Grunnmuren må på plass for å digitalisere Kommune-Norge

Kommuner med utdatert IT-infrastruktur gjør seg selv en bjørnetjeneste om de prøver å bygge IT-løsningene fra bunnen selv.

Selv om mange kommuner har store og profesjonelle IT-miljøer, er det et faktum at IT-avdelingene i de aller fleste kommuner er ganske små. Gjennom vårt arbeid opplever vi at dette skaper utfordringer for småkommunene. Det kan være både kostbart og komplisert å bygge en IT-løsning som er fremtidsrettet og sikker.

Ett eksempel på utfordringer kommuner står overfor, er regulatoriske krav som setter begrensninger for hvor data kan ligge lagret (ref. blant annet Schrems II-dommen). Nesten alle kommuner drifter for eksempel legevakter og tannhelsetjenester selv. Du kan ikke flytte disse dataene opp i en hvilken som helst skytjeneste bare fordi du får billigere lagring der.

Dermed er det avgjørende for kommuner å tenke grundig gjennom hvordan IT-løsningene bygges opp.

Standardiserte løsninger lønner seg

Moderne IT-løsninger baserer seg i stor grad på skytjenester, der vi skiller mellom privat og offentlig sky. Mens en privat sky er servere og lagringsplass i et lokalt datasenter som kun brukes av virksomheten selv, innebærer en offentlig sky at servere og datalagring eies og drives av en tredjepart i et stort datasenter der tjenestene leveres til kundene over internett.

Mange kommuner gjør seg en bjørnetjeneste ved å prøve å bygge IT-løsningene fra bunnen av selv. Resultatet er gjerne at løsningene blir komplekse og vanskelige å vedlikeholde.

Det er heller ingen god idé å bygge alt i en offentlig skytjeneste. Mitt råd er heller å gå for en åpen strategi der data og applikasjoner plasseres der det er mest hensiktsmessig, i stedet for å låse seg til en skyleverandør. Ofte er det beste en kombinasjon av offentlig og privat sky og løsninger som kjører lokalt.

I stedet for å bygge løsningene fra bunnen av, bør man i størst mulig grad basere seg på standardløsninger som kan håndtere alle de gamle applikasjonene, men som også er laget for moderne måter å bygge applikasjoner på.

Grunnmuren er hyperkonvergert

Stikkordet er det som på «stammespråket» kalles hyperkonvergert infrastruktur. Det innebærer at man integrerer databehandling, lagring, nettverk og andre tjenester i én og samme løsning. Det gir enklere administrasjon, og det blir enklere å skalere opp løsningene ved senere behov.

Denne typen løsninger gir enklere vedlikehold, fordi de er bygget på maskinvare og programvare som er bransjestandard – og fordi oppdateringer kommer ferdig testet og klare for å rulles ut. Den siste tids cyberangrep mot norske private og offentlige virksomheter understreker viktigheten av å holde IT-systemene oppdatert.

Mange virksomheter tenker nå mye mer strategisk rundt hvordan de utvikler nye applikasjoner. Dette kan Kommune-Norge lære mye av. Moderne utviklingsmetoder gjør det enklere å bygge og vedlikeholde applikasjoner. Og standardiserte IT-løsninger gjør det enklere å vedlikeholde og drifte applikasjonene, uansett hvor applikasjonene kjører.

Grunnmuren for digitalisering av Kommune-Norge må på plass.

Denne teksten sto først på trykk i Kommunal Rapports utgave 3. juni, deretter på nett 9. juni.

About the Author: Geir Rostadmo-Strømme