Hvordan lykkes med digitalisering i en verden som stadig er i endring

Digitalisering handler ikke om teknologi alene. De som lykkes med gode digitaliseringsprosjekter er de som klarer å ha fokus på både teknologi og kultur.

Digitalisering handler ikke om teknologi alene. De som lykkes med gode digitaliseringsprosjekter er de som klarer å ha fokus på både teknologi og kultur.

Det store spørsmålet er om internkulturen tillater organisasjonen å endre seg raskt nok i en verden som stadig er i endring. Direktør for kultur, kommunikasjon og merkevare hos Atea, Kristin Ruud, mener at dette er en forutsetning for å lykkes.

– Gjennomsnittlig levetid for bedrifter har gått ned fra 67 år til 15 år, og at man mener at 40 prosent av dagens største selskaper ikke lenger eksisterer i 2025, forteller Ruud.

Hun viser til en McKinsey-undersøkelse som forteller at kun tre av ti store digitaliseringsprosjekter lykkes, og at de resterende syv feiler fordi man undervurderer den menneskelige siden av endringer. I en annen undersøkelse har PWC funnet at 90 prosent av alle ledere mener at digitalisering og nye verktøy har bidratt til økt jobbmotivasjon og trivsel på arbeidsplassen. Det er kanskje oppsiktsvekkende at det kun er 54 prosent av alle ansatte som sier det samme.

– Skal man jobbe med digitalisering må man jobbe med kulturen og brukeren. På spørsmålet om det er forskjell på hvordan ledere og ansatte tenker digitalisering og det å ta i bruk nye verktøy, er svaret sannsynligvis nei. Med dette spørsmålet følger det et annet spørsmål: Jobber vi nok med opplæring og utvikling, og har vi laget en kultur der nysgjerrigheten er en drivkraft for hvordan vi kan møte fremtiden? spør Ruud.

Ingen unnslipper endringer

Ruud påpeker at mange velger å tro at de ikke trenger å forholde seg til endringer, fordi de har en sunn forretningsdrift, eller tror at det de har gjort lenge vil fortsette å fungere. Men oppskriften på suksess i fremtiden, er ikke å gjenta det vi har lykkes med til nå.

– Vi er nødt til å tenke annerledes. Vi er nødt til å gjøre ting på nye måter, enten det går på organisasjonsnivå, forretningsmodell, eller hvordan vi ruller ut måten vi bruker digitale verktøy eller hjelpemidler. Teknologi er ikke et mål i seg selv, men et middel for å oppnå noe annet, sier Ruud. Og legger til at de som lykkes med digitalisering er de som setter ting i kontekst og skaper forståelse for hva den nye teknologien skal bidra til. Enten det er økt effektivitet, økt motivasjon eller bedre kundeopplevelse.

Gode økosystemer vinner kampen mot internasjonale krefter

De som tenker økosystem i egen organisasjon, bryter ned siloer, jobber med samspill og samarbeider på helt nye måter.

– Man må dele mer på tvers av organisasjonen. De som har det beste økosystemet vil vinne kampen mot internasjonale krefter. Det er en bommert å tro at man kan ha monopol på gode ideer selv, mener Ruud.

I arbeidet med å bygge et sunt økosystem og utvikle en nysgjerrig og delingsvillig organisasjon har Atea tatt egen medisin i halvannet år, med kulturprosjektet for kompetanseutvikling. Et sentralt element har vært å utfordre komfortsonen til de ansatte.

– Veien til en endringsvillig kultur, starter med å tvinge seg selv til å gjøre de små, hverdagslige tingene på en annen måte. Endring er utvikling, men det betinger at man er åpen for en reise, og på veien opplever mestring og lærer nye ting, sier Ruud.

Rekrutteringsprosessen har også blitt snudd på hodet for å ansette en annen type kandidater enn tidligere.

– Vi innså at vi er avhengige av å bygge kompetanse i eget hus, og ved nyrekruttering må disse bringe noe helt nytt til selskapet. Nye ting som tar for mye tid for oss å etablere eller utvikle selv. Derfor er det nå jobbsøkeren som intervjuer oss, noe som gir oss en helt annen innsikt enn vi hadde fått på den tradisjonelle måten, sier Ruud. Dermed har hun i den senere tid fått en rekke kolleger fra helt andre bransjer, som helsesektoren og serviceyrker. De er med på å sikre brukersentrering i prosjektene og nye blikk på interne prosesser og metoder.

I likhet med en rekke av sine kunder ser Atea nå at de løser andre typer prosjekter på nye måter. Som ikke hadde vært mulig før de tok seg selv i nakken og startet endringsprosessen.

About the Author: Dell Technologies

Topics in this article