Tutkimus: Yritysten digitaalinen muutosvalmius

Dell Technologies teetti tutkimuksen yritysten digitaalisista valmiuksista alkuvuodesta 2016. Kyselyyn vastasi 4000 liiketoimintapäättäjää 12 eri toimialalta 16 maassa.

Neljäs teollinen vallankumous on kulman takana. Kaiken internet (Internet of Everything) vaikuttaa jokaisen yrityksen toimintaan. Se muokkaa toimialoja ja tulevaisuuttamme. Toiset yritykset pärjäävät paremmin kuin toiset kilpailussa digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Se saattaa myös uhata joidenkin yritysten olemassaoloa mutta luo samalla myös ennen näkemättömiä mahdollisuuksia.

Miten yritykset reagoivat tähän? Ajattelimme, että asiaan kannattaa etsiä vastaus ja valjastimme tutkimustiimin kysymään 4000 liiketoimintapäättäjältä ympäri maailman vastauksia.

Mitä Digital Transformation Index -tutkimuksemme tulokset kertovat meille?

Ensinnäkin, neljäs teollinen vallankumous on jo täällä, ja yritysten on pakko alkaa toimimaan. Yli puolet vastaajista (52 %) on nähnyt huomattavia muutoksia toimialallaan digitalisaation seurauksena, ja he toteavat etteivät tiedä, miltä heidän yrityksensä näyttävät kolmen vuoden kuluttua. Lisäksi 78 % vastaajista uskoo, että digitaaliset start-upit muodostavat uhkan heidän yritykselleen.

Miten yritykset siis reagoivat? Vastauksista pystyttiin muodostamaan viisi erilaista ryhmää:

  • Kuhnailijat – 15 % vastustaa muutosta
  • Seuraajat – 32 % on vielä hyvin varhaisessa kehitys- tai harkintavaiheessa
  • Harkitsijat – 34 % tarttuu asteittain digitaalisiin innovaatioihin
  • Mukautujat – 14 %:lla on jo valmis suunnitelma ja useita hankkeita digitaalisaation edistämiseen
  • Johtajat – 5 % edustaa yrityksiä, joissa digitalisaatio on jo syvään juurtunut yrityksen DNA:han

Suurin osa yrityksistä on siis vasta aloittamassa digitaalista matkaansa.

Paine digitalisointiin tulee vastaajien mukaan joka puolelta – asiakkailta, kilpailijoilta sekä operatiiviselta ja ylimmältä johdolta. Vahvin paine tulee asiakkailta, mutta 62 % on myös havainnut toimialoillaan digitaalisen teknologikan synnyttämiä uusia kilpailijoita.

Digitalisaation suurimpina esteinä vastaajat pitävät

  • riittämättömiä budjetteja ja resursseja
  • ylimmän johdon tuen puutetta
  • puuttuvaa asiantuntemuta ja taitoja
  • teknlogiaa, joka ei pysy liiketoiminnan vauhdissa sekä
  • huolta tietosuojasta ja -turvallisuudesta

Teknologiaa pidetäänkin keskeisessä roolissa digitalisoitumishankkeissa. 73 % yrityksistä myöntää, että keskitetyn teknologiastrategian on oltava etusijalla digitalisoinnissa ja 66 % suunnittelee investointeja it-infrastruktuuriin ja digitaalisiin johtamistaitoihin. 72 % aikoo investoida ohjelmistokehitykseen, yhdennettyyn infrastruktuuriin, flash-ratkaisuihin, data-analytiikkaan ja -prosessointiin sekä IoT-teknologioihin seuraavien vuosien aikana.

Kun itse pohdit yrityksesi tulevaisuutta ja digitaalista matkaa muista, että me voimme auttaa sinua onnistumaan. Meillä on oikea näkemys sekä johtavat teknologiaratkaisut ja palvelut, joilla autamme asiakkaitamme tavoitteeseen pääsemisessä.

Tutustu tutkimustuloksiin

Katso infograafi

About the Author: Dell Technologies