Gamle applikasjoner i den nye sky-strategien

“Sky-først” er ikke like lett å gjennomføre når de viktigste applikasjonene er for gamle.

“Sky-først” er ikke like lett å gjennomføre når de viktigste applikasjonene er for gamle for de mest hensiktsmessige skyene. En plattform forenkler overgangen.

Gartners globale CIO-undersøkelse for 2019 bekrefter at mye gjøres rundt virksomheters applikasjoner. Prosjekter knyttet til flytting, oppgradering eller utvikling av programvare fyller tre av fem plasser på listen over årets viktigste prioriteringer. Over hele verden er virksomheter i gang med en storstilt flytting til skyen. De største aktørene har hundrevis og kanskje tusenvis av applikasjoner som skal migreres over, og utfordringer oppstår gjerne rundt viktigste og mest virksomhetskritiske. De er ofte bygget over tiår, og er derfor vanskelig å flytte til mer hensiktsmessige skyer. I denne artikkelen viser en undersøkelse at tilnærmet alle virksomheter av en viss størrelse nå går for en multisky-strategi. Dette også for sine mest virksomhetskritiske applikasjoner. De som har kommet langt med multisky melder om økt produktivitet, mer dynamisk forretningsdrift, mer tilgjengelige tjenester, og lavere driftskostnader. Derfor skal ni av ti øke investeringene det neste året for å hente ut enda større gevinster.

På teknologikonferansen Dell Technologies Forum 17.oktober var sky-strategi et av temaene som ble diskutert. Se høydepunktene fra dagen ved å trykke på knappen under.

Les mer her

Slik definerer du en viktig applikasjon

Modernisering av kjerneapplikasjoner opptar alle IT-sjefer; fra kommuner til finanskonsern. I Norge ligger vi langt fremme på feltet, og mange ledere har satt av både tid og ressurser til å oppgradere applikasjonsporteføljen, slik at kritiske funksjoner og skreddersøm kan løftes opp i skyen. I den sammenheng har jeg har latt meg inspirere av vårt søsterselskap Pivotal når jeg lister opp følgende forslag til hva som inngår i en kritisk applikasjon:

  • Applikasjonene samler inn, lagrer og prosesser proprietære data for virksomheten
  • Underlagt strenge regler som enten er bransjespesifikke, eller generelle lover som GDPR og persondata
  • Dine data brukes av en stor prosentandel av dine kunder i ulike former for transaksjoner
  • Applikasjonen er tilgjengelig som en nettbasert tjeneste, en app
  • Nedetid har en negativ økonomisk konsekvens
  • Dataene støtter- eller påvirker den andre kritiske applikasjoner?
  • Brukes av de ansatte daglig
  • Er kritisk for virksomhetens konkurranseevne

Rammeverk for å modernisere applikasjoner

Applikasjonsmodernisering blir enklere med rammeverk som tar høyde for de forretningsmessige-, juridiske-, sikkerhetsmessige-, og tekniske kravene og behovene til arbeidsmengdene. Med en plattform kan man utvikle, administrere, vedlikeholde og overvåke applikasjonene i sanntid, slik at feil og utfordringer raskt oppdages og utbedres. I tillegg er det enklere å møte behovene i forretningen, redusere kostnader fordi feil oppdages raskere, og få bedre oversikt over tilgjengelige ressurser. Dermed kan utviklere bruke mer tid på å skrive kode, og drift får bedre evne til å sikre den beste tilgjengeligheten og fremste sikkerheten. Dell Technologies ved Pivotal har en plattform spesialdesignet for oppgaven: Pivotal Cloud Foundry. Den brukes av mange av de største virksomhetene i verden, særlig de store bankene og finanskonsernene, for å standardisere hvordan applikasjoner kan omfattes av multisky-strategi. Det er også populært å bygge sin egen plattform basert på moduler hentet fra ulike skyer, eller gjennom et åpen kildekode prosjekt. Flere aktører, deriblant vi i Dell Technologies, tilbyr tjenester for applikasjonsmodernisering og håndtere flere type skyer som Privat og Public Cloud.

På teknologikonferansen Dell Technologies Forum 17.oktober var sky-strategi et av temaene som ble diskutert. Se høydepunktene fra dagen ved å trykke på knappen under.

Les mer her

About the Author: Geir Rostadmo-Strømme