Bra for miljøet, billigere og bedre for virksomheten

PC som en tjeneste bidrar til at virksomheter blir flinkere til sirkulærøkonomi, appellerer til nye typer krav fra de ansatte og sparer kostnader.

PC som en tjeneste bidrar til at virksomheter blir flinkere til sirkulærøkonomi og dermed appellerer til nye typer krav fra de ansatte og sparer kostnader.

Vi hører ofte om PC-livssyklus-tjenester. Det vil si hele prosessen fra innkjøp, administrasjon, resirkulering og oppgradering av både PC og andre maskinvarekomponenter. Med PC som en tjeneste er hensikten at virksomheten betaler en fast sum per måned for å leie datautstyr og administrasjonstjenester.  Tjenesten er med andre ord en god styringsmodell for livssyklusen til datautstyr, og gir de ansatte tilgang til moderne utstyr.

Tre fordeler for virksomheten

I tillegg til den sosiale og miljømessige påvirkningen, er forretningsfordelene ved sirkulær økonomi en viktig faktor. En av de mest sentrale måtene man kan gjøre dette på, er å se på hvordan virksomheten kan velge bort den tradisjonelle modellen som omhandler kjøp, avskriving og merkostnader, support og vedlikehold, og velge PC som en tjeneste. Her er de viktigste fordelene raskt oppsummert:

1. Spar tid og ressursbruk

Ved å velge PC som en tjeneste som inkluderer alt, kan man også spare mye tid på administrasjon for IT-avdelingen. Maskinvare blir en driftskostnad fremfor kapitalkost.

2. Reduser utstyrsbehovet

PC som en tjeneste er et bedre alternativ til å kjøpe, lagre, vedlikeholde, disponere og erstatte dyrt utstyr. Bedrifter kan kjøpe tjenester etter behov fra tredjepart. Siden mindre fysisk plass er nødvendig for å huse og administrere utstyr som gjerne ikke brukes, eller er utdatert, kan også tilhørende energibruk og kostnader synke.

 3. Reduserer virksomheters energibruk

PC som en tjeneste gir virksomheter mulighet til å til enhver tid bruke de mest oppdaterte og energieffektive enhetene som finnes på markedet. Dette vil være med på å redusere virksomhetenes totale energiforbruk. Med PC som en tjeneste er virksomheten din også med på å redusere eller konsolidere antall individuelle forsendelser, noe som også reduserer samlede utslipp i forsyningskjeden.

PC som en tjeneste – den smarte måten å tilby IT-tjenester

Hvordan kan virksomheter dra nytte av PC som en tjeneste? Lær mer om Dell-løsninger drevet av Intel® og les denne guiden for å se hvordan du kan spare opp til 25 prosent på riktig håndtering av PC livssyklusen din.

Last ned whitepaper

About the Author: Linda Schjenken