Wanneer vallen barrières voor vrouwelijke ondernemers weg?

Women Enterpreneur Cities Index

Lokale politici hebben de mogelijkheid om het pad voor vrouwelijke ondernemers te effenen. De 50 steden uit de Women Entrepreneur Cities Index zijn daar het levende bewijs van. Welke wordt de eerste Belgische stad die in de top 50 verschijnt, schrijft Pascale Van Damme, General Manager Dell EMC Commercial Belux.

Specifieke cijfers over België staan niet in de index. Een snelle zoektocht op Google leidde mij naar cijfers van Unizo die berekende dat het aantal vrouwelijke starters tussen 2001 en 2016 meer dan verdubbelde, van 18.000 naar 39.000. Alleen blijkt dat die stijging vooral betrekking heeft op het aantal vrouwelijke zelfstandigen in bijberoep. Het aantal vrouwen dat zelfstandig is in hoofdberoep (34% in 2015) is de afgelopen jaren nagenoeg stabiel gebleven.

Rem op kapitaal en technologie

Deze cijfers bevestigen de conclusies van het Dell EMC-onderzoek: er zijn wel degelijk nog heel wat barrières. Een eerste is toegang tot kapitaal. Vrouwen krijgen minder makkelijk durfkapitaal in handen. Niet alleen stappen ze zelf minder snel naar investeerders, ze krijgen ook veel vaker te maken met vooroordelen.

Volgens onderzoek van Harvard Business Review krijgen mannen bij potentiële investeerders vooral vragen die peilen naar hun realisaties en ambities, terwijl bij vrouwen de nadruk veel sterker ligt op veiligheid en verantwoordelijkheid. Bovendien wijst diezelfde studie erop dat ondernemers die vooral ambitiegerelateerde vragen kregen, doorgaans ook meer kapitaal kregen.

Dat het effectief vooral vooroordelen zijn die vrouwen parten spelen, bewijst ook het succes dat vrouwen wel veel vaker hebben bij crowdfunding. Een context die veel minder door mannen gedomineerd wordt en waar vrouwen vaak betere resultaten halen dan mannen. Volgens onderzoek van PwC haalt 22% van de crowdfundingcampagnes geleid door vrouwen het vooropgestelde doel, tegenover 17% van de campagnes geleid door mannen.

About the Author: Pascale Van Damme