Digitale transformatie in Nederland: hoe staan we ervoor?

Door: Patrick van de Coolwijk, Managing Director Commercial Dell EMC Nederland

We bevinden ons midden in de Vierde Industriële Revolutie – een meedogenloze maar opwindende periode van transitie die wordt gedreven door opkomende technologieën, zoals geavanceerde AI, IoT en VR/AR. Gecombineerd met enorme hoeveelheden gegevens, verbeterde connectiviteit en verwerkingskracht, hebben deze technologieën de kracht om de manier waarop we leven, werken en zaken doen te veranderen.

Zolang bedrijven blijven innoveren en barrières voor digitale transformatie overbruggen, zijn de mogelijkheden om de verwachtingen van klanten te overtreffen en de concurrentie voor te blijven grenzeloos. Maar hoe staat het met de digitale transformatie in Nederland anno 2018?

Wat waren de cijfers voor Nederland in 2018?
De Dell Technologies Digital Transformation Index (DTI), die is samengesteld in samenwerking met Intel, brengt de vooruitgang op het gebied van digitale transformatie van middelgrote tot grote bedrijven in kaart en onderzoekt daarbij de digitale verwachtingen en zorgen van het management. De berekeningen zijn gebaseerd op de inschatting van 100 bedrijfsleiders in Nederland over hun eigen prestaties.

Slechts 4% van de bedrijven is gecategoriseerd als Digital Leader. Verder valt iets meer dan de helft (55%) van de bedrijven in de groepen Digital Followers (44%) en Digital Laggards (11%), wat betekent dat ze langzaam richting een digitale transformatie bewegen of helemaal geen digitaal plan hebben voor hun organisatie.

Tegelijkertijd valt 30% van de bedrijven in de categorie Digital Evaluators. Deze bedrijven omarmen digitale transformatie voorzichtig en geleidelijk. Ook plannen ze en investeren ze in de toekomst. Voor Nederland leidt dit tot onderstaande situatie.

  1. Digital Leaders: 4% (digitale transformatie, in zijn verschillende vormen, is geworteld in het DNA van het bedrijf)
  2. Digital Adopters: 11% (hebben een weloverwogen digitaal plan, investeringen en innovaties doorgevoerd)
  3. Digital Evaluators: 30% (omarmen digital transformation voorzichtig en geleidelijk, plannen en investeren in de toekomst)
  4. Digital Followers: 44% (zeer weinig digitale investeringen, beginnen voorzichtig met plannen voor de toekomst)
  5. Digital Laggards: 11% (hebben geen digitaal plan en slechts een beperkt aantal initiatieven en investeringen)

Als we kijken naar de cijfers van het DTI-onderzoek dat Dell Technologies in 2016 uitvoerde, dan zien we dat de Digital Evaluators-groep destijds het grootste was, namelijk 45%. In 2018 was de grootste groep echter die van de Digital Followers, 44%. Dit betekent dat de meeste bedrijven die meededen in dit onderzoek zeer weinig digitale investeringen doen. Er wordt dus aan digitale transformatie gewerkt, maar het kan (en moet) nog veel meer.

Top 5 belemmeringen
Hoewel er vooruitgang wordt geboekt, worden leiders gehinderd door barrières voor digitale transformatie. Het onderzoek laat zien dat 95% van de Nederlandse bedrijven grote belemmering zien voor hun digitale transformatie. De top van grootste belemmeringen op de weg naar digitale transformatie voor hen is:

  1. Gebrek aan budget en/of middelen
  2. Gebrek aan samenhangende digitale strategie en visie
  3. Zorgen over privacy van data en cybersecurity
  4. Gebrek aan steun van topmanagement
  5. Onvolwassen digitale cultuur: gebrek aan afstemming en samenwerking

“De meeste Nederlandse bedrijven beseffen dat ze moeten veranderen om de komende jaren relevant te blijven, en toch zijn ze niet altijd bereid om budgetten vrij te maken om het tij te keren”, merkt Patrick van de Coolwijk, Managing Director Commercial van Dell EMC Nederland, op. “Organisaties die dat niet doen onderschatten hoe belangrijk het is om nu al volop in te zetten op digitale transformatie. Bedrijven die enkele jaren geleden nog disruptor waren, worden nu door nieuwkomers aan de kant gezet. Zo snel kan het gaan.”

35% van de Nederlandse ondernemers maakt zich zorgen dat ze in de komende vijf jaar moeite zullen hebben om aan de veranderende klantbehoeften te voldoen, 27% vreest dat hun organisatie zal achterblijven. Wel denkt bijna hetzelfde percentage (28%) dat ze disruptors zullen zijn in plaats van dat ze door een ander bedrijf belemmerd of verstoord worden.

Digitale transformatie in Nederland: hoe staan we ervoor?

Digitale barrières overwinnen en investeren
Veel bedrijven ondernemen echter stappen om deze uitdagingen te overwinnen. In 2018 gebruikte 53% van de bedrijven digitale technologieën om de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten te versnellen. 39% heeft agile software development omarmd en 51% bouwde beveiliging en privacy in alle apparaten, toepassingen en algoritmen. Op al deze gebieden zijn bedrijven meer gaan doen vergeleken met twee jaar geleden. De respectievelijke cijfers voor 2016 waren 45,5%, 37% en 48,5%.

Workforce transformation is bij 43 procent ook een prioriteit geworden. Nederlandse bedrijven ondernemen actie om de vaardigheden van het personeel bij te scholen door de juiste vaardigheden en expertise in-house te ontwikkelen (in 2016 was dit slechts 19%), denk aan leren programmeren. Ook vindt er veel meer kennisdeling plaats tussen verschillende functies (42% t.o.v. 10% in 2016). IT-leiders leren bijvoorbeeld zakelijke vaardigheden en bedrijfsleiders IT-vaardigheden, wat erg belangrijk is om de digitale transformatie te laten slagen.

“Er is blijkbaar wel bereidheid onder Nederlandse bedrijven om te investeren, maar bedrijfsleiders moeten beseffen dat digitale transformatie enkel slaagt als ook de businessmodellen worden aangepast aan de nieuwe realiteit”, waarschuwt Patrick van de Coolwijk. “Dat houdt ook in dat de werknemers de digitale mogelijkheden leren benutten. Voor veel bedrijven is het de hoogste tijd om hier echt op in te zetten, want zo’n transformatie neemt flink wat tijd in beslag. Bij Dell Technologies staan we klaar om deze bedrijven te helpen een ambitieus maar haalbaar businessplan voor hun digitale transformatie op te stellen dat rekening houdt met alle aspecten die hierbij komen kijken.”

Benieuwd hoe andere landen ervoor staan op hun weg naar digitale transformatie? Bekijk hier de Digital Transformation Index cijfers voor andere landen.

Patrick van de Coolwijk

About the Author: Patrick van de Coolwijk

Sinds 1 maart 2021 is Patrick van de Coolwijk General Manager bij Dell Technologies Nederland. Hij is sinds 2013 werkzaam bij Dell Technologies en vervulde meerdere leiderschapsrollen in sales.