Vain 5 % yrityksistä valmiita vastaamaan digitaalisen liiketoiminnan IT-vaatimuksiin

Yritykset pitävät teknologiaa yhä tärkeämmässä roolissa yritystoimintansa kannalta ja sen odotetaan kasvattavan ja parantavan liiketoiminnan kaikkia osa-alueita. Siitä huolimatta vain 5 % yrityksistä on valmiita vastaamaan uuden digitaalisen liiketoiminnan IT-vaatimuksiin, mikä käy ilmi Dell EMC:n ja Enterprise Strategy Groupin (ESG) tuoreesta tutkimuksesta.

Tutkimuksessa esitetään tutkimustuloksiin perustuva datapohjainen kypsyysmalli. Sen tarkoitus on tunnistaa IT-transformaation etenemisen vaiheet ja määrittää, missä määrin yritykset ovat saavuttaneet eri vaiheet. ESG:n kypsyysmalli jakaa yritykset neljään eri ryhmään IT-transformaation edistymisen vaiheiden mukaan:

  • Vaihe 1 – vanhanaikainen (12 %): suurin osa, ellei kaikki, IT-transformaation ulottuvuudet tavoittamatta
  • Vaihe 2 – kehittyvä (42 %): edistysaskelia havaittavissa, mutta käytössä vain vähän nykyaikaisia konesaliteknologioita
  • Vaihe 3 – kehittynyt (41 %): osoittaa sitoutumista IT-transformaatioon ja käytössä kohtalaisesti nykyaikaisia konesaliteknologioita ja jakelumenetelmiä
  • Vaihe 4 – muuttunut (5 %): pisimmällä muutosprosessissa

Tutkimustulosten perusteella jopa 95 % yrityksistä on vaarassa pudota kilpailijoidensa perästä, jotka kiihdyttävät digitaalisen liiketoiminnan tavoitteitaan IT-transformaation avulla. Vaikka vain murto-osa yrityksistä on muutoksen edelläkävijöitä, suurin osa (71 %) yrityksistä on yhtä mieltä siitä, etteivät he ole kilpailukykyisiä tulevaisuudessa, elleivät he modernisoi tietoteknisiä ratkaisujaan.

IT-transformaation arvon ymmärtäminen keskeistä

IT-transformaation kehityksen kärkipäässä loistavat yritykset saavat IT-resursseista suurimmat hyödyt irti, mikä näkyy esimerkiksi tuotteiden innovaatiossa, niiden tuomisessa markkinoille ja manuaalisien prosessien automatisoinnissa. Lisäksi he suhtautuvat tietoteknologiaan ennemminkin tuottavuuden lähteenä kuin kustannuksena.

Tutkimustulosten perusteella kehittyneimmät organisaatiot tunnistavat tietotekniikan yrityksensä kilpailutekijäksi ja tulosyksiköksi seitsemän kertaa todennäköisemmin verrattuna kehityksen alussa oleviin yrityksiin. Jopa 96 % kärkipään yrityksistä myös ylittivät liikevaihdon tavoitteensa edellisvuonna. Tämä on yli kaksi kertaa parempi tulos verrattuna kehityksen alkupäässä oleviin vanhanaikaisiin yrityksiin.

Muutos vaatii ylimmän johdon sitoutumista  

Yksi IT-transformaation onnistumisen avaimista on yrityksen IT- ja ylimmän johdon tehokas ja vuorovaikutteinen suhde. Edistyneimmissä yrityksissä yritysjohto pitää teknologian roolia merkittävänä yrityksen tuloksen ja tuotekehityksen kannalta. Vanhanaikaisissa yrityksissä IT-yksikköön suhtaudutaan vastaavasti useimmiten palveluntarjoajana, joka on viimekädessä kustannus.

Aloita muutos jäljittelemällä menestyjiä

Hyvä uutinen on se, että edistysaskeleet muutoksen jokaisessa vaiheessa hyödyttävät, ja menestys voidaan saavuttaa seuraamalla ja jäljittelemällä transformaatioprosessissa pisimmällä olevia yrityksiä ja niiden toimintamalleja.

ESG:n tutkimus nostaa esille, että menestyvän organisaation toimintamalli pitää sisällään esimerkiksi konvergoituun tai hyperkonvergoituun infrastruktuuriin siirtymisen, mikä voi parantaa merkittävästi infrastruktuurin tarjoamisen ketteryyttä ja reagointivalmiutta sekä IT-hankkeiden toteutusta.

About the Author: Dell Technologies