Edge, telekom og behovet for mer fart

5G-utrullingen er i full gang, og vil gi oss nye digitale tjenester vi for kort tid siden bare kunne drømme om. Edge computing legger grunnlaget for at vi kan ta steget over i en 5G-drevet verden.

Pandemien har vært en prøvelse for oss alle, men om det har kommet én positiv ting ut av den – så må det være at tempoet på den digitale transformasjonen økte. Dermed står mange bedrifter nå enda sterkere rustet for en 5G-drevet fremtid.

5G er mye mer enn bare et nytt og raskere mobilnett. Det er nøkkelen til helt nye tjenester og bruksområder vi tidligere bare kunne drømme om. Det vil kunne gjøre virkelig smarte byer til en realitet, og det vil ta dagens måter å jobbe hjemmefra til et nytt nivå. Kanskje ved hjelp av såkalt «mixed reality», som kan innebære alt fra å ta i bruk 3D-teknologi til trening og opplæring av ansatte, til fjernstyrt presisjonskirurgi i helsevesenet.

Men selv om 5G er målet, er det edge computing som legger grunnlaget for at vi kan komme oss over i en verden drevet av 5G. Det å bringe datakraften til kanten av nettverket reduserer forsinkelser og øker sikkerheten, noe som gjør det mulig å gjøre databehandling og dataanalyse på enhetene – i sanntid. For eksempel gjøre det mulig for et selvkjørende kjøretøy å skru på bremsene i sanntid i det hindringen i veien dukker opp, eller tilsvarende for smarte trafikkontrollsystemer som må reagere på brøkdelen av et sekund.

Edge computing er på full fart opp og frem, og Gartner forutser at 75 prosent av alle data i virksomheter vil prosesseres utenfor tradisjonelle datasentre innen 2025. Med enda flere smarte nettverkstilkoblede enheter i stadig smartere byer, vil hastigheten og responstiden til 5G-nettene forme hvordan vi lever og hvordan vi samhandler med omgivelsene våre.

Edge computing, hybrid-sky og telekom

Edge computing er det fjerde elementet i den hybride skymiksen. Det å utnytte fordelene 5G-hastighetene gir, avhenger av at man håndterer skyløsningene på en god måte. Datamengdene vil fortsette å vokse, og for å forberede seg på 5G-fremtiden må man ta grep om kompleksiteten i skyløsningene og hente ut den virkelige verdien i dataene virksomheten sitter på. Bare på den måten kan virksomheter innovere og virkelig øke effektiviteten.

I likhet med andre bransjer, er telekombransjen nødt til å omfavne hybride skyplattformer og ta de strategisk riktige teknologibeslutningene som skal til for å modernisere IT-løsningene – slik at man klarer å skape og rulle ut nye tjenester som øker omsetningen. De må ta i bruk åpne programvaredefinerte nettverk og en maskinvareinfrastruktur som reduserer risikoen, og ikke lukkede legacy-systemer som begrenser valgmulighetene i tiden som kommer. Dette vil sette fart på utrullingen av 5G-nettverk og 5G-tjenester, og raskere gjøre det mulig å generere inntekter av tjenester som kobler sammen ting, datastrømmer og mennesker på tvers av ulike edge-lokasjoner i nettverket.

Mulighetene innenfor 5G er enorme, og ifølge en analyse fra IHS Markit kan 5G komme til å bidra med så mye som 13,2 billioner dollar (!) (112.000 milliarder kroner) til den globale økonomien innen 2035. Men det er mye som må gjøres før den tid. Både bransjekunnskap, teknologiekspertise og visjonær tekning behøves for å bygge bedre løsninger som fullt ut utnytter potensialet i 5G – og som til syvende og sist gjør livene våre enda bedre.

Denne teksten sto først på trykk i Inside Telecom.

About the Author: Geir Rostadmo-Strømme