De drie grootste struikelblokken bij het moderniseren van een organisatie

Iedereen kent ondertussen het belang van digitale transformatie. Bedrijven weten dat als zij zich straks temidden van de digitale revolutie bevinden, dit het verschil maakt tussen succes en falen. Voorop lopen staat dus hoog op de agenda bij de CEO. Wat mij opvalt is dat dit regelmatig nog niet voor de volledige directie geldt. Was het eerder de CEO die overtuigd moest worden van moderniseren van een organisatie, nu is het tempo voor de CIO en CTO niet altijd meer bij te benen. Aandacht voor kennisverrijking op het gebied van digitalisering is daarbij een belangrijk punt. Ook kunnen organisaties beperkingen opwerpen om niet te starten met hun eigen transformatie. Daarin zijn drie grote struikelblokken te herkennen: budget, personeel en security.

Hieronder ga ik wat dieper in op deze barrières en wat er nodig is om deze weg te nemen.

Budget
Een veelgehoord argument om het digitaliseren en moderniseren van een organisatie uit te stellen, is een gebrek aan budget. Veel IT-afdelingen staan onder druk en moeten al meer presteren met minder middelen. Toch is digitaliseren nodig om concurrerend te blijven. Toch is het niet altijd noodzakelijk dat het budget zich in het IT-domein bevindt. Om projecten te realiseren, kan het benodigde budget zeker ook uit een andere hoek komen. Het moderniseren van een organisatie is geen IT-aangelegenheid, maar een issue van het hele bedrijf. Het is dus zaak om helder en inzichtelijk te maken aan andere afdelingen, dat zij gebaat zijn bij transformatie en hoe dit hen verder helpt.

Naast het bouwen van een goede business case ten behoeve hiervan, zijn er ook andere mogelijkheden om meer budget bij elkaar te krijgen voor digitalisering. Kijk als organisatie hiervoor nauwkeuriger naar hoe de budgetten worden besteed. Wat zijn de grote uitgaven en is dat de meest effectieve besteding? Door zaken te standaardiseren en vereenvoudigen, is er – vaker dan je zou denken – mogelijkheid geld vrij te spelen om de organisatie verder te brengen. Dat vraagt om een kritische blik en lef om processen ingrijpend om te gooien.

Personeel
We weten dat IT-afdelingen soms moeite hebben om de toenemende digitale versnelling bij te benen. Het blijkt in de praktijk niet eenvoudig om alle medewerkers aangehaakt te houden bij de eisen van de nieuwe tijd. Ik hoor regelmatig dat bedrijven de stap naar de cloud zien als een bedreiging voor het bestaande personeel. Toch ben ik ervan overtuigd dat wanneer er wordt gefocust op het bijbrengen van de benodigde nieuwe vaardigheden, medewerkers daar veel beter in mee kunnen, dan soms gedacht. Ontwikkelaars hebben zich bijvoorbeeld ook ooit bepaalde programmeertalen eigen weten te maken. Het gaat erom dat een leven lang leren een aandachtspunt wordt. Wanneer een bedrijf echt aan de slag gaat met met het moderniseren van de organisatie, moet ook het begeleiden en opleiden van personeel aan bod komen. Er zijn zeker expertises die alsnog van buiten gehaald moeten worden, maar schrijf het zittende team niet klakkeloos af hierin.

Security
Veel bedrijven maken zich met de opkomst van digitaliserering steeds meer zorgen over datalekken of hacks. Een veelgehoorde opmerking is dat eerst de regelgeving vanuit de overheid aangescherpt moet worden, alvorens stappen te kunnen zetten richting transformatie. Hoewel ik het belang van goede regelgeving en heldere wetten onderschrijf, is dat helaas niet zaligmakend. Een autobestuurder is gebaat bij goede verkeersregels, maar moet bovenal zelf verantwoordelijk rijden en is daarnaast afhankelijk van de omgeving om hem of haar heen. Wanneer anderen onverantwoordelijk gedrag vertonen, helpt regelgeving niet op het moment zelf. Dat geldt ook voor het streven naar optimale optimale security. Investeer in voldoende kennis en zorg dat de techniek goed op orde is. Dat helpt om te beschermen tegen negatieve invloeden van buitenaf. Maar wees er bovenal van bewust dat security juist een reden is vóór het moderniseren van een organisatie.

About the Author: Jeannine Peek