Hvorfor IT bør være OPEX

IT som en tjeneste er den logiske løsningen når du skal sikre innovasjon.

– Nesten alle virksomheter sier at digital transformasjon er viktig. Men bare rundt 30 prosent sier de har hatt suksess med det, mange av de øvrige har møtt på problemer.  

Det fortalte Andrew Buss, forskningsdirektør for IDC i Europa, i et webinar nylig.  

Vil ha «alt» som en tjeneste 

Espen Håkonsen, CIO i Visma, fortalte på webinaret at selskapets kunder har flyttet over på skyløsninger veldig raskt, og foretrekker å kjøpe Vismas løsninger som en tjeneste. Det er den veien Visma også ønsker å gå med sine egne IT-systemer, med en mer forbruksorientert modell der man unngår store investeringer i fysisk maskinvare.  

– Det handler om å gå fra CAPEX til OPEX, det er det som er den store driveren. Tiden da vi kjøper vår egen maskinvare, den er over, fortalte Håkonsen. 

Gammel IT hemmer innovasjon og gir dårlig sikkerhet 

En IDC-undersøkelse viser at det innen 2023 vil utvikles og rulles ut over 500 millioner applikasjon i skyen. Det er like mange applikasjoner som det er utviklet i løpet av de siste 40 årene til sammen.  

Den voldsomme innovasjonstakten skaper problemer for de som har bygget opp it-infrastruktur over mange år. Private datasentre er ofte gammeldagse sammenlignet med de mest moderne datasentrene, noe som gjør det vanskelig å bygge avanserte IT-plattformer og applikasjoner ved hjelp av nye metoder.  

Ifølge IDC opplever selskap med gammel infrastruktur utfordringer:  

  • 42 prosent at de bruker lenger tid på å rulle ut nye applikasjoner 
  • 37 prosent opplever sikkerhetsbrudd 
  • 32 prosent at det går ut over virksomhetens troverdighet 
  • 28 prosent at de mister forretningsmuligheter 

Anbefaler moderne løsninger for å sikre fremtidig suksess 

Ifølge IDCs undersøkelse er det bare 23 prosent av virksomhetene som er det vi kan kalle «digitale ledere». 46 prosent er «Digital Mainstream», mens 31 prosent er en «Digital Follower». De som er digitale ledere bruker ny teknologi, som flere nettskyer (multi-cloud), automatisering, DevOps og smidig applikasjonsutvikling.  

– Selskaper som er i «digital mainstream»-kategorien, altså har begynt digitaliseringsreisen uten å være ledende, bør begynne å fokusere på moderne måter å bygge applikasjoner på. De må snakke internt i virksomheten om hvor viktig dette er for fremtidig suksess, sa Buss i IDC. 

Utvikling av moderne applikasjoner krever også moderne infrastruktur. Ifølge IDC foretrekker 38 prosent av de spurte virksomhetene å bruke en kombinasjon av offentlige og private skytjenester. Men hele 48 prosent oppgir at de enten kjører alt utelukkende on-premise, eller at de foretrekker egne datasentre og bruker offentlige skytjenester der de må.  

For å kunne bruke IT som et verktøy til innovasjon, behøver virksomheter IT som en tjeneste. Dell Technologies har lansert APEX, som gjør det mulig å kjøpe all IT som en tjeneste, fra datarommet til skrivebordet.  

Ønsker du mer innsikt i hvordan IT som en tjeneste kan skape større fleksibilitet og hjelpe din bedrift med å lykkes med digital transformasjon? 

Se hele webinaret med IDC, Intel, Dell og Visma her (varighet: 60 minutter).   

Se webinar her

About the Author: Geir Rostadmo-Strømme