IT-transformatie, een andere manier van denken en doen

Al jaar en dag bedrijven we IT op de manier zoals we dat in de vorige eeuw deden. Veelal gedreven door silo’s op basis van applicatie in combinatie met hardware. Als deze hardware is afgeschreven en aan vervanging toe is, gebeurt dit per applicatie, waardoor er weer een aparte hardware silo ontstaat. De nieuwe hardware biedt echter vaak slechts iets meer functionaliteit, snelheid en een betere gebruikerservaring dan het voorgaande model. Wij hebben de afgelopen jaren al behoorlijk veel van dit soort ‘tech refreshes’ uitgevoerd. In eerste instantie is er niets mis mee, want er is nu eenmaal een winst behaald in functionaliteit en snelheid. De grote vraag is of dit tijdperk van IT-transformatie niet meer vraagt dan alleen het periodiek vervangen van “ijzer”? Speelt de rol van digitalisering hier niet een steeds grotere rol in? Vereisen de nieuwe applicaties (Cloud Native) en mobile apps een andere aanpak? En wat moet er dan anders?

IT-transformatie
IT-transformatie is een veel gebruikt begrip en staat de komende jaren hoog op de agenda van veel organisaties. Steeds meer organisaties zijn bezig met de optimalisatie van de traditionele IT-omgeving. Dit wordt enerzijds gedreven door de adoptie van apps, cloud en het nieuwe werken. Anderzijds is dit vooral gericht op het verlagen van de kosten, het verhogen van de beschikbaarheid, productiviteit, efficiëntie en het behouden van de aansluiting met de nieuwe Digitale wereld. Modernize, Automate en Transform (MAT) zullen een steeds grotere rol hier in gaan spelen en kunnen in onze optiek niet meer los van elkaar gezien worden. Denk hierbij aan het moderniseren van IT (nieuwere technologieën in het DC brengen), automatiseren van diensten en het veranderen/transformeren van mensen en processen.

IT-transformatie bestaat in onze optiek uit een zevental pijlers:

1) Cloud
Onze visie op het gebied van cloud is de zogenoemde hybride vorm. Immers, niet alle applicaties zijn geschikt voor de publieke cloud. Ook kan mogelijke regelgeving of veiligheidsbeleid een beperkende factor zijn. Daarnaast heerst vaak de illusie dat de cloud per definitie goedkoper is. Dit is niet altijd het geval.Echter zijn de karakteristieken van de cloud wel van essentieel belang voor een geslaagde IT-transformatie. Denk hierbij aan flexibel schalen naar boven (in de cloud) of beneden (uit de cloud), betalen per gebruik, op afroep (korte doorlooptijden), automatisering en orchestratie. De ideale wereld ligt ergens tussen de uitersten, en is voor elke workload of applicatie anders. Het vinden en gebruiken van de juiste mix van private en public cloud kan men zien als een beweging van een traditionele IT-omgeving naar een IT-serviceprovider. IT moet niet beperken, maar innovatie ondersteunen. Van kostenpost naar een business generator

2) Flash
Volgens analisten was 2016 het jaar van all flash. De ontwikkeling van op flash gebaseerde apparatuur is de afgelopen jaren zo snel gegaan, dat de traditionele draaiende schijf niet alleen op snelheid, maar ook op capaciteit ingehaald is. Deze enorme prestatiesprong draagt bij aan IT-transformatie en zorgt ervoor dat de bedrijfsprocessen versnellen. De inzet van flash zorgt voor een hogere snelheid, lager stroomverbruik en lagere koelingskosten. Flash-schijven hebben ook een langere levensduur dan hun draaiende evenknie, hierdoor neemt de beschikbaarheid toe. Flash is de nieuwe standaard geworden op het gebied van opslagtechnologie. En de toekomstige opvolger in de vorm van NVMe heeft zich ook al gemeld

3) Scale-out
Scale-out is een breed begrip en kan je op verschillende logische lagen van de IT-infrastructuur toepassen. Naast de welbekende op controllers gebaseerde systemen zien we de afgelopen jaren een opkomst van peer-2-peer scale-out systemen op de markt verschijnen. Natuurlijk wordt de beschikbaarheid al, door de spreiding over meerdere peers, verbeterd. Maar de echte winst zit in onze optiek in het flexibel kunnen op- en afschalen van de IT-infrastructuur. Migratieproblematiek zal drastisch verminderen, zo niet verdwijnen door het toepassen van scale-out technologie. Hierdoor zal het gebruik van scale-out technologie zijn bijdrage leveren aan IT-transformatie, via het verhogen van de kostenefficiëntie van de gehele IT-omgeving

4) Apps/Big Data
Iedere organisatie creëert data. Maar deze data is niet altijd even waardevol. Het kan zelfs kostbaar zijn in de vorm van opslag, indien er geen gebruik van wordt gemaakt. Data wordt niet meer enkel gegenereerd door traditionele applicaties, maar steeds meer door nieuwe applicaties.Data wordt pas waardevol als we er slimme analyses op kunnen toepassen met als uiteindelijk doel het genereren van informatie. Met deze informatie kan je als organisatie nieuwe inzichten verkrijgen die als basis dienen voor innovatie. Denk hierbij aan optimalisatie van de apps zelf, maar ook van bedrijfsprocessen waarmee je de concurrentie voor kan blijven.

5) Software Defined
Software heeft enige tijd geleden al de macht gegrepen in het IT-landschap. Hardware raakt ondergeschikt en begint steeds meer een ‘commodity’ te worden. De infrastructuur wordt steeds meer gedreven door een software bepalende laag. Denk hierbij aan Software Defined Storage, virtualisatie, orchestratie en automatisering die de functionaliteit uit de hardware halen en verplaatsen naar de softwarelaag. Hierdoor worden beheerders ontlast en verbetert het inzicht in het IT-landschap. Mede door de inzet van Software Defined zal de transitie naar de cloud een stuk gemakkelijker en flexibeler verlopen.

6) Building Blocks (converged/hyperconverged)
Converged en hyperconverged oplossingen zijn kant en klare bouwblokken bestaande uit storage, compute en netwerk met een bovenliggende virtualisatielaag. Deze zijn optimaal op elkaar afgestemd, intern gestructureerd volgens het software defined principe, met als bijkomend voordeel dat het support en de daarbij behorende regie bij slechts één partij is ondergebracht. Dit maakt het overzichtelijk en transparant voor de IT-organisatie. De doorlooptijden van het aanschaf- en keuzeproces en ook de installatie en implementatie worden drastisch verminderd. Makkelijker kunnen we het niet maken.

7) Workforce
De PC en laptop spelen nog steeds een cruciale rol in het IT-landschap. Echter is er nu al jaren een transitie gaande naar mobiele apparatuur. Het moet niet meer uitmaken waar, wanneer en op welk apparaat je wilt werken. Steeds meer mensen werken zo nu en dan vanuit huis of onderweg. Juist die mobiliteit biedt uitdagingen op het gebied van beveiliging van de data. Enkel een virusscanner is niet meer afdoende. Data moet veilig gesteld worden en beveiliging moet van passief naar proactief. Als organisatie moet je de juiste toolset en devices bieden aan je werknemers. Doe je dat niet, dan heeft dat impact op de productiviteit. Maar ook bij het aannemen en behouden van de juiste mensen speelt dit een grote rol. Een traag of niet goed functionerend apparaat levert veel frustratie op.

Hoe nu verder?
IT-transformatie is dus meer dan alleen hardware- en software-optimalisatie. Het is een totaal andere manier van denken en doen. Doordat we het anders moeten doen ligt het voor de hand om dit samen te doen met een trusted advisor, die de nodige ervaring heeft en een duidelijk omlijnde strategie. Start met een overzicht van de uitgangspunten, bijvoorbeeld via een Cloud Ready Assessment. Werk dit daarna uit met een trusted advisor tot een doel IT-infrastructuur, bijvoorbeeld middels een IT-Transformation Workshop. De planning (roadmap) van het totale transformatietraject (digitaal/applicaties, IT-infrastructuur, workforce en security) en het opdelen en afstemmen van deelprojecten is de volgende stap. Dell EMC kan hierbij helpen en de bij vele klanten opgedane kennis en ervaring inzetten om ieder transformatieproces in goede banen te leiden.

Deze blog is geschreven door Ruud Mulder (Advisory Systems Engineer), Wouter Kolff (Principal Systems Engineer) en Vincent van Scheppingen (Account Systems Engineer) van Dell EMC Nederland.

About the Author: Ruud Mulder

Ruud currently holds the position of Presales Lead of the Account System Engineering team within the Public District of Dell Technologies. The Account Systems Engineering Team helps Public organizations with modernizing, automating and transforming their IT environments. The ASE team also advices customers how to align the IT and business strategies. Ruud has a proven track record of 20+ years in the IT industry. He hold various roles like Advisory Systems Engineer, Lead Architect, Program Manager, Portfolio Leader, Presales, Technical Trainer and IT administrator.