet tidspunkt må de løftes opp på et høyere nivå. Vi ser at bedriftene som inkluderer IT-ledere som en del av den strategiske ledelsen, har høyere suksessrate, enn de som forviser serverspesialistene til datarommet.

Prisen for nedetid

For det kan fort bli verdt det å betale litt ekstra for å få en robust infrastruktur på plass. Man må gjøre en kalkyle, og finne ut hva prisen for nedetid er. Hvor lang nedetid kan aksepteres? Kunder sitter ikke og venter i timevis på at en nettbutikk skal komme opp igjen. Da handler de heller et annet sted. Samfunnskritisk infrastruktur, som politi og helsevesen er avhengig av å være tilgjengelig hele tiden. 24 timer i døgnet, sju dager i uka.

Hvor mye taper din bedrift på å være utilgjengelig? Det finnes eksempler fra utlandet hvor bedrifter har gått konkurs, bare på grunn av nedetid.

Prisen for oppetid

Det er faktisk ikke så mye mer kostbart å drifte hyperkonvergert enn klassisk infrastruktur. Den litt høyere investeringen spares raskt inn i at det er mye mindre arbeid med vedlikehold av VxRail, med Intel Xeon-prosessorer.

Mange kunder kommenterer ofte at de synes løsningen er kostbar. Da spør jeg ofte kostbart i forhold til hva? Husforsikringen koster også en del penger hvert år. De færreste får bruk for den, men man vil ikke være foruten om huset skulle begynne å brenne.

About the Author: Børre Nygren

Senior løsningsrådgiver Epost: borre.nygren@dell.com