«All» IT som en tjeneste frigjør midler til innovasjon

Når virksomheter må gjøre store IT-investeringer, låses ofte midler i ubrukt datakapasitet. Muligheten til å kjøpe «alt» som en tjeneste vil frigjøre ressurser og skape større rom for utvikling og innovasjon.

– Norske virksomheter har behov for å betale for den teknologien og infrastrukturen de faktisk bruker, ikke den de kanskje kommer til å ta i bruk. Dette er bakgrunnen for project APEX, hvor vi utvider mulighetene til å kjøpe IT som en tjeneste etter behov, uansett om det er lagring, servere, nettverk, hyperkonvergert infrastruktur, PC-er eller andre løsninger, sier norgessjef i Dell Technologies, Geir Rostadmo-Strømme.

Snart kommer «alt» som en tjeneste

Dette er ikke en ny tilnærming til markedet for Dell Technologies, men en spissing, hvor «as a service»-tilbudet samkjøres med sky-tilbud og teknologi, og gjør kundeopplevelsen enhetlig, samme hvor workloads kjører.

– Noen av tilbudene som inngår i APEX tilbyr vi allerede i Norge, som APEX Flex on demand og APEX Datacenter. Etter hvert som vi og partnerapparatet er klare, vil vi rulle ut flere løsninger i tilbudet, som Storage-as-a-service, hyperkonvergert og mer, sier Rostadmo-Strømme.

– Ved å kjøpe IT på denne måten kan man ha ekstra kapasitet tilgjengelig i datarommet, uten at man betaler og tar det i bruk før behovet er der. Man slipper å ta tunge teknologiinvesteringer for å dekke varierende behov over flere år. I stedet aktiverer man kapasitet når det er behov for å ta av for perioder med økt trafikk, sier han.

En retail-aktør vil for eksempel ha et større behov for å prosessere data når de kjører sesongbaserte kampanjer, enn ellers i året.

– Når man slipper å investere i IT-systemer som ivaretar alle behov gjennom hele året, frigjøres ressurser til flere prosjekter. Det bidrar til innovasjon, mener Rostadmo-Strømme.

I Norge vil APEX-tjenestene rulles ut i løpet av året.

Fleksibel IT gir større endringsdyktighet

Ifølge IDC er nye måter å finansiere og drive IT-infrastrukturen viktig for å lykkes med digitale endringsprosesser. Ved å gå bort fra årlige budsjettsykluser og prosjekt-allokering av budsjetter, bruker digitale foregangsbedrifter IT som betales og leveres løpende, slik at de kan ta bedre strategiske valg for IT-driften, i samsvar med de stadige endringene de møter.

En av de store endringene som vil forenkle hybridsky og multi-cloud vesentlig i Dells løsninger, er Dell Technology Cloud Console. Når denne kommer til Norge senere i år kan virksomheter administrere alle skyer, on-premise og på privat og offentlig cloud, gjennom ett grensesnitt, og styre alle tjenesteabonnementer, kapasitetsbehov osv.

– Det vil medføre store forenklinger for selskap som administrerer komplekse IT- og skymiljøer, sier norgessjefen.

Han understreker likevel at den nye leveransemodellen vil gi fordeler for både store og små virksomheter.

Ønsker du mer innsikt i hvordan IT som en tjeneste kan skape større fleksibilitet og hjelpe din bedrift med å lykkes med digital transformasjon?

Se hele webinaret med IDC, Intel, Dell og Visma her (varighet: 60 minutter).

Se webinar her

Charlotte Flø Haanes, Head of Marketing and Communication i Dell Technologies deler selskapets visjon og mål mot 2030.

About the Author: Charlotte Flø Haanes

Head of Marketing and Communication | Social Impact Sales Lead