Werk, anders bekeken

By Pascale Van Damme, VP & Managing Director Dell EMC Belux (com)

Hoe we als bedrijf presteren voor onze klanten, werknemers en stakeholders, is een vraag die ons elke dag opnieuw bezighoudt. Waarde brengen voor onze klanten brengt zowel enorme voldoening als druk. Daarom is het belangrijk om af en toe op pauze te drukken, afstand te nemen en ons werk vanuit een ander perspectief te bekijken.

Samen naar de top

Bij Dell EMC doen we dat op verschillende manieren. Ons engagement als sponsor van Transplantoux is daar een van. Deze vzw, die getrokken wordt door Prof. Dr. Diethard Monbaliu van UZ Leuven, vestigt de aandacht op orgaandonatie, brengt getransplanteerden samen met lotgenoten en hun familie in een sportieve omgeving en spoort ze aan om gezond te leven en te blijven bewegen. Tegelijkertijd zet Transplantoux ook in op wetenschappelijk onderzoek om op lange termijn de resultaten na orgaantransplantatie te verbeteren.

In 2015 hebben een aantal van onze collega’s samen met patiënten, hun naasten en begeleiders, de Mont Ventoux beklommen. Met de fiets en al lopend. Puike prestaties, maar echt indrukwekkend was de beklimming die de patiënten neerzetten. Na een vaak zeer lang traject van ziekte, testen, afwachting, voorbereiding op de transplantatie en revalidatie, pikten deze mensen de draad terug op en trainden ze onder begeleiding om de top van de Mont Ventoux te bereiken.

Een lange weg

Dit jaar leidde onze connectie met Transplantoux ons naar Spanje, waar ikzelf met enkele werk-collega’s mee gewandeld heb naar Santiago de Compostella. Verspreid over verschillende dagen legden de deelnemers meer dan 120km af. Het was een zeer intense ervaring. Elk verhaal was op zijn manier uniek. Elk verhaal deed ons stilstaan bij de vanzelfsprekendheid waarmee we tegen bepaalde zaken aankijken. Je bent ziek, je wordt behandeld en je revalideert. Zo gaat het niet. De realiteit is veel complexer, want naast het medische verhaal zijn er nog zoveel andere verhalen. Verhalen over vriendschappen die veranderen, over werk carrières die bruusk stopgezet zijn, over de toekomst die heel onzeker blijft, over alledaagse dingen die plots grote prestaties worden, …

De grenzen van technologie

Als mens heb ik die week heel veel geleerd. Bijvoorbeeld over hoe krachtig teamspirit kan zijn. Maar ook als professional was het inspirerend. In onze gesprekken met artsen en begeleiders kwamen we tot de vaststelling dat onze IT-wereld op een aantal vlakken niet zo heel erg verschilt van de medische wereld. Allebei streven we naar de beste oplossing voor onze ‘klant’, allebei leggen we de lat hoog en zetten we sterk in op innovatie. Dat enthousiasme drijft ons, maar belangrijk is om daarbij wat de gebruiker echt wil niet uit het oog te verliezen. Want uiteindelijk is het ‘de klant’ zelf die zal beslissen hoe ‘zijn oplossing’ eruit moet zien.

Patiënten willen de zorg die het best past bij hun leven, bij hun noden. De toenemende rol van technologie als ‘enabler’ opent heel wat nieuwe mogelijkheden. Nieuwe, vaak cloudgebaseerde  tools ondersteunen artsen in hun dagelijkse taken en stellen hen in staat sterker te focussen op hun expertise. Tegelijk zijn er steeds meer tools voorhanden die patiënten een beter omkaderde zorg thuis bieden, onder andere door 24/7 monitoring. Technologie zal nooit de plaats van het menselijke aspect van zorg vervangen, maar kan die zorg net verrijken en verdiepen, op maat van de specifieke noden van elke patiënt.

About the Author: Pascale Van Damme