Tuore tutkimus paljastaa digitalisaation tilan Suomessa ja maailmalla

Dell Technologies toteutti Intelin ja Vanson Bournen kanssa tutkimuksen, johon haastateltiin 4 600 keskisuurten ja suurten yritysten liiketoimintajohtajaa yli 40 maassa, joista sataa Suomessa. Osallistujia pyydettiin arvioimaan yritystensä toimia ja pyrkimyksiä digitaalisessa kehityksessä.

Vaikka digitalisaatio muokkaa kaikkia toimialoja ennenäkemättömällä voimalla, maailmanlaajuista digitaalista kehitystä tarkasteleva Dell Technologiesin tuore Digital Transformation Index (DTI) -tutkimus kertoo, että monilla yrityksillä digitalisaatio on vielä lapsenkengissä. 78 % sekä kansainvälisistä että suomalaisista johtajista on sitä mieltä, että yritysten tulisi olla pidemmällä digitaalisessa kehityksessä. Yli puolet on huolissaan kyvystä vastata muuttuviin asiakastarpeisiin seuraavan viiden vuoden aikana (Suomessa 73 %), ja kolmasosa pelkää organisaationsa jäävän kehityksestä jälkeen (Suomessa 40 %).

Tutkimuksessa paljastui, että kehittyvät markkinat ovat digitalisaatiossa pisimmällä: globaalin listauksen kärjessä ovat Intia, Brasilia, Thaimaa, Meksiko ja Kolumbia. Vastaavasti kehittyneiden markkinoiden maat ovat vaarassa jäädä jälkeen. Japani, Tanska, Ranska, Belgia ja Singapore saivat tutkimuksessa alhaisimmat pisteet. Suomi sijoittuu tutkimuksen keskiarvon paikkeille.

Hidasta kehitystä digitalisaatiossa

Tuore tutkimus on jatkoa vuonna 2016 julkaistulle organisaatioiden digitaalista kehitystä mittaavalle DT Index -tutkimukselle. Tulosten vertailussa selviää, että julkisesta puheesta poiketen digitaalinen kehitys on ollut hidasta, ja organisaatioilla on vaikeuksia pysyä mukana muutostahdissa. Alla olevasta taulukosta selviää, että käyttöönottajien lukumäärä on kasvanut, mutta huipulla olevien digitaalisen kehityksen johtajien määrä on pysynyt ennallaan. Lähes puolet yrityksistä (39 %) kuuluu edelleen kahteen alimpaan, vähiten digitaalista kehitystä ilmentävään luokkaan, seuraajiin (30 %) ja odottajiin (9 %).

*Suomi ei ollut mukana DTI-tutkimuksessa vuonna 2016.

Digitalisaation esteet ja luottamuksen puute

Aiemmin julkaistussa maakohtaisessa Digital Transformation Index -tutkimuksessa selvisi, että yllättävän moni suomalainen yritys tuskailee liiketoiminnan digitalisaation kanssa. Jopa 87 prosenttia suomalaisista yrityksistä näkee edessään merkittäviä esteitä digitalisaation edistämiselle. Kansainvälisessä tarkastelussa vastaava luku on 91 %.

Suomessa digitalisaation suurimmiksi esteiksi nähtiin

  1. Budjetin ja resurssien puute
  2. Digitalisaatiostrategian ja näkemyksen puute
  3. Huoli yksityisyyden suojan ja tietoturvan toteutumisesta
  4. Oikean teknologian puute
  5. Johdon tuen puuttuminen hankkeilta

Kohti digitaalista tulevaisuutta

Digitalisaatio ajaa liiketoimintapäättäjiä panostamaan entistä enemmän henkilöstön osaamiseen, tietoturvaan ja teknologiaan. Vastaajista 46 % pyrkii kehittämään yrityksen sisäisiä digitaitoja ja -osaamista, esimerkiksi tarjoamalla henkilöstölle ohjelmistokehityksen koulutusta. Vuonna 2016 näin toimittiin vain joka neljännessä (27 %) yrityksessä.

Seuraavan kolmen vuoden tärkeimmät teknologiset investointikohteet Suomessa ovat

  1. IoT-teknologia
  2. Tekoäly
  3. Monipilviympäristö
  4. Kyberturvallisuus
  5. Laskentakeskeiset järjestelmät

Menestyäkseen digitaalisessa tulevaisuudessa yritysten on panostettava kehitykseen jo tänään. Haluatko kuulla lisää siitä, miten me voimme auttaa? Ota yhtettä!

Lue tiedotteemme 29.1. 

About the Author: Dell Technologies