Derfor bør du velge PC-as-a-Service for din bedrift

Med PC-as-a-Service beveger man seg bort fra den tradisjonelle kjøpsmodellen og får en helhetlig løsning hvor alt er inkludert.

Mange IT-avdelinger bruker mye unødvendig tid på å håndtere flyten av datamaskiner. Tid som de ellers kunne ha brukt på å støtte selskapets kjernevirksomhet. En måte å løse denne utfordringen, er PC-as-a-Service. Man beveger seg bort fra den tradisjonelle kjøpsmodellen og får en helhetlig løsning hvor alt er inkludert.

– For mange små og mellomstore bedrifter er dette en perfekt løsning. Det er enkelt, gir en forutsigbarhet og frigjør tid. Man kan fokusere helt på den strategiske delen i selskapet i stedet for den operasjonelle, og dermed fokusere på å legge til forretningsmessige verdier, sier Karolina Edevåg, Regional Marketing Manager hos Dell EMC.

Forenkling av hverdagen

Dell tilbyr flere typer pakker med ulike alternativer for bærbare datamaskiner, stasjonære datamaskiner og arbeidsstasjoner. Man får tilgang til den beste programvaren og tjenestene som finnes tilgjengelig på markedet, og inkluderer brukerstøtte og retur. Dell tilbyr også ulike utrullingsmodeller, dersom man ønsker det. Å kjøpe en PC som en tjeneste forenkler ikke bare hverdagen for IT-avdelingen. Modellen letter også budsjetteringsprosessen da kostnadene kan fordeles jevnt over kontraktsperioden, noe som gir både åpenhet og forutsigbarhet.

Avtalene signeres for tre år eller fire år, og selskapet kan samtidig sikre at ansatte har tilgang til en fersk og oppdatert maskinpark. Det at ansatte alltid kan ha tilgang til den nyeste teknologien – den nyeste versjonen av Microsoft Windows og den nyeste generasjonen av Intel-prosessorer, er åpenbart gunstig for produktiviteten. Det har også positiv effekt fra et arbeidsgiverperspektiv. Ansatte blir stadig mer kresne når det gjelder verktøyene de skal jobbe med, og ha tilgang til.

Bærekaftig ressursutnyttelse

Et annet aspekt som kanskje sjelden nevnes, men som er relevant i samfunnet vi lever i, er miljøpåvirkningen. PC-as-a-Service spiller en rolle i dette. I stedet for at datamaskinene blir brukt til de er utslitt, eller ender opp på et lager et sted, sørger vi for at datamaskinene får et nytt liv. Hvert år administrerer Dell EMC om lag 800.000 produkter som blir reparert for så å bli returnert til markedet.

– Datamaskinene som brukes blir i prinsippet nye og vil kunne brukes av noen andre i minst like mange år. Det er et utmerket eksempel på sirkulær økonomi og en mer bærekraftig ressursutnyttelse, avslutter Karolina Edevåg.

Alle Dells PC-er er utstyrt med den siste generasjonen Intel-prosessorer for å sikre ytelsen som trengs for å gjennomføre alle arbeidsoppgaver som dukker opp i løpet av en dag.

Dell har løsninger for alle små og mellomstore bedrifters behov. Les mer om løsningene for å finne den riktige for deg.

Les mer her

About the Author: Dell Technologies

Topics in this article