«All» IT som en tjeneste

Når virksomheter må gjøre store IT-investeringer, låses ofte midler i ubrukt datakapasitet. Muligheten til å kjøpe «alt» som en tjeneste vil frigjøre ressurser og skape større rom for utvikling og innovasjon.

 Norske virksomheter har behov for å betale for den teknologien og infrastrukturen de faktisk bruker, ikke den de kanskje kommer til å ta i bruk. Dette er bakgrunnen for project APEX, hvor vi utvider mulighetene til å kjøpe IT som en tjeneste etter behov, uansett om det er lagring, servere, nettverk, hyperkonvergert infrastruktur, PC-er eller andre løsninger, sier norgessjef i Dell Technologies, Geir Rostadmo-Strømme.  

Klikk her for å lese mer

Snart kommer «alt» som en tjeneste 

Dette er ikke en ny tilnærming til markedet for Dell Technologies, men en spissing, hvor «as a service»-tilbudet samkjøres med sky-tilbud og teknologi, og gjør kundeopplevelsen enhetlig, samme hvor workloads kjører.  

– Noen av tilbudene som inngår i APEX tilbyr vi allerede i Norge, som APEX Flex on demand og APEX Datacenter. Etter hvert som vi og partnerapparatet er klare, vil vi rulle ut flere løsninger i tilbudet, som Storage-as-a-service, hyperkonvergert og mer, sier Rostadmo-Strømme   

– Ved å kjøpe IT på denne måten kan man ha ekstra kapasitet tilgjengelig i datarommet, uten at man betaler og tar det i bruk før behovet er der. Man slipper å ta tunge teknologiinvesteringer for å dekke varierende behov over flere år. I stedet aktiverer man kapasitet når det er behov for å ta av for perioder med økt trafikk, sier Rostadmo-Strømme.  

En retail-aktør vil for eksempel ha et større behov for å prosessere data når de kjører sesongbaserte kampanjer, enn ellers i året.  

– Når man slipper å investere i IT-systemer som ivaretar alle behov gjennom hele året, frigjøres ressurser til flere prosjekter. Det bidrar til innovasjon, mener Rostadmo-Strømme.  

I Norge vil APEX-tjenestene rulles ut i løpet av året.  

Fleksibel IT gir større endringsdyktighet 

Ifølge IDC er nye måter å finansiere og drive IT-infrastrukturen viktig for å lykkes med digitale endringsprosesserVed å gå bort fra årlige budsjettsykluser og prosjekt-allokering av budsjetter, bruker digitale foregangsbedrifter IT som betales og leveres løpende, slik at de kan ta bedre strategiske valg for IT-driften, i samsvar med de stadige endringene de møter.  

En av de store endringene som vil forenkle hybridsky og multi-cloud vesentlig i Dells løsninger, er Dell Technology Cloud Console. Når denne kommer til Norge senere i år kan virksomheter administrere alle skyer, on-premise og på privat og offentlig cloud, gjennom ett grensesnitt, og styre alle tjenesteabonnementer, kapasitetsbehov osv.  

– Det vil medføre store forenklinger for selskap som administrerer komplekse IT- og skymiljøer, sier norgessjefen.  

Han understreker likevel at den nye leveransemodellen vil gi fordeler for både store og små virksomheter.  

Vil du høre mer om hvordan digitalt ledende selskap lykkes med nye metoder for finansiering og bruk av IT

IDC arrangerte nylig en digital «firesidechat», hvor DNV og Visma forteller hvordan de jobber med dette. Hvordan kan avanserte finansieringsløsninger som leasing og forbruksbasert tilnærming sørge for en fleksibel og smidig IT-infrastruktur?

Diskusjonen ledes av IDCs Andrew Buss, som er forskningsdirektør i Europa for IT-infrastruktur. Fra Dell Technologies forteller CTO Ambassador Sascha Meier om fleksibel finansiering og bruk av IT.  

Klikk på knappen for å se webinaret i opptak.

Se webinaret her

Charlotte Flø Haanes, Head of Marketing and Communication i Dell Technologies deler selskapets visjon og mål mot 2030.

About the Author: Charlotte Flø Haanes

Head of Marketing and Communication | Social Impact Sales Lead