De fire største transformasjonshindrene

Tilgang på teknologi er ikke lenger et problem å snakke om. Det er andre hindre som bremser digital transformasjon i dag.

Tilgang på teknologi er ikke lenger et problem å snakke om. Det er andre hindre som bremser digital transformasjon i dag.

Vi surfer inn i den heldigitale framtiden på en tsunami av data. Data har blitt den viktigste ressursen vår, men i motsetning til mange andre ressurser kommer vi ikke til å gå tom for den. Selskapene får mer data og veksten av data øker. Innsikten fra disse dataene blir viktigere enn noen gang for å gjøre f.eks. riktige beslutninger samt innovere mer.

Hindringer for digital transformasjon

Å håndtere all dataen kan være overveldende, og det er fire hindre som ofte kommer i veien:

  • Tid: Teknologi utvikles i ekstrem hastighet. Det er nye forventninger til hvor raskt tjenester og løsninger skal rulles ut. Det legger stort press på utviklere og IT-avdelinger for å finne effektive og lønnsomme tilnærminger. Ekstra press kommer fra nystartede bedrifter som bruker den nyeste teknologien og skaper økt konkurranse i markedet for å vinne kundenes gunst.
  • Ferdigheter: AI og maskinlæring er bare noen få teknologier vi fortsatt ikke vet helt hvilke ferdigheter vil kreve. Fremover kommer det til å handler om å både automatisere det du kan automatisere, og samtidig gi brukerne teknologi de behøver for å jobbe mer effektivt, smart og sikkert – uansett hvor de er.
  • Økonomi: Innversteringsmidler er nesten alltid en utfordring. Det har alltid vært utfordrende å opprettholde det som trengs for å holde virksomheten gående i riktig retning i riktig tempo for å sikre inntekter. Samtidig har det blitt mer kritisk å finne måter å finansiere innovasjon fordi ting endrer seg så raskt.
  • Risiko: Risikoen for å feile oppfattes ofte som stor når man beveger seg inn i ukjent farvann. Uten allerede definerte beste praksiser er det vanskelig å bygge en helhetlig plan og strategi, og i tillegg evne å gjøre endringer i prosesser «as you go». Da kan det også være lett å overse farene og fellene som lurer.

Digital grunnmur

En undersøkelse fra Gartner viser at de to største bekymringene til globale virksomhetsledere henger tett sammen: Endringstakten og treg digitalisering. Skal man unngå å drukne i data, må man ruste seg for å håndtere dem. Det krever omstilling, effektivisering av prosesser og modernisering av infrastruktur.

Digital endring kan deles inn i fire pilarer som hver for seg må moderniseres: IT, mennesker, sikkerhet og applikasjoner.

  • IT: IT-transformasjon handler først og fremst om å modernisere den underliggende teknologiske infrastrukturen, driften og leveransen av tjenester. Manuelle oppgaver må automatiseres og driften strømlinjeformes for å frigjøre ressurser som kan brukes på videreutvikling av digitale initiativ. Kort sagt er det hvordan du får lagd programvareløsninger som henter innsikt av dataene. Dette krever en IT-modernisering.
  • Mennesker: Transformasjonen av arbeidsstyrken handler om å sørge for at de ansatte har teknologien de trenger for å gjøre jobben sin smartere, mer effektivt og mer sikkert. Det betyr ikke bare høyere produktivitet i dag, men det legges også til rette for de nye generasjone som er på vei inn i arbeidslivet. De forventer mer enn noen gang pålitelig teknologi som lar dem jobbe hvor og når de vil.
  • Sikkerhet: Digitale ledere har fått et nytt syn på cybersikkerhet. For dem er sikkerhet en akselerator for virksomheten, ikke noe som holder dem tilbake. Sikkerhetstransformasjon handler om å sikre alt, fra infrastruktur til applikasjoner, og dermed gjøre sikkerhet til en essensiell del av forretningsstrategien.
  • Applikasjoner: Til sist må applikasjonene optimaliseres for å redusere kostnader og kompleksitet. Å bygge applikasjoner som gir gode digitale opplevelser er det applikasjonstransformasjon handler om.

Hadde digital transformasjon bare handlet om teknologi, hadde det vært mye lettere. Det handler imidlertid om å endre forretningsmodellen og finne nye inntektsstrømmer. Det er komplisert.

Digital transformasjon er en kontinuerlig prosess. Selv om du tar alle de riktige stegene hele veien, er det ingen garanti for at du automatisk lykkes. Konkurrenter kan komme deg i forkjøpet, og ny-oppstartede bedrifter har kanskje funnet en ny måte å gjøre forretning på.

Transformasjon er både omfattende og tidkrevende. Det vil sannsynligvis ta flere år, og involvere en opprusting av teknologi, så vel som kompetanse og kultur. Det kan oppleves som en stor og skummel forpliktelse å ta steget, men det er helt nødvendig.

About the Author: Geir Rostadmo-Strømme