Generasjon Z er digitalt modne – men langt fra roboter

Teknologi har vært en selvskreven del av Generasjon Z' utdanning og hverdag. Dette gjør at de stiller høye krav til digital kompetanse i sine omgivelser.

Generasjon Z – de som er født en gang i andre halvdel av 90-tallet – er den første generasjonen som har vokst opp med internett, og dermed også med ubegrenset tilgang til informasjon og kommunikasjon. Det er åpenbart at teknologiutviklingen fører med seg dyptgående samfunnsendringer. For å få en økt forståelse for generasjon Z, som er på vei inn i arbeidsmarkedet, har Dell EMC utført en stor internasjonal undersøkelse. Undersøkelsen gir svar på spørsmål om generasjon Z’ forhold til teknologi, og inkluderer svar fra 12 000 deltakere mellom 16 og 23 år i 17 land.

Høye krav til teknisk kompetanse og teknologivalg

Generasjon Z er digitalt modne, og teknologi har vært en selvskreven del av deres utdanning og hverdag. Dette gjør at de også stiller høye krav til digital kompetanse i sine omgivelser.

  • 98 prosent har hatt teknologi som en del av sin formelle utdanning. 97 prosent svarer at teknisk kompetanse er viktig.
  • 91 prosent svarer at en arbeidsgivers teknologitilbud er en viktig faktor i valget mellom tilsvarende arbeidsplasser.
  • 80 prosent vil arbeide innenfor et høyteknologisk område, og av disse er 38 prosent interessert i en karriere innen IT. 39 prosent vil jobbe innen cybersikkerhet, og 46 prosent vil jobbe med teknologiforskning og utvikling.

Dette viser nok en gang at vi må ha teknologi i tankene, både i ansettelsesprosesser, daglig arbeid og i utdanning. Samfunnets økende digitale fokus gjør teknologi til en sentral del av den brede samfunnsutviklingen, hvilket gjør det nødvendig å fokusere på å minske likestillingsgapet i STEM-sektoren. Undersøkelsen viser også tegn på et hett diskutert tema – nemlig at forskjellen på kvinner og menn er større i mer økonomisk utviklede land. For eksempel er forskjellen mellom hvor mange kvinner og menn som vil jobbe i høyteknologiske bransjer 23 prosentpoeng i Japan, mens tilsvarende forskjell er 2 prosentpoeng i Vietnam.

Digitalt kompetente – men urolige

Generasjon Z har stor selvtillit når det kommer til egen kompetanse. 73 prosent anser deres teknologiske kompetanse som god eller utmerket, og 68 prosent anser deres programmeringskunnskap som bedre enn gjennomsnittet. Tross at de anser digital kompetanse som viktig (97 prosent), og at de faktisk besitter denne kompetanse, er selvtilliten når det kommer til å ta spranget inn i arbeidslivet relativt lav. Bare litt over halvparten (57 prosent) synes deres utdanning har forberedt dem innenfor deres kommende karrierer på en god eller utmerket måte, og hele 97 prosent svarer at de blir urolige av tanken på å begynne å jobbe.

Mangler andre ferdigheter

52 prosent har svart at de er mer sikre på at de har de tekniske ferdigheter som arbeidsgivere etterspør enn andre viktige, ikke-tekniske ferdigheter som etterspørres. Ifølge Deloittes Insight Report 2017, gjelder disse manglene kognitive ferdigheter som problemløsing, kritisk tenking og kommunikasjon, som har blitt nedprioritert til fordel for teknisk kompetanse. I vår undersøkelse ser vi at majoriteten fra generasjon Z erkjenner viktigheten av disse ferdighetene, og at de vet er klare over manglene sine.

Vil ha mer menneskelig interaksjon

Til tross for at generasjon Z mangler visse kommunikasjonsferdigheter, vil de omgi seg med mennesker. 43 prosent svarer at de foretrekker å snakke med kolleger ansikt til ansikt, 23 prosent foretrekker telefon og 10 prosent SMS. Denne generasjoner har vokst opp med samarbeid, og forventer at samarbeid skal fortsette å være viktig også i arbeidslivet. 75 prosent forventer å lære fra kolleger eller andre mennesker i stedet for internett. Mer enn halvparten (53 prosent) foretrekker å ha en fast arbeidsplass å gå til, framfor å jobbe hjemmefra, og 58 prosent liker bedre å jobbe i team enn alene.

Bli med bak kulissene hos Dell Technologies

Vi inviterer deg inn til oss for å kunne gi deg en unik smakebit på den transformerende verdenen vi levere i. Du får muligheten til å høre om hvordan teknologi påvirker våre daglige liv, lære mer om hva som er grunnlaget til all teknologi og oppleve vår kultur på arbeidsplassen. Vi vil også fortelle deg mer om hvordan vi mener at mangfold internt er med på å skape en sterkere og mer robust organisasjon og hvordan vi tar vårt samfunnsansvar på alvor.

Det vil være tid til å mingle og ikke minst møte de som jobber her for å forstå mer av hva teknologi, mangfold og samfunnsansvar vil bety for fremtiden.

Meld deg på her

About the Author: Christian Lorck