Alt om hyperkonvergert infrastruktur

For alle IT-organisasjoner er målet å forenkle driften så mye som mulig. Mange ser mot hyperkonvergert infrastruktur som svar på utfordringene sine. Her er alt du trenger å vite om hyperkonvergert infrastruktur.

Hyperkonvergert infrastruktur integrerer databehandling, lagring og virtualiseringsprogramvare. Teknologien gjør det enkelt å ta i bruk virtualisering. Enkel utrulling, forenklet databehandling og mulighet til å skalere etter behov gjør at man kan starte i så liten eller stor skala man vil.

Hvorfor skal man ta i bruk hyperkonvergert infrastruktur?

Noen av fordelene ved å ta i bruk virtualisering er å utnytte tilgjengelige ressurser mer optimalt. På sin egen arbeidsstasjon ser en gjerne at belastningen på en prosessor er under 10 prosent over lengre perioder. Dette er dårlig utnyttelse av ressurser. Med virtuelle maskiner og servere vil man kunne utnytte mer av ressursene som er tilgjengelige og dermed få en bedre utnyttelse av investeringen som er gjort i maskinvare.

Hva og hvem egner hyperkonvergert infrastruktur seg for?

Hyperkonvergert infrastruktur egner seg for selskaper som ønsker å dra nytte av å virtualisere datamiljøene sine. Teknologien brukes i datasentrene til store selskaper, små- og mellomstore bedrifter og eksterne avdelingskontor for å utvide et virtuelt miljø, forenkle drift og støtte en ny og voksende arbeidsmengde.

Hvordan får man best effekt av hyperkonvergert infrastruktur?

Hyperkonvergert infrastruktur rulles ut som en enkelt, fullt integrert, ferdig konfigurert og utprøvd løsning. Omfattende automatisering av mange manuelle funksjoner som databehandling, lagring og nettverk avlaster presset på IT-avdelinger som kan bruke mer tid på proaktiv utvikling.

Hvordan overbeviser jeg organiasjonen min om at hyperkonvergert er veien å gå?

Fordi hyperkonvergert infrastruktur integrerer databehandling, lagring og nettverksfunksjoner, kan systemene håndteres av en IT-generalist i stedet for en IT-spesialist. De integrerte systemene reduserer også den fysiske plassen utstyr og kabler opptar i datasenteret. Disse to tingene gjør at IT-avdelingen kan frigjøre mer tid til å skape innovasjon, bedriftsvekst og økt omsetting.

Hvordan bidrar hyperkonvergert infrastruktur til å redusere feil og forbedre lønnsomhet?

Når noe går galt i virtuelle systemer er det fort gjort at ting kommer ut av kontroll. Særlig gjelder dette i store og komplekse miljøer hvor selv den minste feil kan true hele infrastrukturen. Takket være at hyperkonvergert infrastruktur forenkler IT-driften, er det raskt å diagnostisere og adressere problemer før bedriften rammes av nedetid.

Hvordan bidrar hyperkonvergert infrastruktur til sikkerhet og optimalisering av prosesser?

Beskyttelse av data er integrert i hyperkonvergert infrastruktur. Både sikkerhetskopiering og gjenoppretting sørger for kontinuerlig tilgjengelighet og praktisk talt null nedetid. RecoverPoint for VMs sørger for enkel og effektiv krisegjenoppretting av virtuelle maskiner og systemer om uhellet skulle være ute.

Hva medfører hyperkonvergert infrastruktur for prosessene og datakvaliteten?

VxRail er designet for å kunne integreres rett inn i eksisterende VMware-økosystemer. Dermed endres minimalt av prosessene for deg som bruker. Den dagligdagse håndteringen skjer i et kjent grensesnitt. Ytterligere IT- og skyautomatisering kan tilbys med tilpasset programvare, som gjør det mulig å integrere VxRail som fundament for infrastrukturen i datasenteret ditt på en sømløs måte.

Hva er de største utfordringene med hyperkonvergert infrastruktur i dag?

Selv om målet med hyperkonvergert infrastruktur er å forenkle prosesser og vedlikehold, er ikke implementeringen og integreringen av nye systemer nødvendigvis så enkel. Det er viktig å velge riktig maskinvare som skal erstatte den gamle. Når teknologien er implementert er det viktig at den håndteres og driftes riktig så man kan høste fordelene med hyperkonvergert infrastruktur.

About the Author: Dell Technologies