75 prosent har fremskyndet digitalisering under korona

Antallet virksomheter som viser høy grad av digital modenhet har gått kraftig opp i 2020, ifølge en stor undersøkelse.

Antallet virksomheter som viser høy grad av digital modenhet har gått kraftig opp i 2020, ifølge en stor undersøkelse.

Pandemien har ført til at hele 75 prosent av europeiske virksomheter har fremskyndet digitaliseringsprosjekter i år, viser undersøkelsen Digital Transformation Index (DT Index). Undersøkelsen gjøres av Dell Technologies annethvert år, og er gjennomført ved å spørre rundt 4 300 forretningsledere i mellomstore og store virksomheter i 18 land. 1900 av de spurte er ledere for europeiske selskaper.

– Det er både overraskende og inspirerende å se hvor raskt virksomheter verden over har klart å snu seg rundt etter covid-19. Digitaliseringsprosjekter som tidligere kunne ta år, blir nå ofte gjort på måneder, sier Geir Rostadmo-Strømme, norgessjef i Dell Technologies.

Strømme forteller at digitaliseringen gikk tregt i mange virksomheter før pandemien, men at situasjonen har gjort at hele 85 prosent av de spurte sier de nå har behov for en mer smidig og skalerbar infrastruktur for å stå bedre rustet mot uforutsette hendelser.

– Digital transformasjon blir sett på som en helt avgjørende faktor for at virksomheter skal klare seg gjennom pandemien. Hele 72 prosent i Europa og 79 prosent globalt sier krisen har gjort at de har måttet endre forretningsmodellen sin, sier Strømme.

Digitale sinker og digitale ledere

Digital Transformation Index rangerer virksomheter etter digital modenhet, med «Digital Laggards» nederst på skalaen, etterfulgt av «Digital Followers», «Digital Evaluators», «Digital Adopters» og øverst «Digital Leaders».

For at selskapet skal bli regnet som en digital leder, må digital transformasjon være integrert i alt man gjør – det må ligge i virksomhetens «DNA».

Årets DT Index viser for første gang siden 2016 en større økning i antallet «Digital Leaders», opp fra 3 prosent i 2016 til 6 prosent i 2020. Det har også vært en kraftig økning i «Digital Adopters», som er det nest beste på skalaen. Mens kun 12 prosent var Digital Adopters i 2016, steg dette til 20 prosent i 2018 og til hele 36 prosent i årets undersøkelse.

Antallet «Digital Laggards» har også falt fra 10 til 2 prosent fra 2018 til 2020, og «Digital Followers» fra 33 til 14 prosent.

Dette vil virksomhetene investere i fremover

Ifølge DT Index 2020 er det flere hindringer for digitalisering. Den viktigste barrieren er mangel på penger og ressurser. I tillegg sier mange at de sliter med å hente ut verdifull innsikt fra data, eller at de blir lammet av såkalt «information overload». Den tredje barrieren er bekymringer rundt personvern og sikkerhet.

Når forretningsledere blir spurt om hvilke teknologier de først og fremst vil investere i over de neste 1-3 årene, er dette teknologiene som kommer på topp:

  1. Løsninger for cybersikkerhet (42 %)
  2. 5G-infrastruktur og 5G-klar maskinvare (36 %)
  3. Verktøy for datahåndtering (35 %)

Undersøkelsen viser at det ikke alltid er sammenheng mellom hvilke teknologier forretningsledere tror vi vil se mye av fremover, og hva de selv tror de kommer til å investere i. For eksempel sier 81 prosent av europeiske ledere at de tror vi kommer til å se en økt bruk av utvidet virkelighet (AR), mens bare 16 prosent sier de planlegger å investere selv i slik teknologi. Tilsvarende sier 83 prosent at de tror virksomheter kommer til å bruke kunstig intelligens og datamodeller til å forutse store endringer, mens bare 27 prosent tror de selv kommer til å investere i kunstig intelligens.

Høydepunkter fra den europeiske delen av undersøkelsen:

  • 75 prosent fremskynder digitaliseringsprosjekter på grunn av pandemien.
  • 91 prosent møter på barrierer når de skal digitalisere, hvor 29 prosent oppgir penger eller ressurser som den viktigste barrieren.
  • 85 prosent mener pandemien har ført til at de trenger en mer smidig og skalerbar infrastruktur for å kunne håndtere fremtidige uforutsette hendelser.
  • 87 prosent svarer at de er stolte av hvordan teamet eller organisasjonen de jobber i har klart å tilpasse IT- og forretningsstrategien etter pandemien.
  • Det å tilpasse seg til den nye virkeligheten tærer på: 44 prosent sier at de selv – eller teamet deres – risikerer å bli utbrente.

Du finner hele undersøkelsen her

About the Author: Geir Rostadmo-Strømme