Bruker dere fremdeles Windows Server 2008?

Raskeste vei til mer moderne og sikre systemer er å investere i nye servere som er ferdig klargjorte.

Dell Technologies and Microsoft Windows 10 Pro

Mange kjører operativsystem som ikke lenger er supportert av Microsoft. Raskeste vei til mer moderne og sikre systemer er å investere i nye servere som er ferdig klargjorte.

I følge Statista kjøres nesten 73 prosent av alle servere i verden på Microsoft Windows Server. Så sent som i juli 2019 ble det kjent at så mange som seks av ti servere i verden fortsatt brukte Windows Server 2008, til tross for at supporten opphørte i januar 2020. De som fortsatt bruker denne versjonen vil ikke lenger motta feilrettinger og sikkerhetsoppdateringer fra Microsoft.

– Det er grunn til å anta at det finnes mange servere der ute som nå kjører gamle operativsystemer, sier Per Kristoffersen, med ansvar i Dell Norge for områdene Datacenter, Compute og Networking.

Gamle servere utsetter organisasjonen unødvendig for sårbarheter som hackere kan være raske til å utnytte.

– For de som ikke har oppgradert, haster det å modernisere serverparken om man fortsatt velger å ha egne servere. Valget står mellom å oppgradere nytt OS på gamle servere, kjøpe nye maskiner som støtter oppgraderingen, eller kjøpe ferdig klargjorte servere, sier Kristoffersen.

Fire store fordeler med Windows Server 2019

Det er ikke å anbefale å tanke opp gamle servere med nytt OS, det kan føre til mange typer kostbare problemer. I mange tilfeller vil det ikke være mulig, og mest sannsynlig blir ytelsen lavere enn ventet.

– Det er en dårlig ide å tro at man vil lykkes med digital omstilling på utdaterte verktøy. Endringstakten i samfunnet er høy, nye tjenester skal leveres og man behøver moderne løsninger for å holde følge med på utviklingen , sier Kristoffersen.

Rådet er derfor entydig: Forny serverne samtidig som du oppgraderer til Microsoft Windows Server 2019.

– To av tre servere som kjøpes inn skal støtte nye og krevende teknologier som analyse og innsikt, AI og maskinlæring, databehandling på kanten (Edge Computing) og tingenes internett (IOT), sier Kristoffersen og ramser opp fire viktige grunner til at oppgraderingen er viktig:

  • Skjerpet sikkerhet gjennom identitetshåndtering, bedre sikring av selve OS-et og muligheten til å skjerme virtuelle maskiner fra sikkerhetsutfordringer.
  • Større mulighet til å lykkes med hybride datasentre, noe som er særlig viktig for de som skal satse på tingenes internett.
  • Gjør det mulig å opprette skybaserte apper, og modernisere tradisjonelle apper ved hjelp av containere og mikrotjenester.
  • Raskere i gang med hyperkonvergens, der Storage Spaces gir muligheter for programvaredefinerte nettverksløsninger.

Bygge selv eller kjøpe ferdig?

Det er ulike fordeler og ulemper med å klargjøre serveren selv, fremfor å kjøpe en maskin som er satt opp klar til å brukes. Selvgjort gir en skreddersydd maskin, men det er naturligvis tidkrevende og kostbart.

– Kostnader er kanskje det viktigste argumentet for å kjøpe en ferdig klargjort server med OEM lisens.  Ikke bare får man opptil 25 prosent besparelse på lisensene, men det spares også mye tid på å slippe å gjøre oppsett og klargjøring siden dette skjer som en del av produksjonen av serveren før den leveres, sier Kristoffersen.

Slike såkalte OEM-systemer, som de Dell Technologies tilbyr, leveres ferdig klargjort basert på Microsofts anbefalinger, testet og validert før leveranse, og med garantier som dekker hele løsningen

– I tillegg er man trygg på at maskinene inneholder de seneste funksjonene for å fange opp sikkerhetstrusler, beskytte data og sikre virksomhetens informasjon og applikasjoner, sier han.

Les mer om ferdige serverløsninger her

About the Author: Dell Technologies