De invloed van politiek op de digitale revolutie

Dit blog is onderdeel van een eerdere reeks waarin Hans Timmerman, CTO bij Dell EMC Nederland en Robin Kuepers, Server Line of Business Director bij Dell EMC EMEA, vragen beantwoordden over Digitale Transformatie, die zij kregen van CIO’s van enkele grote Nederlandse ondernemingen.

Robin Kuepers behandelt de vraag die we ontvangen van Toni van Grinsven, Sales Executive bij VCE: ‘Hoe moet de politiek omgaan met digitalisering?’

Vrijwel iedereen is het er wel over eens dat ‘digitalisering’ tegenwoordig een hot topic is. Sommigen spreken zelfs van een digitale revolutie. Een belangrijke eigenschap van een revolutie is dat die klein begint, maar snel aanzwelt en uiteindelijk niet meer te stoppen is. Deze digitale revolutie beperkt zich niet tot een kleine groep uit de samenleving of alleen de tech-sector. Dat maakt de vraag wat de rol van de overheid hierbij is, zeer relevant. Hoe zit het met de wet- en regelgeving om deze revolutie in goede banen te leiden? Maar ook: wat moet de overheid juist wel of niet doen om te voorkomen dat het proces vertraging oploopt?

Vertragen of tegenwerking van de digitale revolutie kan behoorlijke economische consequenties hebben. Een land wil daardoor natuurlijk niet achterop raken. Maar in die angst schuilt ook direct een enorme valkuil. De primaire rol van de politiek is namelijk niet faciliteren, maar juist beschermen en toetsen. De overheid is zijn burgers verplicht te waken over misstanden, zoals de inbreuk op privacy en het bieden van juridische bescherming.

Grenzen van de wet
We zien momenteel dat veel leveranciers en gebruikers van technologie de grenzen van de wet opzoeken in het ‘spelen’ met data en aanbieden diensten en producten. Eerder schreef ik hierover dit blog waarin ook het verzamelen van data aan de orde komt. De generatie Y (ook wel millennials genoemd) heeft toch nog wel zijn bezwaren en bedenkingen bij veel online diensten, maar generatie Z (de Post-Millennials, of i-Generatie) lijkt over het algemeen geen enkele moeite te hebben met het feit dat al hun persoonlijke gegevens worden gevraagd, opgeslagen en verwerkt. Maar ook ouders, die niet zijn opgegroeid met digitale hulpmiddelen, zijn kwetsbaar omdat ze vaak geen idee hebben waar ze informatie moeten halen en wie online wel of niet te vertrouwen is.

Het digitaalbewijs
De overheid moet hier dus ook de rol van voorlichter op zich nemen en burgers informeren over mogelijke gevaren en risico’s van het delen van persoonlijke informatie. Een idee om burgers tegelijk te informeren en te beschermen is het invoeren van een soort ‘digitaalbewijs’. Vergelijk het met een rijbewijs dat nodig is voor het besturen van een auto. Ik vind het idee om iemands kennis en besef van het digitaal domein te testen voordat hij aan bepaalde zaken actief mag deelnemen, best het uitzoeken waard. Wat we in de toekomst wellicht ook gaan zien is een soort digitaal paspoort, een unieke, digitale code die ons identificeert in de digitale wereld. In Nederland hebben we DigiD al voor sommige overheidsdiensten, maar de vraag naar eenduidige, internationale authenticatie wordt steeds sterker. Niet alleen binnen Europa, maar wereldwijd.

Wetgeving
Europese wetgeving die nu onder de loep ligt, is die van ‘het recht om vergeten te worden’. Dankzij deze wetgeving kan iemand in principe zelf bepalen, wie welke informatie, wanneer opslaat en waarvoor gebruikt. Hiermee is de burger niet langer overgeleverd aan de commerciële grillen van veel bedrijven. In veel landen is al wetgeving van kracht waarbij opgeslagen informatie het land niet uit mag of niet door andere landen ingezien mag worden. Een voorbeeld hiervan is de veelbesproken Data Protection Act uit 1998.

Minister van ICT
De overheid is onlosmakelijk verbonden met de huidige digitale revolutie. Sterker nog: ze speelt daarin een cruciale rol. ICT is overal of het nu gaat om belastingen, verificatie van vreemdelingen, transport (import/export), luchtvaart, onderwijs, gezondheidszorg. Overheden doen er verstandig aan digitalisering hoog op de agenda te zetten. In het kader daarvan vind ik dat het tijd is geworden dat er in het nieuwe kabinet een volwaardige ICT Staatssecretaris komt. En in de nabije toekomst zou er wellicht zelfs een een Minister van ICT moeten worden benoemd. Mensen die van de hoed en de rand weten zodat ze de digitale revolutie in ons land en internationaal op bestuurlijk niveau in goede banen kunnen leiden. Niets doen is geen optie, daarom kun je er maar beter serieus werk van maken.

About the Author: Hans Timmerman

Hans Timmerman (1953) is als CTO binnen Dell EMC Nederland verantwoordelijk voor de ontwikkeling en verdieping van zowel Dell EMC's lokale business en technology development als voor de bestaande strategische allianties en partnerships. Een groot deel van zijn carrière was Hans werkzaam in de Nederlandse vliegtuigindustrie. Daarna bekleedde hij bij verschillende IT-bedrijven management- en directiefuncties.