Fremgang som påvirker både menneskeheten og kloden

Mer enn noen gang trenger verden optimister som har fokus på å løse noen av de største utfordringene menneskeheten har stått ovenfor.

Nå, MER ENN NOEN GANG, trenger verden optimister som har fokus på å løse noen av de største utfordringene menneskeheten har stått ovenfor. Vi er stolte over å introdusere Progress Made Real, visjonen vår for 2030, som tydeliggjør fokuset vårt på å skape fremgang som påvirker menneskeheten og kloden vår på en positiv måte.

Innsatsen vår er rettet mot tre hovedområder – å skape bærekraft, legge til rette for inkludering og forandre liv gjennom kraften som ligger i teknologi. Grunnlaget for alt dette er fokuset vårt på etikk og personvern. Denne oversikten viser noe av det vi gjør for å skape bærekraft. Det er en sentral del av virksomheten vår, og vi inkluderer bærekraft og etiske prinsipper i alt vi gjør. Vi skal være ansvarlige for handlingene våre, samtidig som vi skaper fremgang hvor og når det er mulig.

Du kan lese mer om vår visjon for 2030 på nettstedet for Progress Made Real .

Skape fremgang i den sirkulære økonomien

Helt fra starten har vi lagt vekt på å være bevisste når det gjelder egen teknologi og egne produkter som utformes på en måte som tar hensyn til hele livssyklusen. Vi har gått i bresjen for innovative modeller, kreativ bruk av materialer og ansvarlige, globale alternativer for gjenvinning. Følgende er eksempler på dette:

 • Vi har gjenvunnet mer enn 950 millioner kilo brukt elektronikk siden 2007. Les mer om vår globale gjenvinning her.
 • Siden 2014 har vi brukt mer enn 45 millioner kilo bærekraftige materialer i produktene våre. Som en del av dette har vi fokusert på å lukke igjen gjenvinningssyklusene ved å bruke plast fra brukt elektronikk i nye produkter (mer enn 125 modeller) og hente sjeldne jordmagneter ut av gamle harddisker og gjøre dem om slik at de kan brukes i nye harddisker. Dell var først ute med begge disse nyvinningene.
 • Vi bruker avfallsmaterialer i produkter og emballasje ved at vi gjenvinner karbonfiber fra romfartsindustrien og bruker dem i baser for bærbare PC-er. Vi bruker også plast som ellers ville havnet i havet, til å lage emballasje, og plast i sikkerhetsglasset på gamle frontruter brukes som vanntett belegg på noen av ryggsekkene våre.
 • Vi jobber også med en leverandør for å bruke sot fra dieselgeneratorer til å lage blekk som brukes til å trykke tekst på esker i India.
 • Vi sørger også for at produktene våre integreres i den sirkulære økonomien ved at vi utformer dem for gjenvinning. Nesten alt materiale i en bærbar PC kan gjenvinnes etter bruk, og 95 % av alt emballasjemateriale vi bruker, kan gjenvinnes.

Finn ut mer om hvordan vi skaper fremgang i den sirkulære økonomien.

Vi beskytter kloden vår (og samarbeider med kunder og partnere som gjør det samme)
Kloden vår opplever allerede effektene av klimaendringer. Vi erkjenner at vår påvirkning skjer i hele verdikjeden – fra leverandører til drift til kunder og videre. Derfor jobber vi gjennom alle kanaler der vi kan påvirke, for å redusere utslipp av klimagasser, jobbe mot null avfall og ansvarlig bruk av alle typer ressurser. Noen eksempler:

 • Vi har redusert energiintensiteten i produktene våre med over 64 % siden 2012.
 • 98 % av avfallet fra produksjonsanlegg havnet andre steder enn på søppeldynga i fjor.
 • Vi har sertifiseringene ISO 9001 Quality Management, ISO 14001 Environmental Management og OHSAS 18001 Occupational Health & Safety for alle anleggene våre over hele verden.
 • Vi er en del av sertifiseringene ENERGY STAR, EPEAT og TCO Certification for alle produktene våre. Finn ut mer om øko-merker og TCO-sertifisering.
 • Vi hentet 33 % av elektrisiteten vår fra fornybare kilder i fjor.

Vi setter høye standarder i forsyningskjeden vår
Alle som ønsker å samarbeide med oss, må oppfylle internasjonale standarder for sosialt og miljømessig ansvar. Leverandørene våre må oppfylle høye standarder for etisk atferd. Vi forventer at de behandler medarbeiderne sine rettferdig og med verdighet og respekt i samsvar med lokal lovgivning, internasjonale standarder fra FN, OECD og ILO og rammeverket Responsible Business Alliance Code of Conduct.

Programmet vårt for sosialt og miljømessig ansvar i forsyningskjeden er en anbefalt fremgangsmåte i IT-sektoren. Dette er noen eksempler:

 • Vi krever at alle høyrisikoleverandørene våre underlegges RBA-sertifiserte revisjoner utført av tredjpart, og vi samarbeider med leverandørene våre når det gjelder kapasitetsutvikling og kontinuerlige forbedringer. Arbeidet vårt strekker seg også helt ned i de underliggende lagene av forsyningskjeden. I fjor hadde vi 433 RBA-revisjoner utført av tredjepart i forsyningskjeden vår.
 • Vi kom på andreplass for transparens blant alle bransjer i Institute of Public and Environmental Affairs’ Corporate Information Transparency Index.
 • Leverandører som deltok i webinarene våre om å forberede seg på nødsituasjoner, yrkesmessig sikkerhet og forebygging og granskning av skader, hadde en forbedring på 20 % i hver kategori i revisjonene de ble underlagt.
 • Vi bruker mer enn tre milliarder dollar på ulike leverandører hvert år.
 • Vi er på Ethispheres liste over verdens mest etiske selskaper for 2019.

Du kan se en fullstendig oversikt over forsyningskjedeprogrammet vårt på nettstedet vårt. Her finner du en åpen liste over leverandørene våre, videoer fra leverandørens anlegg, SEC-rappportene våre om mineralkonflikter og rapport om bærekraft i forsyningskjeden vår, der du finner mer informasjon om hvordan vi jobber for å identifisere og forebygge sosiale og miljømessige risikoer og hvordan vi hele tiden samarbeider med leverandørene våre for å heve standardene. Disse rapportene inneholder også et sammendrag av revisjonsresultatene og informasjon om planer for korrigerende handlinger som oppdateres og deles med kundene annenhvert år.

Mer informasjon

Vi vil gjerne opprettholde en dialog med deg om hvordan vi sammen kan skape en mer bærekraftig virksomhet. Kontakt kundekontakten din hos oss eller send en mail til charlotte.haanes@dell.com

Charlotte Flø Haanes, Head of Marketing and Communication i Dell Technologies deler selskapets visjon og mål mot 2030.

About the Author: Charlotte Flø Haanes

Head of Marketing and Communication | Social Impact Sales Lead