Vaasan yliopisto säästää aikaa ohjelmisto-ohjatulla Dell EMC VxRail HCI-ratkaisulla

Vaasan ylipisto valitsi hyperkonvergoidun Dell EMC:n VxRail-ratkaisun uudeksi ajoalustaksi virtuaalisille työkuormille. VxRail hyödyntää VMwaren vSphere ja vSAN -tuotteita palvelinten ja tallennuksen virtualisointiin. Hankitun HCI-ratkaisun tallennusliikenteestä huolehtii Dell EMC Networking S4048 kytkimet. Samassa yhteydessä tiedostodatalle hankittiin Dell EMC Isilon -tallennusjärjestelmä.

Ennen konesali-infrastruktuurin modernisointia Vaasan yliopistolla oli käytössään perinteinen palvelinvirtualisointiympäristö toteutettuna palvelimilla, SAN-verkolla ja tallennusjärjestelmällä. Vanhan ympäristön kanssa suurimmat haasteet olivat erilliset hallintakerrokset, joiden vuoksi muun muassa hallinta, päivitykset, muutosten tekeminen ja uusien palveluiden provisiointi sitoivat huomattavasti konesalitiimin resursseja ja edellyttivät paljon manuaalista työtä.

 Hankittu VxRail-klusteri koostuu viidestä all-flash-yksiköstä ja on täysin vikasietoinen. Kriittisimmät sovellukset replikoidaan toiseen konesaliin Dell EMC:n Recoverpoint-ohjelmistolla.

Käyttöönotto vain tunneissa

Käyttöönotto oli helppoa. Vaasan yliopiston oma konesalitiimi teki fyysisen asennuksen räkkiin ja kaapeloi verkkokytkennät. Tähän meni aikaa noin tunti. Seuraavaksi Dell EMC:n yhteistyökumppani Cygate Oy asensi klusterin VxRail Manager -ohjelmistolla etukäteen valmistellun käyttöönottosuunnitelman mukaisesti. Automaation tekemänä klusterin konfigurointiin meni aikaa vajaat kaksi tuntia, jonka jälkeen aloitettiin työkuormien siirto toimivaan ympäristöön. Silloin havaittiin myös muutos uuden ja vanhan järjestelmän välisessä suorituskyvyssä: ”Uusi järjestelmä on vähintäänkin 15 kertaa tehokkaampi vanhaan verrattuna,” kommentoi Vaasan yliopiston IT-infrastruktuurista vastaava Sami Kinnunen.

Helppo ja automatisoitu hallinta vapauttaa IT-resursseja muihin tehtäviin

Uuden järjestelmän hallinnointi on helppoa, koska toimenpiteet tehdään tutuilla VMware-työkaluilla, joista koko IT-tiimillä on kokemusta. Lisäksi osaaminen pysyy ajan tasalla, kun työkaluja käytetään usein, eikä esimerkiksi tallennuksen hallintaan käytetä eri työkalua muutaman kerran vuodessa.

 Kuluneen kuuden kuukauden aikana on huomattu, että konesalin elinkaaren aikainen hallinta on hyvin helppoa, sillä automaatio hoitaa koko järjestelmän päivityksen ja muut elinkaaren aikaiset toimenpiteet. Muutamia tietoturvapäivityksiä onkin jo tehty, ja koko klusteri päivittyy yhdellä napin painalluksella. Lisäturvaa tuo myös Dell EMC:n tarjoama tuki koko ratkaisulle, eikä pallottelua ohjelmisto- ja laitetoimittajan välillä ole pelkona.

Uusi VxRail -ratkaisu vähentää Sami Kinnusen näkemyksen mukaan merkittävästi konesalin ylläpitoon liittyvää työtä, ja vapauttaa IT-tiimin resursseja uusiin tehtäviin.

Vaasan yliopisto kouluttaa vastuullisia johtajia ja asiantuntijoita kansainvälisiin tehtäviin. Yliopiston alat ovat hallintotieteet, kauppatieteet, tekniikka ja viestintätieteet. Vaasan yliopiston strategisia, monitieteellisiä painoaloja ovat johtaminen ja muutos, energia ja kestävä kehitys sekä rahoitus ja taloudellinen päätöksenteko. https://www.univaasa.fi/fi

About the Author: Dell Technologies