Applikasjonsplassering for offentlig sektor

De største digitale endringene skjer i det offentlige. Det krever den rette teknologien.

De største digitale endringene skjer i det offentlige. Det krever den rette teknologien.

Avgjørelsen om hvor applikasjoner skal kjøres fra har blitt mer kompleks de siste ti årene. I kjølvannet av overgangen fra fysisk til virtualisert infrastruktur, har forbruksmodeller dukket opp, både for private og offentlige skyer.

Det offentlige står overfor en stor jobb med digitalisering. Skjemaer og tjenester skal så langt det lar seg gjøre leveres digitalt. Mange har sett til skyen for å løse disse utfordringene med suksess, men heller ikke uten utfordringer.

– Behovene til offentlig og privat sektor er faktisk svært like. Men det offentlige har en del ekstra regler å forholde seg til. De kan ikke bare flytte data og applikasjoner til skyen, de må blant annet kunne dokumentere at sensitive opplysninger er lagret på en sky lokalisert i Norge, forteller systemingeniør i Dell Technologies Norge, Jørn Malsten.

Å bruke flere offentlige skyer kan være både en velsignelse og en forbannelse for utviklere. På en side er det raskere å rulle ut nye applikasjoner, på den andre siden bringer det ofte med seg egne administrasjonsverktøy og andre forskjeller i funksjonalitet. Det betyr ikke at man heller bør holde seg til gammeldags fysisk infrastruktur. Applikasjoner som utviklet og driftet på proprietære løsninger er tungvint og gjør det vanskelig å rulle ut nye versjoner av applikasjoner.

Virksomhetens brukere både forventer og fortjener en sømløs opplevelse, uansett hvor de jobbe. Det finnes imidlertid ikke en fasit på hvor applikasjoner bør ligge. En hybrid sky vil være en trygg løsning for de fleste.

– Med en hybrid sky kan man migrere data og applikasjoner mellom eget datasenter og en offentlig sky som man vil. Data av sensitiv natur kan bli lagret lokalt, mens skyen for eksempel kan brukes til å drifte websider og programvare kjøpt som tjenester, sier Malsten.

Les mer om Dell Technologies’ hybridskyløsninger her.

Digitalisering handler om modernisering

I det private er målet ofte å oppnå en så stor grad av fleksibilitet som mulig, slik at oppgaver løses raskere og med mindre administrasjon.

– Det er ikke annerledes i det offentlige. Med fleksible hybridsky-løsninger kunne for eksempel arbeidet med datamigrering i forbindelse med kommuneslåingene ved årsskiftet blitt løst smidigere, sier Malsten og mener det er et eksempel på at de største endringene skjer i det offentlige.

Bruk av flere- og hybridskyer øker kompleksiteten ifølge over 70 prosent av de spurte i en undersøkelse utført av ESG på vegne av Dell Technologies. Med et verktøy for en enhetlig administrasjon på tvers av de forskjellige skyene reduseres kompleksiteten, mens fleksibiliteten opprettholdes.

Les hele undersøkelsen forholdet mellom skyadministrasjon og plassering av applikasjoner her.

Men digitalisering handler også om modernisering, mener Malsten. Virksomheter, offentlige som private, bør strebe etter å implementere infrastrukturløsninger som er designet med en enhetlig driftsmodell og forenklet administrasjon uavhengig av hvilken infrastruktur som ligger under.

– Steg én er å få virtualisert infrastrukturen sin. Da kan man automatisere ellers tidkrevende manuelle oppgaver. Å migrere virtualisert infrastruktur når maskinvaren må oppgraderes er veldig mye lettere enn å migrere fysiske servere. Den store verdien kommer fra redusert administrasjon, sier Malsten.

Spar tid og penger

En sømløs opplevelse har blitt en forventning, og plassering er ikke lenger en godkjent unnskyldning for en dårlig opplevelse.

De fleste har ikke bare én skyløsning. Med Dell Technologies Cloud sikres kunder og brukere en forutsigbar opplevelse på tvers av skymiljøer, med en integrert skyinfrastruktur som kjører både i eget datasenter og i offentlige skyer.

Les mer om Dell Technologies Cloud her.

Den integrerte infrastrukturen som gjør denne skyadministrasjonen mulig er VMware Cloud Foundation på VxRail. Med en komplett, automatisert plattform, vil virksomheten din være rustet til å levere tjenester og løsninger i skyskala.

– Det er ikke billig å lære seg sky. Man vil helst at arbeiderne skal bruke tiden sin produktivt. Med programvare som tar seg av administrasjonen, uavhengig av hvilken skyleverandør man har valgt, kan man bruke tiden på å videreutvikle nye tjenester og løsninger i stedet for å jobbe reaktivt, sier Malsten.

Dell Technology Cloud dekker blant annet databehandling, lagring, nettverk, sikkerhet. Med pålitelig infrastruktur og drift på tvers av offentlige og private skyer, kan brukerne jobbe i kjente miljøer.

– Det er lettere å finne en person som kan VxRail, enn å finne én person med kompetanse på alle de forskjellige skymiljøene. Å få alle IT-miljøene via samme administrasjonskonsoll vil spare masse tid, ressurser og ikke minst opplæring, sier Malsten.

Kjør applikasjoner der de kjøres best

De fleste virksomheter har akseptert at skyen er mer en bare et sted; det er en driftsmodell. Men Malsten advarer mot å se seg blind på fordelene skyen tilbyr, og heller finne løsninger

– Det er mange fordeler med skyen. Det kan være billigere og det er veldig fort gjort å få satt opp. Men hva hvis skyleverandøren du har valgt setter opp prisene? Har du forpliktet deg til den, er det ikke sikkert man får byttet på lenge. Med en hybridsky har man full kontroll og kan kjøre applikasjonene der det er mest hensiktsmessig.

Trenger du hjelp til å lage en multisky-strategi? Ta kontakt med Jørn Malsten i dag for en uforpliktende prat.

Klikk knappen under for å lære hvordan din organisasjon kan modernisere, effektivisere og etablere en konsistent operasjonsmodell med moderne datasentertjenester basert på kunnskap dere allerede har.

Få tilgang til webinaret her

About the Author: Dell Technologies