7 tips til en solid skystrategi

Her er 7 tips som hjelper dere med en en helhetlig strategi for hybridskyen.

Effektiv drift, bedre kundeopplevelser, kontroll på kostnader, tid til innovasjon? Her er 7 tips som hjelper dere med en en helhetlig strategi for hybridskyen.

Bedrifter som ikke henger med i digitaliseringen, vil miste konkurransekraft. Detaljhandel og dagligvare-bransjen illustrerer dette godt. De etablerte aktørene kunne alt om handel, men nye, digitale aktører kom som lyn fra klar himmel og la stort press på hele markedet. De tradisjonelle aktørene måtte raskt lære seg å kombinere erfaring og kunnskap med teknologi for å henge med. Beslutninger må støttes av data, ellers treffer man ikke kundene sine.

Man kommer ikke utenom skyen når man skal legge til rette for endringen. Skyteknologi er en forutsetning for suksess framover, men å finne den rette kombinasjonen av offentlige og private skyer har raskt blitt en av de største utfordringene for IT-ledere. Drift på tvers av flere skyer kan gi en fragmentert infrastruktur, siloer, komplisert migrering av applikasjoner og behov for nye ferdigheter og prosesser.

De siste fem årene har Dell Technologies og VMware samarbeidet om å knytte skyer sammen. Ved å satse på hybride skymiljøer med enhetlig administrasjon, kan man unngå mange problemer. Det krever at man tenker helhetlig på hva man vil oppnå, og legger en solid skystrategi. Da kan man legge til rette for innovasjon, dra nytte av de store datamengdene og redusere kostnader med å levere IT-tjenester på tvers av hele virksomheten.

Her er 7 punkter å ha i bakhodet når man legger sin skystrategi:

1.    Unngå siloer som reduserer produktiviteten

Selv etter en vellykket migrering av applikasjoner til en offentlig sky, drifter mange bedrifter fortsatt et betydelig datasenter. Det fører til siloer, hvor fysiske- og skybaserte ressurser ikke er synkronisert med hverandre. Med et felles rammeverk for drift av private og offentlige skyer, vil du øke IT-effektiviteten. Da får du fleksibiliteten til skyen, og sikkerheten og kontrollen du er vant til fra ditt eget datasenter.

2.    Forenklet administrasjon lar deg fokusere på det viktige

Virksomheter føler seg ofte knyttet til den gamle infrastrukturen sin, fordi applikasjonene deres er avhengig av den. Gammel og utdatert infrastruktur hindrer imidlertid virksomhetens digitale initiativer. I snitt bruker IT-avdelinger 75 prosent av tiden sin på å holde infrastrukturen gående. Det betyr at de bare kan bruke en fjerdedel av tiden sin på innovasjon og verdiskaping.

Innfør heller en hybrid-sky, og med det et felles administrasjonsverktøy på tvers av de ulike skyene og datasentrene. Siloene forsvinner, og du blir kvitt kompleksiteten som hindrer IT-driften, og lar dere skape ny verdi raskere.

3.    Helhetlige verktøy gir bedre sikkerhet

Offentlige skytilbydere deler ofte ansvaret for sikkerheten med kundene. Det betyr at det kunden må gjøre mye av arbeidet for å sikre dataen og applikasjonene.

Ett enkelt sikkerhetsverktøy som dekker hele multisky-miljøet ditt gir helhetlig beskyttelse og fullt innsyn i data og applikasjoner. Slik fjerner man blindsoner og sørger for at alt er tilstrekkelig beskyttet i tråd med forskriftene.

Slik sikrer du ditt datasenter og multisky-miljø.

4.    Moderne miljøer tiltrekker seg kompetanse

Dyktige utviklere ønsker å jobbe i moderne miljøer. Derfor er det vanskelig for bedrifter uten en tydelig skystrategi å tiltrekke seg de flinkeste folkene. Når bedrifter forsøker å migrere til skyen, gir de ofte ansvaret for sikkerhet og administrasjon til utviklerne, og etterlater hull i sikkerheten.

Et enhetlig skymiljø gir utviklerne muligheten til å jobbe med de utviklingsmodellene de er komfortable med. Tradisjonelt har utviklerne blitt brydd med ansvarsområder som sikkerhet og drift av skymiljøer. Når disse rutineoppgavene automatiseres, frigjøres tiden deres, slik at de kan fokusere på utvikling av applikasjoner.

5.    Enhetlig miljø gir minimal nedetid

Forskjellige serviceavtaler på tvers av skyer skaper forvirring og vanskeligheter med å forstå hva som har forårsaket en feil. Mangel på robust sikkerhetskopiering og databeskyttelse kan få alvorlige konsekvenser for bunnlinjen til enhver virksomhet.

For å sørge for kontinuerlig oppetid, trenger man en løsning som gir den samme databeskyttelsen på tvers av heterogene IT-miljøer. Systemene må åpne for at skyene kan ta over for hverandre, skulle nedetid oppstå i en av dem. Da unngår man nedetid på sine egne tjenester, og kan innfri forventningene til brukerne hele tiden.

6.    Full tilgang til data skaper verdi

Uten et enhetlig administrasjonsverktøy, ender man opp med datasiloer. Det hindrer teammedlemmenes tilgang på innsikten de trenger. I mange tilfeller betyr det å lagre data i en offentlig sky at man mister kontroll på dataen. I tillegg tenderer applikasjoner å følge etter når data flyttes til skyen. Det kan føre til svakere applikasjonsytelse.

For å kunne dra nytte av informasjonen som ligger i alle dataene dine, trenger dere en plattform som bevarer fleksibiliteten ved å gjøre data tilgjengelig, samtidig som den lar deg bestemme hvor dataen ligger.

7.    Få forutsigbare kostnader

De som ikke gjør en analyse av bedriftens og applikasjonenes behov før de migrerer til skyen, ender ofte opp med kostbar drift hvor applikasjoner som passer dårlig til skyen, tvinges inn i feil miljø. På den andre siden sitter andre bedrifter fast i et utdatert datasenter som ikke håndterer en forbruksbasert betalingsmodell, og kostnader hindrer flytting til skyen.

For å løse disse utfordringene, trenger man et enhetlig administrasjonsverktøy for hybridskyen. Det lar deg tilpasse applikasjonene til den prismodellen som gir mest mening for din virksomhet. I tillegg vil du ha muligheten til å skalere etter behov, og unngå overdimensjonering.

Last ned guiden her.

Til slutt

En god skystrategi hjelper virksomheten din å levere effektiv drift, gi gode opplevelser for kundene dine og adressere bedriftens behov i sanntid. Strategien må ta utgangspunkt i hvor virksomheten din er i dag, for å gjøre prosessen problemfri og minimere forstyrrelse av daglig drift.

Trenger du teknologien for å gjennomføre?

Dell Technologies Cloud er bygget på infrastruktur fra Intel, og eliminerer kompleksiteten ved å drifte flere skyer samtidig. Takket være en enhetlig hybrid skyløsning, blir driften strømlinjeformet, administrasjonen forenklet og kostnadene redusert for alle miljøer.

Dell Technologies Cloud kombinerer VMware Cloud Foundation og Dell EMC for å la din bedrift selv velge hvor applikasjoner bør ligge. Med skytilpassede prismodeller og markedets beste infrastruktur, får du fleksibiliteten og driftssikkerheten du trenger.

Les mer om VMwares hybridsky-løsninger her.

Ta kontakt med Dell Technologies’ hybridskyekspert, Børre Nygren her.

About the Author: Dell Technologies