Derfor er edge en av de viktigste teknologitrendene akkurat nå

Den totale mengden data som skapes i verden vil nå utrolige 175 zettabytes innen 2025, og 30 prosent av dataene vil prosesseres i sanntid i kanten av nettverket.

– Edge er en logisk utvidelse av skyen, fortalte Kirsten Billhardt nylig i et foredrag på Dell Technologies Forum (DTF)Billhardt er Global Marketing Director i Dell Technologies, og mener at selv om dataene er livsnerven i enhver virksomhet, så utgjør de fortsatt et problem for mange virksomheter.  

Årsaken er at dataene ofte befinner seg i siloer og er vanskelig tilgjengelig 

Se foredraget her

 De sitter fast, enten i en applikasjon, i et land, eller kanskje på noens harddisk. Det gjør at virksomheten som helhet ikke kan nå disse dataene, fortalte Billhardt. 

Løsningen på problemet er det hun kaller «data pipelines» som knytter virksomhetens ulike datakilder sammen.  

 Disse forbindelsene fungerer som et kontrollsystem som forenkler og standardiserer hvordan data beveger seg mellom systemer.  

Billhardt fortalte at moderne «data pipelines» ikke bare skal forbinde og overføre data mellom ulike systemer, men at de også ofte tar i bruk kunstig intelligens og maskinlæring for å forenkle og automatisere oppgaver. Ved å bruke kunstig intelligens til å analysere store mengder data kan man få sanntidsinnsikt i dataene – gjerne ved hjelp av nye måter å visualisere og tolke dataene på. 

– Vi kan nå bruke teknologier som utvidet virkelighet for å skape nye måter å jobbe sammen med kundene våre på, eller kanskje til og med utvikle nye forretningsmodeller. Vi hjelper kundene våre med å investere i teknologi som gjør det mulig med AI-assistert innsikt som blander den fysiske og den digitale verdenen nærmest i sanntid, sa Billhardt 

Edge gir raskere responstid, lavere kostnader og bedre sikkerhet 

Dell Technologies hjelper i dag kunder med denne typen sanntids analyse av data basert på kunstig intelligens. For å gjøre dette på en mest mulig effektiv måte, må dataene behandles nær der de oppstår, i kanten av nettverket. Altså det vi kaller «edge computing». 

Edge betyr imidlertid ikke at offentlige og private skytjenester har utspilt sin rolle, men at man går mot en verden der stadig flere velger en multiskystrategi som også inkluderer lokale «edge»-datasentre.  

 Disse data-pipelinene trenger skyen. De trenger den sentraliserte datakraften for de tunge jobbene, men de trenger også edge, argumenterte Billhardt. 

Tidligere har nesten all datadrevet innovasjon funnet sted i store, sentraliserte datasentreDet er dit dataene har blitt sendt for å bli prosessert, men nå er trenden at data i økende grad blir behandlet i lokale datasentre i kanten av nettverket. 

 Edge eksisterer hvor som helst der den digitale og den fysiske verdenen møtes, og data genereres, samles inn og prosesseres for å skape ny verdi. 

Det er mange fordeler med edge computing, fortalte Billhardt. Applikasjoner og tjenester som kjører i kanten av nettverket stiller store krav til så lav forsinkelse i nettverket som mulig – dataene prosesseres der de oppstår. På den måten unngår man unødvendige forsinkelser ved å sende dataene over nettverket til eller fra det sentrale datasenteret. For mange virksomheter er det også et viktig poeng at det er lettere å overholde regulatoriske og personvernmessige krav ved at dataene lagres lokalt.  

 En annen fordel er kostnadsbesparelse. Ved å samle og prosessere data nær kilden, betaler du ikke for å sende data over et større nettverk. Du får også bedre sikkerhet ved å sende mindre data over nettet.   

For å hente innsikt fra data, må du selvfølgelig være trygg på at du kan stole på dataene. Da er det nødvendig å både sikre infrastrukturen og applikasjonene, påpekte Billhardt 

Vil du vite mer? Da anbefaler vi at du hører Billhardts foredrag, hvor hun forteller mer om hvordan Dell Technologies har hjulpet kunder med å bygge løsninger for sanntids dataanalyse i kanten av nettverket.  

Se foredraget her

Les mer om våre løsninger her.