De rol van bedrijven bij een duurzame aarde

Corporate responsibility ofwel maatschappelijke verantwoord ondernemen (MVO) staat bij veel organisaties hoog op de agenda.  Nu lijkt het soms of bedrijven zich hier puur mee bezighouden vanuit imago of verplichting. Toch ben ik hoopvol gestemd dat voor veel organisaties dit wel degelijk voortkomt uit morele overwegingen. Ik denk dat we als samenleving ons steeds bewuster zijn van het klimaat en het belang van duurzaamheid. We kunnen daar niet alleen naar de overheid voor kijken. Het bedrijfsleven en ook de consument, heeft een belangrijk aandeel hierin. Regelmatig krijg ik dan ook de vraag hoe Dell Technologies aankijkt tegen duurzaamheid en op welke wijze wij invulling geven aan MVO.

Graag schets ik een aantal initiatieven waar Dell Technologies zich voor inspant. Onlangs kondigden we aan op welke wijze wij oceaanplastic proberen te verwerken in onze verpakkingsmaterialen. Het effect hiervan is nu nog klein, maar we hopen dat dit initiatief in groeiende mate een bijdrage levert aan ons milieu. De oprichting van een sector overschrijdend consortium helpt hierbij. NextWave – dat ondermeer bestaat uit General Motors, Trek, Interface, Henry Miller en Dell – spant zich gezamenlijk in voor het recyclen van oceaan plastic.

Binnen recycling boeken we dus vooruitgang. Een absolute must naar mijn idee.

Wat nog meer
In 2013 lanceerde Dell het 2020 Legacy of Good Plan. Hierin proberen we twee ogenschijnlijke uitersten met elkaar te verenigen. Namelijk duurzaamheid en zakelijke doelstellingen samenbrengen om zo sociale en milieuvoordelen te creëren. Stevige ambities, maar naar mijn idee zeker niet onhaalbaar. Voor mij persoonlijk gaat het erom eerst te kijken op welke wijze we een bijdrage willen en kunnen leveren en pas in latere instantie of dit mogelijk ook zakelijke doeleinden dient. Wanneer we direct in de spreadsheets duiken, komt het nooit tot een goed initiatief.

We zijn nu vijf jaar verder en inmiddels is Dell Technologies werelds grootste recycler binnen de technologiesector. Via onze inleverprogramma’s bieden we klanten inleveropties in 83 landen. Daarmee hebben we sinds 2008 1,8 billion pounds(ruim 800 miljoen kilo) aan e-waste opgehaald. In 2020 hopen we daar zelfs overheen te gaan. Bovendien was Dell in 2016 het eerste bedrijf dat opgehaald carbon fiber in haar producten gebruikte.

Recentelijk kondigen  we ook een pilot aan om gerecycled goud van gebruikte elektronica in nieuwe moederborden te gebruiken (in de Latitude 5285 2-in-1’s). De pilot volgt op een succesvolle haalbaarheidsstudie. Het closed-loop goudproces ondersteunt daarmee de creatie van miljoenen nieuwe motherboards.

Of dergelijke initiatieven nu vanuit de non-profit sector komen of juist door commerciële bedrijven worden geïnitieerd, naar mijn idee telt ieder plan dat een goede bijdrage levert. Wij zien ook zeker de versterkende kracht van samenwerking in deze. Om die reden slaan we steeds vaker de handen ineen met non-profit organisaties, om samen onze footprint te verduurzamen. Ik verwacht dat steeds meer bedrijven dat de komende jaren gaan doen. Het is tenslotte onze gezamenlijke verantwoordelijkheid vervuiling aan te pakken.

Lees hier meer over de verschillende MVO-initiatieven van Dell.

About the Author: Jeannine Peek