Hyperkonvergert i kommunen: Flere oppgaver løses enklere

Hyperkonvergert i kommunen.

Med datasenteret i én boks opplever kommuner mengder av fordeler. Her er 15 på H-Y-P-E-R-K-O-N-V-E-R-G-E-R-T.

Mer for mindre er ikke en trend i kommuner. Det er normen og kravet som lokale myndigheter alltid har jobbet under. I en tid med sentralisering og sammenslåinger jobber mange smarte IT-avdelinger iherdig med å levere fleksible og sikre tjenester på stramme budsjetter. Et godt eksempel er Porsgrunn kommune som nylig erstattet hele datasenteret med en Intel-basert VxRail som inneholder alt de behøver av server-, lagrings- og nettverksteknologi, med de ypperste VMware-løsningene på toppen. Migreringen tok under en uke, og kommunen foretok nesten hele slankekuren selv.

It-sjefen er glad han tok dette valget. Han satt lenge på gjerdet, og han vet at mange sitter der  fortsatt, men han angrer ikke et sekund på at 200 servere er nå samlet i samme boks.

Smarte strategiske grep for kommunen

I korte trekk handler Porsgrunn-historien om smarte strategiske grep som:

·       Modernisert infrastruktur som gjør at fremtidens behov til automatisering og endring møtes

·       En strategisk skystrategi der de ulike arbeidsmengdene plasseres i de mest egnede skyene

·       Frigjøring av tid i en IT-avdeling som kan fokusere på tjenesteutvikling for å skape bedre tjenester for ansatte i kommunen, og innbyggerne

·       Mindre behov for spesialister i et marked der Norge nærmest er utsolgt på IT-kompetanse

·       Bedre bruk av skattepenger

Digitale Gardermoen har også innført den hyperkonvergerte enheten VxRail med stort hell. Les historien her.

Trygg deling av data

I digitaliseringsstrategien fra regjeringen og Kommunenes sentralforbund heter det at sentrale og lokale myndigheter må bruke ny teknologi for å få opp innovasjonsevnen. Mye av løsningen ligger i samarbeid på tvers for å skape tjenester som støtter innbyggerne gjennom hele livet: Fra de blir født, til de skal døpes, gå skolen, få skattekort, pensjon, etc. Slik fremadrettet tankegang krever fleksible og sikre tjenester som kan skaleres og integreres. Vi i Norge er heldige. Vi har mange smarte IT-eksperter som våger å tenke nytt, og som ønsker å utfordre tekniske grenser. Dette er kjempeviktig i et samfunn der tjenester vil bestå av tjenester, og trygg deling av data blir en nødvendig forutsetning. Derfor jeg er glad vi har en offentlig sektor som utnytter nye teknologiske muligheter for å skape løsninger som er effektive og oppleves som helhetlige for innbyggere og næringsliv.

15 grunner til at kommunen behøver hyperkonvergert

Hyperkonvergert kan brukes til mangt, og fortrekkes av de som skal bygge private skyer. Enheten integrerer databehandling, lagring og nettverksteknologi, og gjør det enkelt å ta i bruk de mest avanserte og innovative virtualiserings-funksjonene. Hyperkonvergert er på kort tid blitt en moden teknologi, og allerede i 2016 spådde Gartner at hyperkonvergert skulle være normalen allerede i 2021. Dette gikk raskere, og få andre land i verden selges det like mange avanserte systemer som i Norge.

Her er 15 grunner til at rådmenn og kommunale IT-sjefer bør vurdere hyperkonvergerte enheter i sine datarom:

 1. Hurtig oppe: Hyperkonvergerte enheter rulles ut som en enkelt, fullt-integrert, ferdig konfigurert og utprøvd løsning. VxRail fra Dell Technologies og VMware bruker i snitt 20 minutter på å settes opp, og fem minutter på å skaleres. En hjemmebygget utrulling tar 4,6 ganger så lang tid å sette opp, og da er ikke tidkrevende systemkonfigurering regnet med
 2. Yter bedre: Nye maskiner har de mest moderne prosessorene fra Intel og smart nettverksteknologi som gir ytelse kommunen aldri før har hatt
 3. Prosessorer brukes bedre: I en maskin er det prosessoren som utgjør kraften. I et klassisk datarom mangler mange innsikten og rutinene som kan føre til at noen prosessorer kun bruker ti prosent av tilgjengelig datakraft. Dette vil ikke skje i et konsolidert system der administrator har innsikt i alt, i sanntid
 4. Enkel flytting: Migreringer gjøres på dager, og kommunen kan håndtere det meste selv. Hos Porsgrunn kommune var et utrullingsteam fra Dell Technologies og forhandler Itum behjelpelig med de første 20 prosentene av migreringen. Resten ønsket og klarte kommunen selv
 5. Reduserer feil: Når noe går galt i virtuelle systemer er det fort gjort at ting kommer ut av kontroll. Særlig gjelder dette i store og komplekse miljøer hvor selv den minste feil kan true hele infrastrukturen. Takket være at hyperkonvergert infrastruktur forenkler IT-driften, er det raskt å diagnostisere og adressere problemer før bedriften rammes av nedetid
 6. Kollegenes tid kan brukes bedre: Med færre på serverdrift kan verdifull kompetanse flyttes over til strategisk utvikling av fremtidens smarte tjenester som beriker og begeistrer. Den gamle sannheten om at 80 prosent av at IT-budsjettene går til å holde hjulene i gang står dermed for fall
 7. Oppetid: Beskyttelse av data er integrert i hyperkonvergert infrastruktur. Både sikkerhetskopiering og gjenoppretting sørger for kontinuerlig tilgjengelighet og praktisk talt null nedetid. Smart funksjonalitet sørger for enkel og effektiv krisegjenoppretting av virtuelle maskiner og systemer om uhellet skulle være ute
 8. Nye muligheter: En rapport fra analytikerne i Edison Group viser at hyperkonvergert infrastruktur er billigere å anskaffe og drifte enn spesialbygde løsninger. Rask avkastning på investeringer og lave eierskapskostnader bidrar til at kommunen kan frigjøre penger vil viktige formål
 9. Vekstbehovene imøtekommes: Hyperkonvergert infrastruktur er enkelt å skalere i begge retninger, og det er en smal sak for kommunen å legge til mer datakraft og lagringsplass
 10. Effektivitet: Kommuner er på full fart ut i skyen, med alt kan ikke løftes over ennå. Dette gjelder da særlig personopplysninger og tunge kjerneapplikasjoner. En hyperkonvergert løsning er enkleste vei til en privat sky for arbeidsmengdene som ennå ikke er klar for mer kostnadseffektive hybride skystrategier. Dessuten er hyperkonvergert en snarvei vekk fra lammende teknisk gjeld
 11. Reduserer arealbehovet: Med alt i en enhet er det mindre behov for plasskrevende bokser
 12. Grusomt kjedelige manuelle prosesser automatiseres i den smarte hyperkonvergerte enheten
 13. Energibehovet minsker: En enhet bruker mye mindre strøm enn mange strømsultne servere. Dette gir også bærekraftfordeler i form av smartere ressursbruk
 14. Redusert behov for spisskompetanse: En person kan håndtere alt som har med server, lagring og nettverksteknologi
 15. Trygghet: Sikkerheten ivaretas bedre med ett dedikert miljø som holder alle sensitive data og personopplysninger trygge, og ikke spredt på ulike miljø og servere

Ønsker din virksomhet å høre mer om alle disse fordelene? Kom og hør på hva vi har å si under årets Dell Technologies Forum i Oslo, 17. oktober.

Meld deg på her

About the Author: Christian Lorck