CIO krijgt nieuwe uitdagingen in Industrie 4.0

Sinds kort is Vlaanderen vier nieuwe ‘Factories of the Future’ rijker. Bedrijven die elk op hun manier bewezen hebben dat ze investeren in digitalisering en in slimme processen en producten. In elk van hun verhalen hoor je dat operationele innovaties één deel van dat succes uitmaken en  technologische innovaties een ander. CIO’s in de maakindustrie hebben dan ook in beide pijlers een rol te spelen. Enerzijds moeten ze zo flexibel mogelijk IT-diensten aanleveren, anderzijds moeten ze van de IT-organisatie een motor voor innovatie maken. 

CIO als businesspartner

Om competitief te zijn, moeten productiebedrijven erin slagen flexibel in te spelen op een veranderende marktvraag en snel nieuwe producten en diensten op de markt te krijgen. Daar moet ook de IT-organisatie en -infrastructuur op afgestemd zijn. Datacenters bijvoorbeeld moeten agile ingericht worden en moeten zo flexibel mogelijk inzetbaar zijn in een hybride IT-infrastructuur die bedrijven de keuze geeft om sommige workloads in de cloud te draaien en andere on premise. Door het beste van twee werelden te combineren, creëert IT voor de business een schaalbare omgeving die op het juiste tempo mee kan evolueren. Dat is de eerste grote uitdaging voor CIO’s.

CIO als risk manager

Even cruciaal als de flexibiliteit en wendbaarheid van IT, wordt security. Als fabrieken steeds meer in netwerken samenwerken, objecten steeds vaker geconnecteerd zijn en data nog intensiever uitgewisseld worden, dan is een aangepaste veiligheidsstrategie een must. Niet alleen de operationele systemen moeten afdoend beschermd zijn, ook kwetsbaarheden doorheen de volledige waardeketen van productiebedrijven moeten afgedekt worden. CIO’s moeten ervoor zorgen dat cybersecurity proactief wordt meegenomen in de strategie van de onderneming en dat risico’s optimaal gemonitord en aangepakt worden. Een geïntegreerde, proactieve veiligheidsaanpak voor zowel de toestellen van eindgebruikers, het netwerk als de data moet daarbij centraal staan.

CIO als innovatiepartner

Als CIO’s erin slagen een moderne, veilige infrastructuur neer te zetten waardoor ze snel en flexibel kunnen tegemoet komen aan de noden van de business, kunnen ze hun meerwaarde bewijzen op het vlak van innovatie en groei. In heel wat productiebedrijven lopen vandaag al experimenten met opkomende technologieën zoals het Internet of things en artificiële intelligentie. Het is aan de IT-organisatie om haar expertise in te zetten om tot een versnelde uitrol en businessvoordelen te komen.

Ook machine learning is een van die technologieën die bedrijven in de maakindustrie een belangrijk competitief voordeel kan opleveren. Wie machine learning inzet voor predictive maintenance zodat machineparken niet stilvallen of om verstoringen in de logistieke keten te voorkomen, kan tegelijk kosten besparen en de efficiëntie verhogen. De algoritmes en data zijn beschikbaar en aan cloudopslag en rekenkracht ontbreekt het evenmin. Alleen missen veel bedrijven nog een bredere visie waarin deze technologieën de onderneming daadwerkelijk vooruit stuwen. Ook daar moet de CIO zijn rol spelen zodat de focus van kostenbesparingen en efficiëntieverhoging verschuift naar businessmodelinnovatie en nieuwe inkomstenstromen.

CIO als katalysator

Een sterke klantenfocus moet dus niet enkel de prioriteit van de business zijn. De CIO moet even sterk doordrongen zijn van de klantenfocus zodat hij vanuit dat streven zijn technologische expertise kan inzetten om het bedrijf vooruit te helpen. De transitie naar ‘de fabriek van de toekomst’ is niet eenvoudig. Voor veel bedrijven zijn de kosten voor IT-modernisering – vaak de eerste opstap richting nieuwe industrie 4.0 initiatieven – hoog, zijn ervaring en talent schaars en is het draagvlak op managementniveau niet noodzakelijk gegarandeerd. De CIO kan daarin de rol van katalysator op zich nemen en alvast zorgen dat onder de motorkap van de productie de juiste infrastructuur voorhanden is om verder op te bouwen.

About the Author: Arnaud Bacros