Gir svar på hvilke behov dere har i datasenteret

Analyseprogrammet, Live Optics, hjelper IT-ansvarlige med å kartlegge ytelsen i datasenteret basert på behovene som kommer. Denne innsikten kan spare virksomheter for tid, penger og feilinvesteringer.

Hendene til en mann og en dame som peker på en laptop-skjerm fyllt med diagrammer og statistikk. Det er en analyse av datasenteret.

Analyseprogrammet, Live Optics, hjelper IT-ansvarlige med å kartlegge ytelsen i datasenteret basert på behovene som kommer. Denne innsikten kan spare virksomheter for tid, penger og feilinvesteringer.

I fjor sa seks av ti små- og mellomstore bedrifter at de skulle bruke mer penger på teknologi enn året før. Det viser en undersøkelse gjennomført av Deloitte. Christoffer Ottesen, datasenterspesialist i Dell Technologies, synes det er helt naturlig at virksomheter skifter ut og oppgraderer teknologi regelmessig i dag.

– Nytt utstyr med bedre løsninger og mer effektive systemer gir bedre arbeidsflyt, høyere effektivitet og på sikt vekst.

Ottesen erfarer samtidig at IT-ansvarlige, som tar beslutningene om hva slags utstyr det skal investeres i, ofte må ta disse stadig raskere.

– Det kan i verste fall føre til forhastede valg og innkjøp. Det kan i sin tur føre til unødvendig bruk av både tid og penger på utstyr som ikke møter virksomhetens faktiske behov.

For at IT-ansvarlige skal kunne ta kjøpsbeslutninger basert på innsikt tilbyr Dell Technologies derfor en analyse av datasenteret. Analysen gjøres med programmet Live Optics.

Enklere å investere riktig

Live Optics er et gratis program som analyserer all innmaten i datasenteret – alt fra harddisk til minne og CPU. Analysen kan gjennomføres på én enkelt PC, eller infrastrukturen i en hel bedrift – enten du har to eller 200 ansatte.

Programmet kjøres over en tidsperiode på under én time til syv dager. Varigheten avhenger av virksomhetens behov. Det trenger ikke å installeres, og vil ikke påvirke arbeidet i virksomheten. Ansatte vil ikke merke at det kjører. Resultatet er en rapport som beskriver ytelsen i datasenteret og som avdekker behov og eventuelle mangler. Det gjør at analysen kan brukes som grunnlag for fremtidige investeringer og budsjettforhandlinger for IT-avdelingen.

– Du kan sammenlikne det med en rutinesjekk hos legen. Derfor kaller vi det en helsesjekk av datasenteret, sier Ottesen. Han legger til at sjekken bidrar til å fjerne gjetting fra kjøpsprosessen, og gjør det enklere å investere tid og penger på rett sted.

Her kan du lese mer om hvordan helsesjekken gjennomføres.

Rask og konkret innsikt i datasenteret

Helsesjekken passer for bedrifter som vil vite hvordan nå-situasjonen i datasenteret er. Enten det er fordi du skal investere i nytt utstyr som følge av nye behov, eller identifisere et problem som har oppstått.

– Ofte viser problemer seg når brukerne opplever at ting går tregt eller ikke fungerer som det skal. Samtidig er det ikke alltid så lett å finne ut hvor problemet ligger. Fordelen med å gjøre en analyse er at du raskt får svar på hvor skoen trykker, og innsikt i hvordan du kan løse problemet, sier Ottesen.

En mannlig ansatt sitter foran dataskjermen sin, med en hånd foran munnen og brillene i den andre hånden. Han ser ut som om han prøver å løse et problem. Kanskje virksomheten han jobber i trenger en analyse av datasenteret?

Om virksomheten har et problem som er knyttet til en spesifikk oppgave kan analysen kjøres i det oppgaven gjennomføres. Da kan Dell Technologies finne årsaken til problemet på få minutter. I situasjoner der man ikke vet hvor problemet ligger, eller man ønsker å avdekke virksomhetens behov i forbindelse med nye investeringer, er det best å kjøre programmet over syv dager.

– Noen oppgaver, som backup eller databasejobber, skjer gjerne om natten eller i helgen når ingen er på kontoret. Når vi kjører programmet over syv dager får vi med oss alt som skjer på arbeidsplassen – inkludert helgen. Da får virksomheten med hele bildet og en best mulig analyse, sier Ottesen.

Krever en tidsinvestering på fem minutter

Programmet startes over telefon av våre rådgivere og krever lite fra virksomhetens side.

– IT-ansvarlige har som oftest veldig mye å gjøre og lite tid til unødvendige oppgaver. Derfor bruker vi ikke mer enn fem minutter til å få informasjonen som trengs for å kjøre programmet, sier Ottesen og legger til at Dell Technologies håndterer prosessen derifra.

Helsesjekken er gratis og uten forpliktelser.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om Live Optics? Legg gjerne igjen kontaktinformasjonen din her, så vil en av våre rådgivere ta kontakt med deg for en hyggelig prat.

About the Author: Dell Technologies