Gartner: Den digitale darwinismen råder

Alt handler nå om hva de ansatte vil, og det kundene ønsker. Ledere med innsikt i dette vil fremstå som vinnere i de nye digitale økosystemene.

Digital darwinism

Alt handler nå om hva de ansatte vil, og det kundene ønsker. Ledere med innsikt i dette vil fremstå som vinnere i de nye digitale økosystemene.

– Modenheten for digitale forretningsmodeller er over vippepunktet. Derfor må IT-direktører investere slik at deres plattformer er klare for den neste fasen i den digitale evolusjonen.

Uttalelsene tilhører Geir Balsnes. Han er leder for Gartners konsulenter i Norge, og en autoritet som gir råd til toppledelsen i store virksomheter i Norden på områder som digitalisering og digital transformasjon. Dette er da kort beskrevet som selve grunnlaget for virksomhetens fremtidige evne til å være konkurransedyktig. Med vippepunktet menes da virksomheten var godt i gang med reisen mot nye typer forretningsmodeller.

På en konferanse for norske IT-direktører presenterte han nylig deres nordiske CIO-undersøkelse. Denne gir svar på hva ledere må prioritere i årene som kommer, og viser at halvparten allerede erfarer store endringer i deres forretningsmodeller. Derfor påvirkes hele virksomheten.

– Det handler ikke bare om CIO lenger. Teknologi berører alle ledere, og vi er i inngrep med alle deler av forretningen, sier Balsnes.

Knallharde prioriteringer

Han beskriver den store endringen IT-avdelingen har gått gjennom, fra da det handlet om håndverk på tidlig 2000-tallet, til dagens norm med tjenester og automatiserte, smarte løsninger.

– IT-direktører må vite at det forretningen utvikler vil møte kundenes behov. Man kan ikke anta. Hele virksomheten må ta en kundesentrisk tilnærming, sier han.

Derfor må det først kartlegges hva man har, og legge en plan for hvordan skaffe løsningene og kompetansen man savner.

– Det handler om å vite hvilke teknologier som passer inn i forretningen, og ha en tydelig plan for hvordan skape, levere og høste verdi, sier han.

Nevnte undersøkelse ble besvart av 3000 IT-ledere i hele Norden, og er trolig den mest objektive når det kommer til «status quo» for digitalisering.

– Sammenlignet med 2018 er dobbelt så mange bedrifter digitalt modne. De skalerer nå for en ny virkelighet. De har innsett at de har behov for ny kunnskap, og andre ferdigheter.

IT må følge forretningsstrategien

For å lykkes med nødvendig endring er det avgjørende å forstå hvordan de ulike avdelingene jobber, og hvordan verdi leveres til kundene. Deretter må det lages nye IT-modeller som evner å levere på de strategiske føringene til toppledelsen.

– Mange lager en IT-strategi uten å se til selve forretningsstrategien. Det er dumt, sier Balsnes.

IT må forstå hvordan virksomheten skal måles i fremtiden, og ansatte må få mandatet og verktøyene de behøver. Han peker på gammeldagse, koststyrte, økonomidirektører som den største utfordringen. Særlig hos de virksomhetene der CIO rapporterer til CFO.

– Virksomheter må investere for å skape ny verdi. Kloke IT-direktører bygger leveransemodellene så dynamiske som mulig, og har identifisert gapene i de ulike delene av forretningen.

– Alt handler om den gode kundeopplevelsen. IT må bidra til å fjerne friksjon og gjøre det lettere å opprette dialog for- og med kundene, sier han og påpeker at alle avdelinger bør styres etter kundesentriske mål.

Fra prosjekt til produkt

Like viktig er det å bruke ny teknologi for å redusere kost og fjerne tekniske gjeld. Dette ved å automatisere, modernisere og transformere.

– Virksomheter må kartlegge kundereisen. De må forstå hvordan kundene orienterer seg, og vite hva som skal til for å dekke deres informasjonsbehov.

Ledere må derfor danne tverrteam og fjerne seg fra hierarkiske siloer.

– De beste virksomhetene jobber med produkttenking og tjenesteutvikling. De investerer i DevOps, de endrer kultur, legger til rette for ny arkitektur, bruker hybride miljø, ruller ut mikrotjenester og har stort fokus på de flatene som møter kundene. Ikke minst ansetter de produkteiere som kan lede rask digital utvikling, sier Balsnes og påpeker at det er viktig med samarbeid på tvers av næringer, og at man er villig til å dele beste praksis.

Tar i bruk nye teknologier

Gartners kartlegginger viser at bruken av kunstig intelligens har økt med 270 prosent siden 2015. 3D print har doblet seg, og såkalte bots for samhandling er opp 48 prosent.

– Det er særlig tre teknologier som endrer spillereglene. Kunstig intelligens som viktigst, deretter dataanalyse og nettskyen, sier Balsnes og påpeker at skyen ikke er en strategi, men et virkemiddel.

Med det kommer større behov for å investere i sikkerhet.

­– Virksomheter må slutte å være naive. Når deres største verdi er data så bør de investere deretter i sikring. Vi må samarbeide på nye måter internt og eksternt, og da er trygghet en forutsetning.

Samtidig peker Balsnes på at vi ikke må glemme det tradisjonelle. Det er dagens inntekter som skaper mulighetene som kommer.

Kulturen må hackes

For å bevege seg inn i fremtiden mener Balsnes at kulturen i selskapet er viktigst.

– Det er den interne kulturen som utgjør den største risikoen for å mislykkes. Særlig bekymringsfullt er det med ledere som ikke forstår digital forretning. De bør i stor grad byttes ut, sier han.

For å bli mer endringsdyktig bruker Balsnes begrepet «culture hack», som kan forstås som å røske opp i inngrodde mønster og rutiner. For å skape endring kan ledere belønne evnen til å raskt feile, sikre at alle møter handler om den nye strategien, sørge for at beslutninger er tatt innen 48 timer, avlyse tradisjonelle statusmøter, åpne opp for tøffe, konstruktive spørsmål, og innse at man ikke har alle svarene selv.

– Toppleder må gå i front. Det handler om å få større fart i forretningen, sier han og peker på flere vellykkede eksempler der nordiske virksomheter har satt opp egne innovasjonslabber på utsiden av den tradisjonelle forretningen.

Gartners formel på vellykket endring er: Holdning + rutiner x teknologi = funksjoner som skaper resultater.

Balsnes avslutter med en bønn til ledelsen og styret.

– Vi må ha flere ledere som tør å tråkke opp nye spor. Mange bedrifter endrer seg når de må, de smarte gjør de når de kan. Vi må tørre å dyrke sprø ideer, og evne å sette de inn i en forretningssammenheng.@

About the Author: Dell Technologies