Det meste av dataene i virksomheten utnyttes ikke. Slik skaper du forretningsverdi av dem

Det hjelper ikke å ha tilgang på mye data, hvis du ikke klarer å strukturere dataene så de kan analyseres og gi verdifull innsikt.

Databehandling er ikke noe nytt – det har man holdt på med siden de første datamaskinene så dagens lys. Men mengdene data som skapes nå er veldig mye større enn før, og det er først nå nylig teknologien har kommet dit at vi er i stand til å kombinere enorme datamengdemed intelligent infrastruktur, programvare og algoritmer – slik at dataene kan gjøres om til verdifull innsikt for virksomhetene.  

På Dell Technologies Forum (DTF) nylig fortalte Faiz Parkar, Global Messaging Director i Dell Technologies, at det er et temmelig utbredt problem at virksomheter har store datamengder de aldri får utnyttet skikkelig.  

Se foredraget her

Stoler ikke på dataene eller evnen til å analysere dataene 

Dell Technologies og analyseselskapet ESG gjennomførte i fjor en stor undersøkelse blant 500 virksomheter over hele verden. Der gikk det frem at 89 prosent ser på dataadministrasjon og analyse som en av de viktigste prioriteringene for sin virksomhet, og at 95 prosent enten bruker eller er interessert i å ta i bruk kunstig intelligens og maskinlæring til å analysere data. Likevel sier hele 80 prosent at de ikke stoler på dataene og virksomhetens evne til å analysere dataene. 73 prosent sier de mangler kompetanse.  

Den raske teknologiske utviklingen har ført til at det hele tiden skapes nye typer data – både strukturerte og ustrukturerte data. Strukturerte data kan være for eksempel data som ligger lagret i en kundedatabase eller som transaksjonsdata fra et økonomisystem, mens ustrukturerte data ikke er organisert på noen bestemt måteEksempler på ustrukturerte data kan være tekstdokumenter, eposter eller bilder. Denne typen data kan inneholde vel så mye verdifull informasjon som strukturerte data, men er vanskeligere å analysere – med mindre man tar i bruk teknologier som kunstig intelligens og maskinlæring.  

I tillegg til at ustrukturerte data kan være vanskelig å tolkekan både ustrukturerte og strukturerte data befinne seg i forskjellige løsninger og være spredd over ulike lokasjoner. Noe befinner seg kanskje i en offentlig skytjeneste, noe i en privat sky on-premise eller hos en leverandør, og kanskje noe oppstår i kanten av nettverket eller i en spesialisert applikasjon internt i virksomheten.  

I dag blir under 0,5 prosent av verdens data analysert, som betyr at det genereres og samles inn enorme mengder data som ikke blir utnyttet skikkelig. 

Dataenes livssyklus 

– For at en virksomhet virkelig skal ha suksess i dataalderen, må de mestre «dataenes livssyklus». Det er flere grep man må gjøre for å virkelig låse opp verdien av dataene, sa Parkar. 

Han illustrerte dette med en sirkel med tre hovedfaser, hvor den første fasen i dataenes livssyklus er der hvor dataene først oppstår eller oppdages. På dette stadiet må du identifisere hva slags data du har tilgang til, og hvordan dataene best kan utnyttes. Det er viktig å sørge for at det er god nok kvalitet på dataene, og så må du finne en måte å integrere interne og eksterne data på.  

– Du må være i stand til å finne ut hvilke data du har tilgang til i virksomheten, og hva du kan bringe inn utenfra, for å kunne bruke disse dataene til innovasjon, sa Parkar. 

Dataene må så lagres og sikres før de kan prosesseres. Deretter kommer de siste fasene i sirkelen som utgjør dataenes livsyklus: Nå må dataene som er samlet inn analyseres, slik at de kan gi innsikt som gir mening for virksomheten.  

– Den største utfordringen de fleste virksomheter møter, er det store datavolumet de må håndtere, sa Parkar. I tillegg er det også en utfordring at det er veldig mange ulike former for data, og at de kan være både ustrukturerte og strukturerte.  

Kvaliteten på dataanalysen er direkte avhengig av hva slags data man får inn, og hvordan man klarer å utnytte dem.  

Dell Technologies’ rolle i dataenes livssyklus 

Dell Technologies leverer et bredt spekter med løsninger optimalisert for ulike typer strukturerte og ustrukturerte data. Vår Dell EMC PowerScale-familie med lagringssystemer er designet for å hente ut verdien i ustrukturerte data lagret som filer, mens vår Dell EMC ECSfamilie er spesiallaget for objektbasert lagring.  

Vi hjelper også kundene våre med å skape verdi av dataene. For eksempel kan vi gjennom et samarbeid med Cloudera levere markedets eneste sertifiserte løsning for analyse av data gjennom Cloudera Data Platform (CDP) 

På Dell Technologies Forum (DTF) nylig fortalte Faiz Parkar, Global Messaging Director i Dell Technologies, at det er et temmelig utbredt problem at virksomheter har store datamengder de aldri får utnyttet skikkelig. Du kan se hans gjennomgang av Mastering Modern Data Management to Innovate with Data her. breakout-sesjonen Innovating Through Data får du også en presentasjon av våre lagringsløsninger, og kan høre om hvordan våre kunder bruker maskinlæring til å skape verdi av dataene. 

Se foredraget her