Dell Technologies brengt IT-uitdagingen middelgrote ondernemingen in kaart

Amsterdam – Middelgrote bedrijven in EMEA, waaronder Nederlandse organisaties, maken momenteel vooral gebruik van in-house IT. Ondanks dat dit de komende jaren nog zo zal blijven, zal de populariteit van deze manier van werken afnemen en op den duur vervangen worden door andere, nieuwe IT-deployment-modellen. Dit is een van de belangrijkste conclusies uit een grootschalig EMEA-onderzoek dat Dell Technologies heeft laten uitvoeren door IDG. Het onderzoek richt zich op het huidige IT-landschap in middelgrote bedrijven en kijkt naar de adoptie van (en de toekomstvisie op) IT, en onderzoekt hoe dit die bedrijven concurrentievoordeel kan opleveren.

In-house versus cloud
Het in-house IT-model wordt in EMEA momenteel op twee manieren ingezet: 32 procent van de onderzochte bedrijven zet in-house IT in met ondersteuning van outsourcing of Managed Service Providers, gevolgd door in-house IT in eigen beheer met 31 procent. Nederlandse bedrijven zien hierin de komende jaren een lichte daling optreden, maar die verwachte daling is kleiner dan de gemiddelde verwachting in EMEA. Toch zal het cloud-model uiteindelijk ook in Nederland aan populariteit winnen, waarbij de public cloud naar verwachting 14 procent minder ingezet zal worden.

De inzet van IT wordt over het algemeen als zeer belangrijk bestempeld om concurrerend te blijven in de toekomst. Meer dan een derde van de respondenten in EMEA is echter van mening dat technologie niet genoeg op waarde wordt geschat door het management. Toch geeft 90 procent van de respondenten aan dat ze zichzelf goed in staat acht IT in te zetten om zich te onderscheiden van concurrenten. 39 procent vindt daarbij wel dat grotere organisaties daartoe betere mogelijkheden hebben dan middelgrote bedrijven.

Emerging technologies als business driver
De ‘emerging technologies’ die de respondenten in middelgrote ondernemingen in EMEA zien als belangrijkste business driver om zich daadwerkelijk te kunnen onderscheiden, zijn data analytics (44 procent) en artificial intelligence & machine learning (42 procent). Nederlandse respondenten denken hier echter anders over en noemen virtual/augmented reality als belangrijkste business opportunity (47 procent). De meerderheid van de onderzochte bedrijven heeft al concrete plannen op tafel liggen om middels technologie creatiever en effectiever te gaan ondernemen. Bovenaan de wensenlijst in EMEA staan (met 49 procent) wijzigingen in het security-beleid om risico’s beter te kunnen bestrijden en server software-upgrades. 52 procent van de Nederlandse ondernemingen zet met name in op het moderniseren van hun systemen en software en 45 procent ziet graag een toename in het gebruik van mobiele devices.

“Middelgrote bedrijven hebben een aantal uitdagingen als het gaat om hun concurrentiepositie en zakelijke groei, waarvan veiligheid van hun data en systemen één van de grootste is. Security-werkzaamheden slokken immers een groot deel van de helpdesk-resources op voor het voorkomen van en reageren op incidenten”, zegt Danny Jansen, Manager Midden Grootbedrijf Nederland van Dell Technologies.

Security-uitdagingen zijn reëel
Respondenten van het Dell Technologies-onderzoek geven aan dat vooral security-uitdagingen op het gebied van data protection (46 procent) en privacy & governance (45 procent) een belangrijke rol spelen. Maar ook kosten voor hardware (42 procent) – al dan niet voor security-doeleinden – en het zoeken naar en behouden van de mensen met de juiste skills (40 procent), spelen middelgrote organisaties parten. Vrijwel alle onderzochte organisaties hebben te maken gehad met een keur aan cyberdreigingen. De meeste ellende in EMEA wordt echter veroorzaakt door spyware (42 procent) en virussen en wormen (35 procent). In Nederland geeft daarnaast maar liefst 34 procent aan dat ransomware een serieus probleem is. Deze cijfers laten zien dat de uitdagingen van middelgrote bedrijven op het gebied van (data-)security reëel zijn.

“Dit onderzoek toont aan dat de markt voor middelgrote ondernemingen op veel punten enorm verschilt van die van kleine aan de ene en corporate bedrijven aan de andere kant; de behoeften op het gebied van IT en de inzet van resources zijn daadwerkelijk anders. Het is goed om die kennis te hebben en daar op in te springen met passend advies, specifieke oplossingen, financieringsmodellen en service. Alleen door te weten wat er speelt en goed te luisteren naar de wensen en ideeën van klanten, zijn wij in staan hen te helpen bij het bereiken van hun doelen”, besluit Jansen.

Over het onderzoek
Dit onderzoek naar het huidige IT-landschap in middelgrote organisaties is door IDG Connect uitgevoerd in opdracht van Dell Technologies. Voor het onderzoek is een online onderzoek uitgezet onder meer dan 1.500 respondenten in EMEA. Hierbij lag de focus op zakelijke uitdagingen, de inzet van IT en vragen die er kunnen zijn op het gebied van security, emerging technologies en de waarde daarvan voor de business. De respondenten zijn werkzaam in een groot aantal industrieën bij bedrijven die 100 – 500 medewerkers in dienst hebben. Alle respondenten hebben IT-managementfuncties. Veel van hen hebben non-IT operations-titels, maar 71 procent werkt wel direct samen met IT operations. De meeste respondenten hebben de titel ‘Manager’ (28 procent) of ‘Director’ (27 procent).

About the Author: Dell Technologies